Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA27-01-2023MatematiquesExercicis 4, 1 i 2
2nA27-01-2023Geografia i històriaPreguntes classroom
1rD26-01-2023Geografía HistoriaExamen de Grécia
2nB26-01-2023EnglishReading of the museum.
2nB26-01-2023Mates F.5.1 exercici 4.
2nC26-01-2023historiatraer material para eix cronològic
2nB26-01-2023Mates F.5.2 exercicis 1 i 2.
2nC26-01-2023matesficha 2 ejercicio 1
2nC25-01-2023catalanTraer libro de lectura
2nA25-01-2023MatematiquesEquacions lineals 1,2,3
2nB25-01-2023Mates F.5.1 exercicis 2 i 3.
2nC25-01-2023inglesDigital book ej. 2 pag.30
2nA25-01-2023Inglés WB pagina 28 1,2,3
1rC25-01-2023Anglès: Digital book pag.37 ex 12
1rC25-01-2023CastellanoExamen SA.2
2nC25-01-2023inglesDigital book ej. 2 pag.30
2nA24-01-2023Física i QuímicaExamen
1rD24-01-2023CastellanoExamen castellano Acentos-conjunciones-preposiciones-adverbios
2nA24-01-2023CatalàExercicis llibre gramàtica pàgina 26 tots 4
2nC24-01-2023inglesWB pag 28
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.