Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC20-12-2021examen biologiaexamen
1rA20-12-2021BiologiaExamen temà 3
2nD17-12-2021EnglishUnit3 exam
2nD14-12-2021 Excursió
2nA13-12-2021AnglesVerbs del Woorkbook (todos variados)
1rC10-12-2021castellano presentacion inventohazla
1rD10-12-2021Castellanopresentaciones inventos tecnologicos
2nD10-12-2021matesDeures(estan apuntats al quadern) en teoria
2nD09-12-2021EnglishExamen de tots els verbs
2nC09-12-2021AnglesExamen
1rC09-12-2021inglesllibre pag 118 all pag
1rC09-12-2021catalaacabar llibreta redaccions i fer pag 48
2nB09-12-2021Anglèstest 3 irregular verbs
2nB09-12-2021Matesfitxa d'ampliació
1rD09-12-2021MatematiquesF 4.2 ej 3 4 5 i 6
2nD09-12-2021matesExercicis al classroom
2nD09-12-2021EnglishDur fitxa feta i fer l'exercici 4 al quadern (esta en el classroom)
2nD09-12-2021EnglishExamen tots els verbs
1rD09-12-2021Anglés wb pag 20 ej 1 2 i 3
2nA03-12-2021Geografia i HistoriaExamen.T3( dins del 1r trimestre)
Total: 388
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.