Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC20-12-2021examen biologiaexamen
1rA20-12-2021BiologiaExamen temà 3
2nD17-12-2021EnglishUnit3 exam
1rC17-12-2021examen matesexamen
2nD14-12-2021 Excursió
1rC14-12-2021examen anglesexamen unit 2
2nA13-12-2021AnglesVerbs del Woorkbook (todos variados)
1rC10-12-2021castellano presentacion inventohazla
1rD10-12-2021Castellanopresentaciones inventos tecnologicos
2nD10-12-2021matesDeures(estan apuntats al quadern) en teoria
2nD09-12-2021EnglishExamen de tots els verbs
2nC09-12-2021AnglesExamen
1rC09-12-2021inglesllibre pag 118 all pag
1rC09-12-2021catalaacabar llibreta redaccions i fer pag 48
2nB09-12-2021Anglèstest 3 irregular verbs
2nB09-12-2021Matesfitxa d'ampliació
1rD09-12-2021MatematiquesF 4.2 ej 3 4 5 i 6
2nD09-12-2021matesExercicis al classroom
2nD09-12-2021EnglishDur fitxa feta i fer l'exercici 4 al quadern (esta en el classroom)
2nD09-12-2021EnglishExamen tots els verbs
1rD09-12-2021Anglés wb pag 20 ej 1 2 i 3
2nA03-12-2021Geografia i HistoriaExamen.T3( dins del 1r trimestre)
1rC03-12-2021historia examen tema 3 egipteestudia
1rC03-12-2021trabajos hercules examenlee
1rA03-12-2021Geografia i històriaExàmen primera parte Grècia
1rA03-12-2021MúsicaExamen temà 2
1rB03-12-2021MusicaExamen tema 2
1rD03-12-2021Geografia i historiaEj 3 i 4
1rC03-12-2021MatesF 4.1 5D 6 F4.2 1 2 3
2nB03-12-2021Anglèsact. 1 fitxa de cançó
1rD03-12-2021Anglés Fitches interactives
2nD02-12-2021Geografia HistoriaExamen T3 geografia historia
1rD02-12-2021MusicaExámen tema 1 y2
1rC02-12-2021Examen musicaSurten coses tambe del tema 1
2nC02-12-2021Geografia historiaprova gih
2nB02-12-2021AnglèsSB page 33 nº 4, 5 (només resposta) 6 WB page 26 nº 2, 3 / page 28º nº2 Irregular verbs test 2 ( know- write ) Entregar quadern
1rD02-12-2021MatematiquesEj 1 i 2 f. 4.2 f.4.1 ej 5 i 6
1rC02-12-2021Matesmates f4.1 1 2 3 4
2nD02-12-2021matesfitxa 4.4 el exercici 1
2nD02-12-2021Castellanoexposiciones de castellanooo
2nB02-12-2021Matesactivitats fitxa 4
1rA02-12-2021CastellaExamen tema 2
1rD02-12-2021Anglés Ej 1 al 4 pg 19
2nA02-12-2021Tecnologia Entregar todo lo que no tenemos echo (Classroom)
2nD02-12-2021catalanExamen T2 català
2nD01-12-2021EnglishExamen ingles verbos KNOW- WRITE
2nB01-12-2021Geografía i Històriaexàmen tema 3
2nC01-12-2021AnglesExamen Angles
1rD01-12-2021Anglés work book pag 18 ej:1 2 3
1rA01-12-2021CastellaActividades blink learning gramatica del 31 al 40
2nC01-12-2021Geografia historiaExercisis 18 i 19
2nA01-12-2021CastellanoPresentació ''Soy un inventor durante un día"(classroom informacion sobre lo que debemos hacer)
1rC01-12-2021catalapag 44 i 47
2nA01-12-2021AnglesVerbs(woorkbook) todas las que quedan
1rB01-12-2021matemàtiques Activ : 1 , 2 , 3 i 4 pag 4.1
1rB01-12-2021castellaexamen tema 2
1rB01-12-2021Geografia i Historiaactiv 2 classroom
2nC01-12-2021Mates Acabar la fitxa 3
2nD01-12-2021matesactivitat fitxa 4.3
1rD01-12-2021CastellanoManzanas rojas Buscar información sobre los judios y musulmanes Que pasa en la zona de jerusalem (conflicto) Es optativo(voluntario)
1rD01-12-2021CastellanoExamen Tema 2
2nC30-11-2021Geografia historiaEx Catala
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
1rC30-11-2021historiatasca egipte i esquema de egipte
1rD30-11-2021BiologiaEj c repte 2
1rD30-11-2021Geografia i historiaFer 6 primers conceptes
1rA30-11-2021InglesExercició del classroom liveworksheets fun video
1rD30-11-2021MatematiquesEj: 1 2 3 4 nou tema
2nB30-11-2021MatesActivitats fitxa 2
2nB30-11-2021Geografía i HistòriaRepte El camí de Sant Jaume
1rA30-11-2021MatematiquesDel 3 al 4 del temà 4 :)
1rC30-11-2021examen catellanoexamen catellano tema 2
1rD30-11-2021CataláExamen pla 4
1rA29-11-2021CatalàExamen pla 4
1rC29-11-2021tasca inglesmirar el video enviar mmsimo@iesportadalcudia
2nD29-11-2021Geografia i HistòriaFitxa 3 ex-17
2nC29-11-2021Mates fitxa 1: 1i 2
2nB28-11-2021Tecnologiaacaba avaluació tecnologia
2nA28-11-2021Tecnologia fer totes les tasques que no teniu entregades
2nD28-11-2021TecnologiaPrimera avaluació tecnologia acabada
2nC28-11-2021TecnologíaAcaba avolucio tecno
2nD26-11-2021CastellanoExamen libro
1rC26-11-2021examen matesestudia
2nC26-11-2021CatalaProva lect cat
1rA26-11-2021MatematiquesProblrmas de la autoavaluación todos
1rA26-11-2021MatematiquesExamen temà 3
1rD26-11-2021Castellano Unidad 2 gramatica32 a 38
1rD26-11-2021Anglés Ej 3
2nD26-11-2021MatemàtiquesFitxa 1 ex-1,2
2nB26-11-2021AnglésFer de la pag. 25 del WB activitat: 3, 4
1rD26-11-2021Geografia i historiaEj 1 i 2 Grècia
2nA26-11-2021CatàlaExamen De Lectura de "Mentida"
2nB26-11-2021Catàlaexàmen lectura (mentida)
2nD26-11-2021catalanexamen llibre de lectura maletes d'austwich
2nD25-11-2021EnglishExamen ingles verbos (BE-HOLD)
2nC25-11-2021CatellanoEx lectura
1rD25-11-2021MatematiquesExámen tema 3
1rD25-11-2021BiologiaActivitat 1b dosier 3
1rC25-11-2021mates autoevaluaciodel 1 al 9
1rD25-11-2021BiologiaAcabar ej 1 b
2nB25-11-2021CastellàExàmen lectura
1rC25-11-2021catala examen 2surt tot del pla 4 tot esta a la pagina 42
2nA25-11-2021CatàlaExamen T.2
2nB25-11-2021Catàlaexàmen tema 2
2nB24-11-2021Matesexàmen mates UD3
2nA24-11-2021MatesExamen T.3 (Monomis)
1rC24-11-2021Mates3.3 3 4
1rC24-11-2021MatesAutoevaluacion 1 2 3 4 5
2nA24-11-2021AnglesExamen Verbs, son 20 palabras! (Esta en el Woorkbook)
1rD24-11-2021Geografia i historiaExamen GyH Egipte
1rC24-11-2021Activitat historiadomes fer el primer exercici deus egipcis
1rA24-11-2021InglesWoork Book p18 eg 1,2,3
2nB24-11-2021Geografia & HistoriaFer el vocabulari i l'activitat 16
1rC24-11-2021catala examen del llibresortira tot lo del llibre:assesinat del profesor de matematiques
1rD24-11-2021CataláExamen llibre de lectura
2nD24-11-2021MatemàtiquesExamen tema 3
1rB24-11-2021catala examen pla 4
2nD23-11-2021MatemàtiquesAutoevaluació
2nD23-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.4 ex-3
1rC23-11-2021englishWB p.18 1, 2
2nD23-11-2021Geografia HistoriaVocabulari:gremi Fitxa 2:ex 14 Fitxa 3: ex:14 i 15
1rC23-11-2021castellanoactividades chromebook 31 - 34
1rD23-11-2021MatematiquesAutoavaluació fins al ej 9
2nD22-11-2021Geografia HistoriaEx(9) 12,13
2nD22-11-2021Geografia HistoriaVocabulari:peregrinatge
2nB22-11-2021Geografía i Històriavocabulari ( pelegrinatge ) fitxa 2 ex. 12,13
2nB22-11-2021Matesex. 1,2 fitxa 4
1rD22-11-2021MatematiquesEj 3 i 4 ficha 2.3
1rC22-11-2021Lenguaactividad 27 en el cromebook
2nC22-11-2021Geografia historiaAcabar vocabulari
2nC22-11-2021CatellanoExamen tema 2
2nC22-11-2021TecnologíaEntregar cub soma, capsa contenidora i memoria
1rB22-11-2021Geografia i Historiaexamen tema 3
1rD22-11-2021CastellanoLibro de lectura exámen
1rB19-11-2021biologiaExamen biologia missió 2
1rC19-11-2021castellano ejereciciohacer la activitat 25 en el chromebook
1rC19-11-2021historiatasca activitat politica
1rD19-11-2021CastellanoEj: 24-28 libro digital
2nD19-11-2021matesfitxa 3.4 ex 1,2
1rC19-11-2021matesex 6 e f
1rC19-11-2021Mates3.3 1 2
1rD19-11-2021Anglés Pag 17 workbook
2nD19-11-2021TecnologiaLliurament del projecte tècnic.
1rD19-11-2021BiologiaExámen tema 2 + dossier
2nB19-11-2021CatàlaLlibre digital cap. excrements- perdre el temps(inclòs)
2nD19-11-2021CastellanoExamen T2 castellano
1rC19-11-2021castellanoinvestigar invento para la presentacion
1rD19-11-2021CastellanoBuscar un información sobre un invento
2nD18-11-2021catalanPer divendres dur lletgit fins p132 i contestar les preguntes del document adjunt
2nD18-11-2021Geografia HistoriaVocabulari: úria,cort,justes i torneigs i l'exercici 10,11 de la fixa
1rB18-11-2021catala dictat numero 2
1rC18-11-2021inglesworkbook pag 17 1-4
2nB18-11-2021Castellàexàmen tema 2
1rC18-11-2021MatesF3.2 ex 3 8 9
1rD18-11-2021Anglés work book pag 16
2nA18-11-2021CastellanoExamen T.2
2nC18-11-2021TecnologíaProba tecno
1rB17-11-2021castellaliteratura : activ : 25 , 26 , 27 , 28
1rB17-11-2021matemàtiques f.3.2 : activ : 3, 6 , 8 , 9
2nD17-11-2021matesex8 fitxa 3.3
2nB17-11-2021Matesex. 8 fitxa3
2nB17-11-2021Geografía i Històriavocabulari: cúria, cort, justa i torneig fixa 2 ex. 10, 11
2nB17-11-2021Castellàact. 1-15 (13no) barcanova
1rC17-11-2021examen biologiamisio 2
2nD17-11-2021TecnologiaProva examen
1rC17-11-2021catala dictatn 2º
2nD17-11-2021Geografia HistoriaApunts de la societat estamental (penjat al classroom) Exercicis 2 i 4 de la fixa del mapa
1rB17-11-2021catala examen memorial de tabarka
2nA17-11-2021Tecnologia Prova: Dibuix tècnic (Avaluació en el classroom)
1rD17-11-2021Geografia i historiaEj 2 fitcha art i societat
1rC17-11-2021Matesfitxa 3.2 1 2 7
1rD17-11-2021Anglés Pag117 workbook
2nD17-11-2021DibuixExamen dibuix
2nB16-11-2021Geografía i Històriavocabulari ( feu, vassallatge, estament ) acabar la fixa 1, fixa 2 ex.8
2nB16-11-2021Matesex. 6,7 fitxa 3
1rD16-11-2021CataláEj 1 2 3 4 5 dosier (l'apostrof)
1rD16-11-2021MatematiquesAcabar el 3 i fer el 6 8 i 9
2nD16-11-2021EnglishSB P (31 n 1,3,4 DB P (26) n 2,3,4
1rC16-11-2021catala8 9 10 11 pag 34 dossier
2nD16-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.3 n-6 i 7
2nD16-11-2021CastellanoActivitat voluntaria al classroom de castellà(s'ha d'entregar a una fulla a part)
1rC16-11-2021englishtota la pagina 16 del woorkbook
1rC16-11-2021fitxa biologiafer tot
2nD16-11-2021Geografia i HistòriaVocabulari:estament,vassallatge,feu Activitats 5,6,7,8
1rD15-11-2021CataláDicctat 2 catala
2nA15-11-2021AnglesExamen T.2
1rC15-11-2021biologiafer el 8 en el dossier
2nB15-11-2021Geografia & HistoriaFer les activitats 2,4 de la fitxa (2)
1rD15-11-2021MatematiquesEx 1,2 i 7 nombres enters F3.2
1rD15-11-2021CastellanoPoster Nombre Fecha Biografía Titulo i Brebe resumen del argumento Ficha classroom
2nB15-11-2021Matesact. 3,4,5 fitxa 3
1rD15-11-2021CataláPreguntes(10) capitols 7,8,9,10del lladre de llibres
2nA14-11-2021Tecnologia Classroom:Vistes ortogonals(entregar fent una foto)
1rD12-11-2021Anglés Exam Unit 1
2nB12-11-2021AnglèsUnit 2 test exam
2nD12-11-2021catalanllegir fins p 112 y fer 10 preguntes amb la seva resposta (Hannah i Jacob)
2nD12-11-2021EnglishEnglish test
2nB12-11-2021CatàlaLlegir llibre digital del cap. "un començament- una cosa"
2nA12-11-2021CatàlaTenir Llegit "Mentida" des de (Un començament-Una cosa)
1rD12-11-2021CastellanoEj 21 y 23 lenguaje y sociedad
1rD12-11-2021Geografia i historiaEj 1 taula deus classroom
2nD12-11-2021matesFitxa3 ex:3,4,5
1rC12-11-2021Matesfer el 1 4 i el 5 de la primera fitxa
1rD12-11-2021BiologiaEj : b,c i d
2nB11-11-2021CatàlaDictat 2 * B/V *
2nD11-11-2021Geografia Historiafitxa ex1 i ex3 (pintar mapa)
2nD11-11-2021Castellanoposar hi lexema i morfema a les paraules que hi ha en el classroom. (Es fa en es cuadern)
1rD11-11-2021MatematiquesEj 1,4,5 mates nombres enters
1rC11-11-2021Matesf.3 ex 1 a b c d 2 3
2nA11-11-2021CatàlaDictat.2 (B/V)
2nD11-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.3 n-1 i 2
2nB11-11-2021MatemàtiquesFer activitats 1,2 polinomis.
2nA11-11-2021MatesFitxa 3.3 (polinomis) ex.1 i 2
2nA11-11-2021CastellanoClassroom: Voluntario-Morfologia
1rC10-11-2021examen historiaestudia mesopotamia
1rC10-11-2021catala llibreassasinat del profesor de matematiques capitol 9-12
1rA10-11-2021ValorsAcabar les preguntes del classroom
1rA10-11-2021InglesExamen T1
1rD10-11-2021Anglés Writing + ex 5 digital book Esborany + net (80-100 words) TITLE Paragraph1 Paragraph2 Paragraph3
2nB10-11-2021CastellàActividad 2 classroom
1rC10-11-2021examen historia i geografiafer conceptes tambe
1rA10-11-2021Geografia i històriaFitcha els deus de egipte.
2nD10-11-2021AnglesWB p-23 n-1,5
1rD10-11-2021Geografia i historiaActivitat 2 politica
1rD10-11-2021Geografia i historiaFaltes exámen Mesopotámia
2nD10-11-2021Aleman'libro' aleman p 16 1b,2,3
2nD10-11-2021Aleman'libro' aleman p 16 1b,2,3
2nD10-11-2021matesfitxa2: 2,3,4,6
1rD10-11-2021Geografia i historiacopiar faltas d'ortografia exámen (voluntari)
2nD09-11-2021Geografia Historiacompletar fixa de geografia/historia
2nD09-11-2021matesfitxa3 exercicis 1,5
2nC09-11-2021CatalaDictact B i V
1rA09-11-2021CatalàLlegir fins la pàgina 47 del llibre de lectura i fer les preguntes del classroom
2nD09-11-2021CatalàDictat 2 V/B
1rC09-11-2021examen angles*Vocabulary -places and possesions -rooms,furniterure and homes *grammar -possesions andjectives -have got -and , but -There is/isn't,there are/aren't *reading *Writing *listening
1rC09-11-2021biologiafer expermient lluna i indicar com es nomen la lluna minguant nova creixen i plena
1rD09-11-2021CataláLletjir capitol 4llibre de lectura
1rD09-11-2021Geografia i historiaAcctivitat 1 politica ejipte
2nC08-11-2021Geografia historiaExamen tema 2
1rC08-11-2021castellano1-8 comprension lectora en el chromebook
2nB08-11-2021Geografía i HistòriaExàmen tema 2 (entrega de quadern)
2nD08-11-2021Geografia HistoriaExamen T2 historia
2nC08-11-2021Mates Exercisis Mates
2nB08-11-2021AnglèsWordbook page 23 ex. 1,2,3,4,5
1rA08-11-2021InglesFitcha per repassar Lenguage focus
1rA08-11-2021MúsicaFer 2 secueles músicals.
2nD07-11-2021Geografia HistoriaActivitats opcionals per augmentar 0,25 a l'examen
2nB07-11-2021Geografía i HistòriaRepte art bizantí ( es voluntari, puja nota al exàmen )
2nC07-11-2021TecnologíaAcabar treball acotacio
2nD05-11-2021CatalàLlegir fins la pàgina 75 del llibre les Maletes d'Auschwitz.
2nB05-11-2021AnglèsWB: page 19 ex. 1,2,5 Fotocopia ex.2
2nB05-11-2021CatàlaLlegir llibre digital capitol 8-13(inclòs)+ tasca classroom
1rA05-11-2021Geografia i històriaFitxa de "l'origen d'egipte" 1,2,3
1rA05-11-2021MatematiquesExamen T2
1rA05-11-2021InglesPresentació d'ingles per que no ho varen fer dimecres
2nD05-11-2021CastellanoLeer el poema de la actividadad 37 y resumir el contenido
1rD04-11-2021MatematiquesExamen Unitat 2
1rC04-11-2021examen matesestudia
2nC04-11-2021Mates Examen tema 2
2nC04-11-2021Tecnologíaacabr treball
1rC04-11-2021matesentregar quadern en funda
2nD04-11-2021Englishwb p 22 n3
2nB04-11-2021CastellàAcabar paraules de lexema, morfema..
1rD04-11-2021Anglés Ex: 4 pag 15 SB
1rA04-11-2021EscursióExcursió al caixa forum de Palma
1rD03-11-2021CastellanoExamen T1 Castellano
2nD03-11-2021MatemàtiquesExamen tema 2
1rD03-11-2021CastellanoExamen T1 Entra: -Comunicación :6 elementos de la comunicación -Literatura:figuras literarias (mirar las del cuaderno) -Grámatica:lengua oral y lengua escrita -Léxico:tipos de diccionarios -Ortografía:signos de puntuación
1rD03-11-2021CastellanoRedaccion : Que quiero ser de mayor
1rC03-11-2021catala llibrellegir capitol del 5-8 i fer formulari dels capitols
1rA03-11-2021BiologiaExercici del dossier 3 (d)
1rA03-11-2021ÀnglesPressentació (All about me)
1rC03-11-2021Matesmastes 2.4 2 a b e f autoevaluacio 2 3 4 6 10 11 12
2nC03-11-2021Geografia historiafitxa geografia
2nC03-11-2021catalalletgi fins la pagina 44
2nD03-11-2021AnglesWB pag-19 n-5
2nD03-11-2021AnglesAcabar la fitxa de present simple and present continuous.
2nB03-11-2021MatesExàmen UD2
1rC03-11-2021catala fabulaacabar fabula
1rC03-11-2021historia taula deus mesopotamics clasroom fer-ho en es cuadern
2nB03-11-2021Geografía i HistòriaVocabulari ·concilis de toledo ·marca hispànica ·missi dominici
2nA03-11-2021CastellanoExamen libro castellano
2nD03-11-2021AlemanyExamen tema 1
1rD02-11-2021Geografia i historiaExamen tema 2 G i H
1rC02-11-2021libro castellanocapitulo 1-3 trabajos hercules
1rC02-11-2021biologia3 a b c d
1rD02-11-2021MatematiquesAutoavaluacio matematiques classroom
1rA02-11-2021CastellaPresentación oral invento
1rD02-11-2021BiologiaExercici 3.D
2nD02-11-2021Geografia històriaCopiar la teoria de l'Imperi Carolingi i fer les activitats
2nD02-11-2021MatemàtiquesAutoevaluacio
2nD02-11-2021CastellanoUnidad 2-literatura-ejercicios 33 y 34
2nB02-11-2021MatesAutoavaluació
2nB02-11-2021Geografía i HistòriaVocabulari i preguntes
2nA01-11-2021AnglesVerbs(woorkbook) los que quedan
1rB01-11-2021Geografia i Historiaactiv 2 dossier classroom
1rC29-10-2021examen castellanoexamen
2nB29-10-2021CatàlaLlegir del capítol 1 al 7 (inclòs) del llibre digital *MENTIDA*
2nD29-10-2021MatemàtiquesFitxa 5 del 3 fins el 12
1rA29-10-2021CastellaExamen T1
1rC28-10-2021catala llibreel asseniat del profesor de matematiques del llegri al menos fins el capitol 4
2nB28-10-2021AnglésDigital book page 23 ex. 2,3 Wordbook page 20 ex. 3,4
2nD28-10-2021CastellanoUnidad 2-Lengua-29,30,31,32
1rC28-10-2021ingles redaccioescriu com seria la teva casa perfecta en ingles
1rC28-10-2021Mates 2.4 1 a,b e,f 4
2nD28-10-2021matesFitxa 5 exercicis 1,2
1rD28-10-2021Anglés Ex 2 3 note book
2nD28-10-2021Englishwb p 19 sb p23 n 2,3
2nD28-10-2021Englishwb p 19 sb p23 n 2,3
2nD28-10-2021CatalàLlegir fins la pagina 31 del llibre "Les maletes d'Auschwitz".
1rC27-10-2021Mates2.3 acabar el 4 fer 6 complet el 5 fins la E el 7 opcional per un positiu
2nC27-10-2021AnglesWb pagina 18 ex 1,2,3
2nC27-10-2021TecnologíaCroquis i capse contonidora.
2nD27-10-2021AnglesSB page 21 n-2,4,5,6 WB page 18 n-1,2,3,4
1rC27-10-2021projecte inglesfer la presentacio ''all about me'' per cert teniu fins les 23:59 per enviar-ho al clasroom
2nD27-10-2021Geografia HistoriaExercicis 1,2,3 per dimecres
1rD27-10-2021CastellanoLeer un poco mas del libro de lectura
1rD27-10-2021CastellanoApartado ortografia: Leer dictado
2nB27-10-2021TecnologiaDibuixar les dues figures del cub soma en pespectiva cavallera i pespectiva isomètrica
1rC27-10-2021biologiafer activitat vacances de nadal al dossier
2nC27-10-2021Mates Ex 1 fitxa 5
1rD27-10-2021CataláAcabar esborany de la faula al cuadern.
2nB27-10-2021MatemàtiquesFitxa 2.5 percentatges ex: 1
2nD27-10-2021MatemàtiquesFitxa 4 ex.1,2,3,4
1rC26-10-2021catalaexamen catala
1rC26-10-2021castellano dictadoestudia dictado barcanova lexico dictado
2nB26-10-2021MatemàtiquesActivitats 1,2,3,4 fitxa 4
2nB26-10-2021Geografia & HistoriaFer les preguntes de la pissarra
2nC26-10-2021Fisique y QuimicaEx opcional
2nD25-10-2021Geografia HistoriaHacer ejercicios de historia (estan en el classroom) a partir del 4 para abajo.
2nB25-10-2021MatesFer els exercicis 1-6 fitxa 3
1rD25-10-2021MatematiquesEx:4,5,6+7(voluntari)
1rD25-10-2021CastellanoActividades 44,45 y 46 libro digital U1 apartado de ortografia
2nC25-10-2021Mates Fitxa 4 ex 1,2,3,4,5
2nC25-10-2021Geografia historiaFer vocabulari
2nB25-10-2021AnglèsDigital book page 21 ex. 2,4,5,6 Wordbook page 18 ex. 2,3
2nB25-10-2021CatàlaPassar a net la narració al quadern, sense faltes
1rD25-10-2021CataláExamen pla 1 y 2 -L'entrevista -L'alfabet, separacio de sil·labes -Les categorias gramaticals -Tipus de diccionaris
1rA25-10-2021CatalàExamen pla1 i pla2
1rC25-10-2021ingleworkbook pag 12 ex 1 2 3
2nB25-10-2021Geografía i HistòriaActivitats del dia 20/10
1rD25-10-2021Cataláej 1,2,3,4 cuadern de narració si no esta acabat
2nA22-10-2021CatalàExamen T.1 (verb, ortografia - p/t/c b/d/g - text narratiu, 10 paraules que surten al bingo)
2nB22-10-2021AnglèsDibuixar els 10 emojis al quadern, escriure un paràgraf amb emojis(document)
2nD22-10-2021EnglishFer la activitat extra (dibuxar els emojis ) .Fer unes frases amb emojis
2nD22-10-2021CastellanoTema 2 ejercicios 1,2,3,9,10,11,12,19,20,21,22 (no hace falta copiat el enunciado)solo la respuesta :)
2nB22-10-2021CastellàFer de barcanova act. 1-22
2nB22-10-2021CatàlaExàmen tema 1
2nD22-10-2021MúsicaExamen "Fix you"
1rC22-10-2021castellaex 37 arreglar frases
1rC22-10-2021castellanoElegir palabra i de donde viene Ejemplo: La palabra bar viene del ingles
1rD22-10-2021Geografia i historiaActivitats 1 i 2 fitxa art i religió
2nB21-10-2021MatesFer les activitats 6,7,8,9 i 10 de la fitxa 2
2nB21-10-2021CastellàCercar breument informació de Gloria Fuertes
2nA21-10-2021CastellanoTasca: barcanova T.2 club de lectura ej: 4,5,6,7,8
2nA21-10-2021MatesTasca: fitxa 2.2 act: 7,8,9
2nA21-10-2021HistòriaTasca: definició de (Pobles germànics, huns, invasió, incursió)
1rC21-10-2021angles projecte 1presentacio ''all about you'' teniu temps de entragarle fins les 23:59
1rA21-10-2021BiologiaFer portada del tema 2 al quadern
1rA21-10-2021MúsicaExamen T1 (Els elements de la música)
2nD21-10-2021Castellano.Buscar 5 adjetivos .Buscar 5 sustantivos o nombres .Buscar 5 verbos .Buscar 5 artículos (determinantes) .Escribir 5 oraciones con las palabras que has buscado.
1rC21-10-2021examen musicaestudia
2nD21-10-2021Geografia Historiaejercicis 1,2,3
1rD21-10-2021Matemátiques Estudiar: Nombres primers Criterios de divisibilitat 2,3 ,5
2nB21-10-2021AnglèsWordbook page 16
2nD21-10-2021matesTema dos ejercicio 8,9
2nD21-10-2021AnglesSB,p.18 n-2 copia en el quadern i traducir les exprecions en blau. SB,n-1 SB,p.19 n-3 copiar i completar frases. WB,p.16 n-1,2,3,4
1rD20-10-2021CastellanoBuscar en un diccionario etimológico una palabra y anotar la definición
1rD20-10-2021BiologiaExamen tema 1 L'univers
1rC20-10-2021excursio son realper biologia i historia
2nD20-10-2021matesFitxa 2 tema dos exercici 3
1rD20-10-2021Geografía i historia Mapa mesopotamia
2nA19-10-2021Física i QuímicaExamen T.1
2nB19-10-2021Física i QuímicaExàmen tema 1
1rD19-10-2021MatematiquesFicha 2.2 Ex:1,2,3,4
1rC19-10-2021castellaex 31 castella
1rC19-10-2021castellacastella ex 37
1rC19-10-2021castellaal final el exercici 37 no se ha de fer
1rD19-10-2021CataláFaltes dictact
1rA19-10-2021InglesExamen T1
1rA19-10-2021MatematiquesFer exercicis tema 2 del 1 al 6
1rD19-10-2021MusicaExamen T1 Els elements de la musica+ cançó "fix you"
2nA18-10-2021AnglesExamen T.1
2nA15-10-2021HistòriaExamen T.1
2nA14-10-2021MatesExamen T.1
2nA14-10-2021CastellanoExament T.1
2nA13-10-2021AnglesDeberes del WB p.15 (toda la página)
2nA08-10-2021CatalàDictat 1
2nA08-10-2021MatesDeures: fitxa 2 ex 8, 9 i 10
Total: 390
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.