Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD10-11-2021Aleman'libro' aleman p 16 1b,2,3
2nD10-11-2021matesfitxa2: 2,3,4,6
1rD10-11-2021Geografia i historiacopiar faltas d'ortografia exámen (voluntari)
2nD09-11-2021Geografia Historiacompletar fixa de geografia/historia
2nD09-11-2021matesfitxa3 exercicis 1,5
2nC09-11-2021CatalaDictact B i V
1rA09-11-2021CatalàLlegir fins la pàgina 47 del llibre de lectura i fer les preguntes del classroom
2nD09-11-2021CatalàDictat 2 V/B
1rC09-11-2021examen angles*Vocabulary -places and possesions -rooms,furniterure and homes *grammar -possesions andjectives -have got -and , but -There is/isn't,there are/aren't *reading *Writing *listening
1rC09-11-2021biologiafer expermient lluna i indicar com es nomen la lluna minguant nova creixen i plena
1rD09-11-2021CataláLletjir capitol 4llibre de lectura
1rD09-11-2021Geografia i historiaAcctivitat 1 politica ejipte
2nC08-11-2021Geografia historiaExamen tema 2
1rC08-11-2021castellano1-8 comprension lectora en el chromebook
2nB08-11-2021Geografía i HistòriaExàmen tema 2 (entrega de quadern)
2nD08-11-2021Geografia HistoriaExamen T2 historia
2nC08-11-2021Mates Exercisis Mates
2nB08-11-2021AnglèsWordbook page 23 ex. 1,2,3,4,5
1rA08-11-2021InglesFitcha per repassar Lenguage focus
1rA08-11-2021MúsicaFer 2 secueles músicals.
Total: 542
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.