Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC02-05-2022entregar writingentregarlo
2nD02-05-2022Geografia HistoriaVocabulari i fixa, ex : 7,,8,9
1rD02-05-2022Matemàtiquesacabar tota la fitxa 8.4
2nB02-05-2022Geografía i HistòriaAct. 3,7,8,9 (dossier) Vocabulari: abdicar, furs, Antonio Pérez, revolta de les alpujarras
2nB02-05-2022Matestota la fitxa 5 (teorema de pitàgores)
1rD30-04-2022valorsfer fitxa el ascenso
1rD29-04-2022E.FMaterial malabars
1rC29-04-2022Fer malabares educacio fisica Tutorial en el clasroom
1rC29-04-2022castellanoacabar autoevaluacion
1rD29-04-2022CastellanoEj 36
1rD29-04-2022CastellanoEj 36
1rC29-04-2022Matesfer tots exercicis
1rD29-04-2022Anglés ej 2 y 3
2nD28-04-2022Geografia HistoriaFixa ex: 3,5 i 6
1rD28-04-2022Matemàtiquesacabar fitxa 8.3 mates
2nD28-04-2022Física i Químicaclassroom ex 8,9
2nD28-04-2022matesfitxa ex 1o,11,12,13
1rD28-04-2022Anglés Wb pag 44 ej 3, 4, 5
1rD27-04-2022CastellanoTabla T 5 pronombres
1rD27-04-2022Castellanoej 32
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.