Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD16-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.3 n-6 i 7
2nD16-11-2021CastellanoActivitat voluntaria al classroom de castellà(s'ha d'entregar a una fulla a part)
1rC16-11-2021englishtota la pagina 16 del woorkbook
1rC16-11-2021fitxa biologiafer tot
2nD16-11-2021Geografia i HistòriaVocabulari:estament,vassallatge,feu Activitats 5,6,7,8
1rD15-11-2021CataláDicctat 2 catala
2nA15-11-2021AnglesExamen T.2
1rC15-11-2021biologiafer el 8 en el dossier
2nB15-11-2021Geografia & HistoriaFer les activitats 2,4 de la fitxa (2)
1rD15-11-2021MatematiquesEx 1,2 i 7 nombres enters F3.2
1rD15-11-2021CastellanoPoster Nombre Fecha Biografía Titulo i Brebe resumen del argumento Ficha classroom
2nB15-11-2021Matesact. 3,4,5 fitxa 3
1rD15-11-2021CataláPreguntes(10) capitols 7,8,9,10del lladre de llibres
2nA14-11-2021Tecnologia Classroom:Vistes ortogonals(entregar fent una foto)
1rD12-11-2021Anglés Exam Unit 1
2nB12-11-2021AnglèsUnit 2 test exam
2nD12-11-2021catalanllegir fins p 112 y fer 10 preguntes amb la seva resposta (Hannah i Jacob)
2nD12-11-2021EnglishEnglish test
2nB12-11-2021CatàlaLlegir llibre digital del cap. "un començament- una cosa"
2nA12-11-2021CatàlaTenir Llegit "Mentida" des de (Un començament-Una cosa)
Total: 390
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.