Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD23-06-2023EnglishHacer Read theory cada semana
2nA09-01-2023VacançesRetorn a les classes després de nadal.
2nB23-12-2022VacançesVacançes de Nadal a jugar Fornai
2nA23-12-2022VacançesInici de vacances de nadal (s'especificara el horari d'aquell dia)
2nA22-12-2022NotesEntrega de notes del 1rTrimestre
2nB15-12-2022ValorsExamen.
2nB07-12-2022Geografia/HistòriaExamen t.3. A estudiar amic.
2nD07-12-2022Geografía y HistoriaExamen del Románic i el Gòtic
2nC07-12-2022fisicaExamen
2nD07-12-2022castellanoExamen de castellano lectura lee!
1rD07-12-2022InglesOral presentation :ideal school
1rC07-12-2022Anglès: Oral presentation.
2nC04-12-2022g y hfitxa art gòtic
2nC02-12-2022Alemánexamen unidad 2
1rC02-12-2022Geografia i Historia:Dur papir egipci acabat i pintat
2nA02-12-2022Geografia i històriaExamen T3
2nA02-12-2022AlemànExamen T2
2nA02-12-2022TecnologíaDarrera oportunitat d'examen.
2nC02-12-2022inglesexamen unidad 2
2nA02-12-2022TrimestreFinalització de l'evaluasió del 1rTrimestre i inici del segon (no donen les notes aquell dia)
1rD02-12-2022Geografia i HistoriaEntrega del papir d'Egipte
1rB02-12-2022inglesExposicio de engles
1rC02-12-2022BiologiaRevisió de quaderns.
1rC02-12-2022CastellanoMemorizar preposiciones.
2nD02-12-2022AlemanExamen unidad 2 estudia es muy dificil!
2nB02-12-2022DeutschExam unit 2.
2nA02-12-2022AlemànExamen Ud 2
2nB01-12-2022EnglishExam unit 2 ole beti
2nD01-12-2022EnglishEnglish test unit 2
2nB01-12-2022ValorsEntregar quadern.
1rD01-12-2022InglesPresentació oral d'angles : Ideal school
2nA01-12-2022ValorsExamen T1
2nA01-12-2022CatalàExamen T2
2nA01-12-2022TecnologíaHo pot ser avui l'examen
1rC01-12-2022Català:Activitats dossier pag 34-35
2nA01-12-2022Geografia i històriaPressentació fitxa art romànic i gòtic
2nB01-12-2022Geografia/HistòriaPresentar fitxa art romànic, estudia.
2nB01-12-2022Geografia/HistòriaFer fitxa art Gòtic perquè pots presentar-la però si no te toca presentarla és per dia 6 de decembre de l'any 2022.
2nA01-12-2022CastellaExercici 41 de gramàtica
2nA01-12-2022CastellaLexico exercicio 53
2nD30-11-2022MatemátiquesExamen Algebra
2nC30-11-2022matesexamen tema 3
2nB30-11-2022Mates Examen t.3.
2nB30-11-2022CatalàExamen t.2.
1rA30-11-2022AnglésProjecte
1rA30-11-2022Geografia i HistòriaExàmen d'Egipte
2nC30-11-2022AlemánProyecto "Das ist meine Familie"
2nA30-11-2022MatematiquesExamen T3
2nA30-11-2022AlemànProject
2nA30-11-2022TecnologíaPoser avui el dia de l'examen
2nB30-11-2022CastellanoActividades léxico 50, 51, 52 y 53 de nada amigo/amiga/amigue.
2nB30-11-2022Geografia/HistòriaPresentar fitxa art Romànic així que estudia-la.
2nB30-11-2022Mates Entregar quadern amb les dues fitxes i l'autoavaluació feta.
1rA30-11-2022CatalàFer act. 7,8,9 del nom al dossier
1rA30-11-2022MatemàtiquesFer act. 3,4,5 de la pàg. 46 al llibre digital
1rC30-11-2022Matemàtiques:Activitats del quadern.
2nA30-11-2022InglesExamen T2
2nD30-11-2022Alemanproyecto hazlo!
2nB30-11-2022DeutschProjekt Familie.
2nD29-11-2022CatalanDictat 2 B/U
2nC29-11-2022catalanExamen tema 2
2nB29-11-2022CatalàFitxa completa.
1rD29-11-2022CastellanoAcabar comprensión lectora los mitos Eco y Narciso:- 1,2,3,4,5 Apolo y Dafne:- 1 a y b y 2 a y b
2nA29-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
2nB29-11-2022Mates Autoavaluació completa venga a fer-lo carai que el dimecres tenim l'examen.
1rC29-11-2022Matemàtiques:Pagina 46 exercici 15
2nB29-11-2022Geografia/HistòriaFer presentació d'art romànic i esudia-la perquè demà la presentarem o no si no te toca presentar-la.
2nC28-11-2022HistoriaAcabar ficha del classroom art romànic
2nA28-11-2022Geografia i històriaFitxa art romànic
1rA28-11-2022AnglésProjecte
1rD28-11-2022MatemàtiquesExamen de mates la geometria
2nD28-11-2022Geografía y HistoriaFITXA ART ROMÀNIC
1rC28-11-2022CastellanoLectura Apolo y Dafne actividades: 1 a) y b) y 2 a) y b)
1rC28-11-2022Matemàtiques:Deures pag.42 ej 4 pag 43 ej 6
2nA28-11-2022MatematiquesExercici num 3
2nD27-11-2022TecnoAcabar todo lo que no tengamos acabado/entregado (para las 19:59 máximo)
2nC25-11-2022castellanoExamen libro
2nB25-11-2022CatalàDictat número 2.
1rC25-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (video tutorial al classroom)
1rC25-11-2022CastellanoActividades 1, 2, 3 de la lectura de los mitos (classroom)
2nD25-11-2022CastellanoExamen, estudia!
2nD25-11-2022CatalàExamen, estodía!
2nA25-11-2022MatematiquesFitxa polinomis + act 1 i 2
2nA25-11-2022CatalàDictat preparat 2
2nC25-11-2022MatematiquesFicha 4 ejercicios 1 y 2
2nA25-11-2022Alemànexamen berufe und hobbys
1rB25-11-2022inglesExamen de ingles
2nB25-11-2022CastellanoExamen libro Marina.
1rC24-11-2022Matemàtiques:Treball geometria classroom
1rC24-11-2022Anglès: Examen de anglès.
2nB24-11-2022EnglishStudy project.
1rA24-11-2022MatemàtiquesEntregar projecte de les fotografies
2nB24-11-2022Mates Fitxa feta.
2nC24-11-2022catalanDictat 2 b/v
2nB24-11-2022Mates F.3.4 1 i 2
2nC24-11-2022MatematiquesEjercicio 8 ficha 3
1rC24-11-2022Anglès: ENTREGA DE QUADERNS!!!
1rC24-11-2022Anglès: Activitats 6, 7 i 8 pagina 129 del llibre digital, no fa falta copiar enunciats ( al classroom esta publicat el solucionari)
1rC24-11-2022MúsicaExamen de flauta
2nD24-11-2022EnglishBring clothes or makeup for the interview
1rD24-11-2022anglesExamen d'angles : tema 2 Welcome to our school
2nC23-11-2022castellanoexamen!
2nB23-11-2022CastellanoCompletar ficha y estudiar.
2nB23-11-2022CastellanoExamen. ¡A estudiar!
2nC23-11-2022MatematiquesEjercicio 8 de la a a la d y la ficha extra de operacions amb polinomis entera.
1rA23-11-2022AnglésExamen
1rA23-11-2022CatalàDictat de l'apostrofació i contraccions
2nB23-11-2022Mates F.3.3 exercici 8.
1rC23-11-2022Anglès: Digital book pag. 109 act. 2
1rB23-11-2022CastellanoLlegir tot el llibre.
2nA23-11-2022MatematiquesAct 8
2nA23-11-2022InglesDialog mini project
2nA23-11-2022CastellaExamen llibre de lectura la hija de la noche.
1rC22-11-2022Català:Preparar dictat nº2 de català
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Activitats del classroom
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (tutorial al classroom)
2nC22-11-2022inglésvenir vestidos para grabar el video de la entrevista
2nC22-11-2022castellanoEscoger una canción y medir 4 versos que coincidan, subir en el classroom
2nB22-11-2022Mates F.3.3 exercicis 6 i 7.
2nA22-11-2022MatematiquesMates ejercicios 6 y 7
2nA21-11-2022MatematiquesExercicis F3.3 Act 1,2,3,4,5
2nC21-11-2022AlemánCopiar en el cuaderno los numeros de 0-100
2nC21-11-2022matesejercicios 4,5,6 y 7 de la ficha 3
2nB21-11-2022Mates F.3.3 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
2nA21-11-2022Física i QuímicaExercicio science bits densidad abadoe
2nA21-11-2022AlemànEscriure numeros del 1 al 100
2nB20-11-2022TecnologiaFer del classroom la TS al quadern.
2nA20-11-2022TecnologíaActivitats acotació
2nB20-11-2022TecnologiaTS escales.
1rC18-11-2022Matemàtiques:Examen geometria
2nC18-11-2022castellanoAcabar esquema
2nD18-11-2022MatesToca hacer EX.1,3 pg 3 de mates
2nB18-11-2022DeutschLas 6 frases poniendo su pregunta y dos respuestas. Las 6 en total, se hace en un papel de nada.
2nC18-11-2022MatematiquesFicha 3 ejercicios 1, 2 y 3 y corregir ficha impresa
1rC18-11-2022Matemàtiques:Estudiar mates (Geometria)
2nC18-11-2022AlemánHacer ejercicio Ja/Nein - Fragen que está en classroom y del libro físico ejercicio 17
2nB18-11-2022EnglishRedacción de las maneras para poder hacer clase como hace Kika y como nos sentimos por no poder hacer el proyecto.
2nB18-11-2022CastellanoLeer páginas "Marina" 261-final.
2nB18-11-2022CastellanoLeer páginas "Príncipe de la Niebla" hasta el final.
1rC17-11-2022BiologiaVeure videos classroom
2nB17-11-2022Mates Fer fitxa operacions completa
2nD17-11-2022EnglishWorkbook page 17 activities 1,2,5
2nC17-11-2022MatematiquesFicha y ejercicio que ha puesto en clase
1rC17-11-2022Anglès: Repassar
2nB17-11-2022EnglishWb page 19.
2nD17-11-2022Mates Toda la pagina de mates!Toca hacerla
2nD16-11-2022MatemátiquesExercicis 3,5,6 (fitxa 2 ud3)
2nC16-11-2022MATEMÂTIQUESFixa 4 ejersicis 3, 5 i 6
2nD16-11-2022Física y QuímicaHacer actividades del Science Bits
2nB16-11-2022Mates F.3.2 exercicis 2, 3, 4 i 6.
2nB16-11-2022CatalàAcabar de llegir la rondalla per poder fer els ejercisis de classe.
1rC16-11-2022Anglès: Ejercici 3 pagina 24 (llibre digital)
2nA16-11-2022InglesWB Ej 1,2,5 Pàg 19
2nA16-11-2022MatematiquesEj 3,4,6
2nA16-11-2022CastellàEjercicios 59 y 60 blinklearning apartado de ortografía
1rC16-11-2022Matemàtiques:Ej 6 pag geometria
1rB16-11-2022CastellanoLlegir fins la pagina de 218.
2nC16-11-2022CATALÀExàmen de lectura del llibre de català
2nA16-11-2022CastellaLlibre de lectura capítols 13 i 14
2nA15-11-2022Catalàesquema narrativa popular
1rC15-11-2022Anglès: Fotocopia: pag 19 ex 3,4 pag 2 ex 3, 4, 6
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen de Mesopotàmia
1rC15-11-2022Anglès: Activitats interactives classroom
1rD15-11-2022CastellanoExamen de castellano tema 1 Entra : categorías gramaticales y la acentuación
1rC15-11-2022BiologiaAcabar exercici 1 a) i b) del dossier de missió 2
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Vídeos de mesopotàmia.
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen mesopotàmia
2nA15-11-2022CatalàTasca Folkloristes
1rC15-11-2022Matemàtiques:Ej 4-5 fixa geometria
1rC15-11-2022Català:Ejercici 7 pag 25
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Fer Papir egipci (Classroom) (No es per dia 15, no hi ha data de entrega de moment es nomes que no me deixa no posar data d'entrega)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
2nA14-11-2022InglesWB pàg20 exercicis 1 i 2
2nA14-11-2022Física i QuímicaActivitats densitats
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rD14-11-2022MatemàtiquesEntregar el treball d'estadística 2 , fer les activitats al llibre eCasals i acabar la segona part de l'esquema(geometria)
2nC14-11-2022MATEMÂTIQUESExercisis 1 i 2 de la fitxa 2 d'àlgebra
1rC14-11-2022Matemàtiques:Exercicis 4, 5 de la fixa de geometria (Classroom)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica: Audicions Canso Notes flauta Altura, durada, intensitat Definicions
2nB14-11-2022Mates F.3.3 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
2nA14-11-2022AlemànEscribir numeros del 1al 100
2nD14-11-2022Geografía y HistoriaExamen!
2nA14-11-2022HistòriaExamen Ud2
2nC14-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIAEXAMEN TEMA 2
1rC14-11-2022Anglès: Lectura setmanal ReadTheory
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica (definicions i classificar sóns)
2nA13-11-2022Alemànexercicis clasroom
2nA13-11-2022TecnologíaTasques classroom escala.
2nA13-11-2022AlemànLiveworksheets classroom
1rC11-11-2022CastellanoTraer Auriculares
1rC11-11-2022Matemàtiques:Exercicis: 1, 2, 3 de la fixa de geometria al classroom
1rD11-11-2022MatemàtiquesS'han de fer les activitats 4,5,6,7 i 9 al quadern (estan publicades al classroom de Mates)
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Dur tauleta mesopotàmica per demà.
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Fer conceptes de Mesopotàmia (Índex del classroom)
2nC11-11-2022MATEMÂTIQUESEjersici 2 de mates àlgebra ;(
2nA11-11-2022AlemànExercicis del 5 al 14
2nA11-11-2022CatalàExamen llibre de lectura mentida.
1rB11-11-2022MusicaExamen de musica
2nD11-11-2022classroomponernos una foto de perfil que se nos reconozca
2nC11-11-2022ANGLESWorbook: page 20 act; 1,2,3, ando 4
2nD10-11-2022Geografía y HistoriaHacer los conceptos
2nD10-11-2022Geografía y Historiahacer fitxa 4 todos los ejercicios!
1rC10-11-2022Anglès: Activitats interactives del classroom "Present Simple"
2nA10-11-2022CastellaPresentaciones en grupo
2nD10-11-2022CatalanExamen lectura,Toca leer
2nD10-11-2022EnglishDigital book page 21 ex, 1, 5, 6 (do it in the notebook)
1rC10-11-2022Geografia i Historia:Activitats de repàs interactives (classroom)
2nC10-11-2022ANGLESWorbook: page18 actv 1,2,3, and 4
1rD09-11-2022CatalaExamen del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
1rB09-11-2022CastellanoLlegir el llibre fins la pagina 145.
2nD09-11-2022MatesExamen Mates tema 2 es dificil estudia
2nC09-11-2022CATALÀHaver llegit capitols de 11-14 (inclós)
2nA09-11-2022CastellaLlibre de lectura La hija de la noche capítols 11 i 12
2nA09-11-2022MatematiquesExamen UD 2 Entra: 1. Raó i proporció. 2. Proprcionalitat directa i inversa. 3. Repartiments. Percentatges.
2nA09-11-2022Física i QuímicaERRADES DE SÍMBOLS
2nC09-11-2022ANGLESHomework: digitalbook page 21 actv 1,5,6 ( in the notebook )
2nC09-11-2022MATEMÂTIQUESEXAMEN TEMA 2 -proporcionalitat directa -proporcionalitat indirecta -proporcionalidad mixta -percentatges -la raó
2nC09-11-2022FÍSICA Y QUÍMICA Errades de símbols
2nC09-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIACLASROOM: Fer activitat 4 ( cuadern ) CONCEPTOS
1rC09-11-2022Matemàtiques:1: Dibuixar un hexàgon. 2: Dividir hexàgon en triangles 3: Calcular angles dels triangles.
1rC09-11-2022Anglès: Workbook: Pàg: 16 ex: 1, 2, 3 Pàg 17: ex: 7, 8, 9
2nA09-11-2022Física i QuímicaExercicis llibre digital 2 i 3
2nA09-11-2022InglesWB pàg 18
1rB08-11-2022CatalàExamen de el llibre.
2nD08-11-2022CastellanoLibro Castellano 151/190 ( desde la 150 a la 190)
1rB08-11-2022CatalàExamen llibre
2nD08-11-2022Física y QuímicaExamen, estudia!
2nA08-11-2022CatalàFer resum tema 2.
2nA08-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA08-11-2022InglesExercici 1 i 2 pàg 20
2nA08-11-2022InglesLivewoorksheet classroom
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022InglesWorkbook pàgina 16 TODO
2nA07-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL fet.
2nA07-11-2022MatematiquesPercentatges: del exercici 3 al 7 incluits.
2nA07-11-2022Geografia i històriaComentari de test 5
1rA06-11-2022CastellàFer l' Edpuzzle
2nD06-11-2022tecnologia19,59 solo hazlo para esta hora esta en el classroom!
2nA06-11-2022TecnologíaTS. Vistes ortogonals
1rD04-11-2022CastellanoLeer el libro hasta la página (empieza en la página 19 hasta la 35
1rB04-11-2022matemàtiquesEntregar feina de l'enquesta de la movilitat.
1rD04-11-2022CatalàAcabar activitats 2 i 3 de la llibreta de narracions (pag 4 i 5)
2nA04-11-2022MatematiquesExercicis percentatges 1 i 2
2nA04-11-2022CatalàLlegir llibre de lectura mentida del apartat excrements fins perdre el temps
2nD04-11-2022Mates3,4
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
1rD03-11-2022BiologiaExamen Biologia Roques+minerals
1rD03-11-2022Geografía HistoriaDur argila per fer escriptura de Mesopotàmia
1rC03-11-2022Català:Lectura català (El lladre de llibres) Llegir els capitols 10, 11, 12, 13
1rB03-11-2022CatalàLlegir capítols del 19 al 23 i fer un resum de cada capítols.
1rB03-11-2022BiologiaExamen biologia.Els mineral i les roques.
1rB03-11-2022CatalàCorregir l'entrevista''opcional''
2nD03-11-2022Ingles Video Ingles (My daily routine) hazlo!
1rA03-11-2022BiologiaEstudiar per la prova de demà
2nA03-11-2022Castella[Per els que encara no ho han fet] Llibre de lectura la hija de la noche capítols 9 i 10
2nA03-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL. Explicació al classroom.
2nA03-11-2022CastellaExercicis llibre online (blink learning) apartat [Club de lectura] exercicis 19/20/21y22
2nD03-11-2022G y HDeberes classroom a hacerlos
2nD03-11-2022Mates1 d,e,f 2,d,e,f 6,7,8,9,10,11 i 12 son muchos pero manos a la obra
1rD02-11-2022MatemàtiquesExamen de Matemàtiques divisibilitat
1rD02-11-2022CatalaLlegir del capitol 13-14-15-16 del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
1rD02-11-2022MatemàtiquesFer activitats del llibre digital eCasals (problemes/activitats)
1rC02-11-2022Matemàtiques:Fer treball d'estadístiques. Recordau que per ajudar-vos podeu mirar els documents del clasroom.
1rC02-11-2022Geografia i Historia:Escriptura mesopotàmica a l'argila. Recordau que si s'eixuga l'argila la podeu banyar amb un poc d'aigua. Al clasroom trobareu l'alfabet dels sumeris.
1rA02-11-2022CatalàSeguiment de lectura - Dimecres 2-11 Pàgina 63-81 - preparar 5 preguntes. Dimarts 8 - exàmen lectura.
2nD02-11-2022HistoriaPiramide Feudal,Trabaja!
2nD02-11-2022Mates1 a b c, 2 a b c,3,4 i 5 Son muchos pero hazlo
2nD02-11-2022Fisica y quimicaEstudia mucho este si que es dificil
1rA02-11-2022MatemàtiquesFer una altra vegada les 5 qüestions per treure millor nota
1rA02-11-2022Geografia i HistòriaFer l' Edpuzzle
1rA02-11-2022CatalàFer activitats de la llibreta de narracions
2nD02-11-2022AlemanExamen unidad 2 ESTUDIA es muy dificil!
2nD01-11-2022CatalanExamen unidat 2
1rC30-10-2022Anglès: Lectura setmanal de Read Theory.
2nB12-10-2022EspañaEl dia de España. Ole
Total: 282
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.