Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC18-11-2022Matemàtiques:Examen geometria
2nC18-11-2022castellanoAcabar esquema
2nC18-11-2022MatematiquesFicha 3 ejercicios 1, 2 y 3 y corregir ficha impresa
1rC18-11-2022Matemàtiques:Estudiar mates (Geometria)
2nC18-11-2022AlemánHacer ejercicio Ja/Nein - Fragen que está en classroom y del libro físico ejercicio 17
1rC17-11-2022BiologiaVeure videos classroom
2nC17-11-2022MatematiquesFicha y ejercicio que ha puesto en clase
1rC17-11-2022Anglès: Repassar
2nC16-11-2022MATEMÂTIQUESFixa 4 ejersicis 3, 5 i 6
1rC16-11-2022Anglès: Ejercici 3 pagina 24 (llibre digital)
2nA16-11-2022InglesWB Ej 1,2,5 Pàg 19
2nA16-11-2022MatematiquesEj 3,4,6
2nA16-11-2022CastellàEjercicios 59 y 60 blinklearning apartado de ortografía
1rC16-11-2022Matemàtiques:Ej 6 pag geometria
2nC16-11-2022CATALÀExàmen de lectura del llibre de català
2nA16-11-2022CastellaLlibre de lectura capítols 13 i 14
2nA15-11-2022Catalàesquema narrativa popular
1rC15-11-2022Anglès: Fotocopia: pag 19 ex 3,4 pag 2 ex 3, 4, 6
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen de Mesopotàmia
1rC15-11-2022Anglès: Activitats interactives classroom
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.