Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB11-11-2021CatàlaDictat 2 * B/V *
2nD11-11-2021Geografia Historiafitxa ex1 i ex3 (pintar mapa)
2nD11-11-2021Castellanoposar hi lexema i morfema a les paraules que hi ha en el classroom. (Es fa en es cuadern)
1rD11-11-2021MatematiquesEj 1,4,5 mates nombres enters
1rC11-11-2021Matesf.3 ex 1 a b c d 2 3
2nA11-11-2021CatàlaDictat.2 (B/V)
2nD11-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.3 n-1 i 2
2nB11-11-2021MatemàtiquesFer activitats 1,2 polinomis.
2nA11-11-2021MatesFitxa 3.3 (polinomis) ex.1 i 2
2nA11-11-2021CastellanoClassroom: Voluntario-Morfologia
1rC10-11-2021examen historiaestudia mesopotamia
1rC10-11-2021catala llibreassasinat del profesor de matematiques capitol 9-12
1rA10-11-2021ValorsAcabar les preguntes del classroom
1rA10-11-2021InglesExamen T1
1rD10-11-2021Anglés Writing + ex 5 digital book Esborany + net (80-100 words) TITLE Paragraph1 Paragraph2 Paragraph3
2nB10-11-2021CastellàActividad 2 classroom
1rC10-11-2021examen historia i geografiafer conceptes tambe
1rA10-11-2021Geografia i històriaFitcha els deus de egipte.
2nD10-11-2021AnglesWB p-23 n-1,5
1rD10-11-2021Geografia i historiaActivitat 2 politica
Total: 385
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.