Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD15-11-2023catalàdictat de català
2nC14-11-2023EnglishWorbook page. 16 act. 1,2,3,4
1rC14-11-2023Examen de música Examen de flauta
2nB13-11-2023CastellanoSeguimiento lectura
2nA13-11-2023CastellanoCapitulo 5 y 6 libro
2nC13-11-2023Física i QuímicaScience bits(el volum) diapositiva 2 activitats 1 i 2
1rC13-11-2023Examen castellano
2nB10-11-2023MatesExamen Mates SA2-Semblança
2nC10-11-2023MatemàtiquesExamen SA2
1rD10-11-2023CatalánExamen de Catalán llegir tot el llibre de el assesinat del professor de mates
2nC10-11-2023AnglésWK page 14 ex.4
2nC10-11-2023CastellàLibro digital pag. 17 (estructura) resumir o esquema
1rD10-11-2023musica examen de musica
1rD10-11-2023catalàexamen de català
2nA10-11-2023CatalàOrtografia i contacte entre llengües i l'origen i l'evolució del català
2nC10-11-2023CatalàExamen de tot el llibre Les maletes d'Auschwitz
2nC09-11-2023CatalàSegona part de l'examen SA1(ortografia, origen i evolució del català)
1rD09-11-2023MatesExamen Mates de les potenciés i operació combinades
2nC09-11-2023CatalàFer activitat llibre català pag 222
2nA08-11-2023MatemàtiquesExamen semblança
Total: 289
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.