Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC05-12-2023Examen de Mates
2nC05-12-2023TecnoSegunda parte examen
1rD05-12-2023castella terminar todo el libro de castellano
1rD05-12-2023matesexamen de mates
2nA05-12-2023MatemàtiquesExàmen matemàtiques
1rD05-12-2023Geografia i històriadeures de G.H
2nC05-12-2023EnglishSaber-se el dialogue de english
1rD05-12-2023matesdeures de mates pag 2,7,11,12,13,14,15,16,17 per practicar lo de l´examen
1rD05-12-2023Geografia i històriaDeures de G.H
1rD05-12-2023castella LLetgir de la pagina 49 fins acabar la pagina
2nC04-12-2023CastellàExamen libro de lectura
2nB04-12-2023CastellanoExamen libro lectura
2nC04-12-2023MatemàtiquesExamen SA3
1rD04-12-2023matesdeures de mates pag 2,7,11,12,13,14,15,16,17
2nB03-12-2023TecnoPresentació del joc
2nB03-12-2023TecnoDiari de taller
2nC03-12-2023TecnoEntregar tasca( a construir) al classroom
2nC01-12-2023CatalàExamen Català (accents, diacrítics, dièresi, categories gramaticals)
2nC01-12-2023CatalàExàmen SA2: Accents diacrítics, diènesi i categories gramaticals
2nB01-12-2023CastellanoExamen
Total: 442
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.