Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD09-12-2021Anglés wb pag 20 ej 1 2 i 3
2nA03-12-2021Geografia i HistoriaExamen.T3( dins del 1r trimestre)
1rC03-12-2021historia examen tema 3 egipteestudia
1rC03-12-2021trabajos hercules examenlee
1rA03-12-2021Geografia i històriaExàmen primera parte Grècia
1rA03-12-2021MúsicaExamen temà 2
1rB03-12-2021MusicaExamen tema 2
1rD03-12-2021Geografia i historiaEj 3 i 4
1rC03-12-2021MatesF 4.1 5D 6 F4.2 1 2 3
2nB03-12-2021Anglèsact. 1 fitxa de cançó
1rD03-12-2021Anglés Fitches interactives
2nD02-12-2021Geografia HistoriaExamen T3 geografia historia
1rD02-12-2021MusicaExámen tema 1 y2
1rC02-12-2021Examen musicaSurten coses tambe del tema 1
2nC02-12-2021Geografia historiaprova gih
2nB02-12-2021AnglèsSB page 33 nº 4, 5 (només resposta) 6 WB page 26 nº 2, 3 / page 28º nº2 Irregular verbs test 2 ( know- write ) Entregar quadern
1rD02-12-2021MatematiquesEj 1 i 2 f. 4.2 f.4.1 ej 5 i 6
1rC02-12-2021Matesmates f4.1 1 2 3 4
2nD02-12-2021matesfitxa 4.4 el exercici 1
2nD02-12-2021Castellanoexposiciones de castellanooo
Total: 390
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.