Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA07-04-2022CatàlaDictado n7 (L·l, L, M ,N) en classroom
2nD07-04-2022matesProveta mates
1rC07-04-2022comprar dorsal2€ minim
1rD07-04-2022EnglishWB p: 41 Ex: 1, 4
1rD06-04-2022CataláDictat
1rD06-04-2022CastellanoEj 25 y 26
2nD06-04-2022matesex 3,4 fitxa 3
2nB06-04-2022Matesacabar fitxa 3
2nD06-04-2022matesex 3,4 fitxa 3
1rC06-04-2022dictat cataladictat 5
1rC06-04-2022MatesFer almenys la meitat de l’autoevaluacio
2nD06-04-2022Englishwb p 59 n 1,2 sb p 73 n 2,4
1rC05-04-2022castellanoex 25 i todos los del lexico
2nB05-04-2022MatesAct 2,3,4 fitxa 2
2nB05-04-2022Geografía i Històriaacabar fixa
1rD05-04-2022Geografia i historiaExamen
1rC05-04-2022Historia examenexamen
1rC05-04-2022catalaexamen pla 10
2nD05-04-2022matesmates fitxa 2 ex:2,3,4
1rC05-04-2022EnglishHW WB p43 ex 1 2
Total: 976
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.