Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1r-B06-03-2020E.F.Fer treball del classroom
1r-A06-03-2020E.FContestar preguntes
2n-B06-03-2020Catalá Examen lectura
4t-B06-03-2020Historia Examen T.7
4t-A06-03-2020SocialesExamen T.7
3r-A06-03-2020Matemàtiques aplicades Pag 108 exercici 8
3r-B06-03-2020Matemàtiques aplicades Pag 108 exercici 8
3r-C06-03-2020Matemàtiques aplicades Pag 108 exercici 8
3r-B06-03-2020Matemàtiques acadèmiquesCalcular les cares, arrestres i vertex de les figures.
3r-C06-03-2020Matemàtiques acadèmiquesCalcular les cares, arrestres i vertex de les figures.
1r-C06-03-2020Educació FísicaHaver entregat la tasca del segon trimestre
3r-C06-03-2020Educació física. Treball 2n trimestre (qüestionari).
1r-D06-03-2020E.FENTREGAR TASCA 2n TRIMESTRE
3r-B06-03-2020GHActs 1 I 2 del T.11
1r-A06-03-2020catalapasara a net el qüestionari
3r-C06-03-2020Anglès (Magdalena)Test unit 4 and 5.
2n-D06-03-2020Anglès Workbook pag 103
3r-C06-03-2020CatalàExamen tema 4.
3r-A06-03-2020Educació físicaTasca 2n trimestre classroom
3r-B06-03-2020E.FTASCA 2N TRIMESTRE
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.