Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD14-06-2022Geografia HistoriaEntregar recreacions
2nD14-06-2022Geografia HistoriaEntregar recreacions
2nD14-06-2022CastellanoLAPBOOK
2nD14-06-2022Geografia HistoriaRECUPERACIÓ
1rC14-06-2022Biología Tenir tot lo dels invertebrat apuntat
1rC13-06-2022arbol de juliaentregar libro
2nD13-06-2022catalanRECUPERACIÓ
1rC12-06-2022Angles videoEntregar video de angles data maxima
1rC10-06-2022examen matestema 9
2nD10-06-2022CastellanoLapbook
1rC10-06-2022Recordatori Recordatori de que se aconsella dur calculadora per el examen de mates(es por) i segurament tindries perque ja et dic tu que ningún su sap la raíz quadrada de 300
1rC10-06-2022Matesfer tota la autoavaluacio
1rC10-06-2022examen europaestudia(perdona ho he posat tard)
1rC09-06-2022angles examenredaccio
2nD09-06-2022Englishexamen final ingles
2nD09-06-2022Englishexamen final ingles
2nD09-06-2022Geografia Historiafixa
1rD09-06-2022BiologiaAcabar de posar fotos a els documents
1rC09-06-2022autoavaluacio matesfer fins el 5
2nC09-06-2022InglesExamen Global
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.