Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC24-05-2022biologiaautoritzacio firmar
2nD24-05-2022matesfitxa ex 1,2
1rC24-05-2022examen catalaexamen pla 12
1rC24-05-2022meu cumpleyay:)
2nD24-05-2022F.Qex 1,2,3 fixa
1rB24-05-2022noseexcursio obra de teatre
1rC24-05-2022castellanaex 30,31
1rD23-05-2022CataláPla 12 examen
1rB23-05-2022GEOGRAFIA I HISTORIAEXAMEN DE G:H
1rB23-05-2022CASTELLÀLeer del libro de lectura hasta la pagina 144
1rC23-05-2022enlishwb p50 all ex
1rB20-05-2022GEOGRAFIA I HISTORIAAcabar de fer el mapa de g.h per l'examen.
1rC20-05-2022Matesf9.1
1rD20-05-2022Anglés Digitalbook pag 61 ej 2 y 4
2nD20-05-2022Englishsb p 61 n 1,2,3,4,5
2nD19-05-2022Geografia Historiade la pàgina 6-10 resum
2nD19-05-2022catalanexamen
1rD19-05-2022Anglés pag 48-49 workbook
2nD19-05-2022Englishsb p 60 n3 and wb p 48 n 1,2,3
1rC19-05-2022catalaex 5 dieresi
Total: 976
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.