Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC23-11-2022castellanoexamen!
2nC23-11-2022MatematiquesEjercicio 8 de la a a la d y la ficha extra de operacions amb polinomis entera.
1rA23-11-2022AnglésExamen
1rA23-11-2022CatalàDictat de l'apostrofació i contraccions
1rC23-11-2022Anglès: Digital book pag. 109 act. 2
2nA23-11-2022MatematiquesAct 8
2nA23-11-2022InglesDialog mini project
2nA23-11-2022CastellaExamen llibre de lectura la hija de la noche.
1rC22-11-2022Català:Preparar dictat nº2 de català
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Activitats del classroom
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (tutorial al classroom)
2nC22-11-2022inglésvenir vestidos para grabar el video de la entrevista
2nC22-11-2022castellanoEscoger una canción y medir 4 versos que coincidan, subir en el classroom
2nA22-11-2022MatematiquesMates ejercicios 6 y 7
2nA21-11-2022MatematiquesExercicis F3.3 Act 1,2,3,4,5
2nC21-11-2022AlemánCopiar en el cuaderno los numeros de 0-100
2nC21-11-2022matesejercicios 4,5,6 y 7 de la ficha 3
2nA21-11-2022Física i QuímicaExercicio science bits densidad abadoe
2nA21-11-2022AlemànEscriure numeros del 1 al 100
2nA20-11-2022TecnologíaActivitats acotació
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.