Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC14-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIAEXAMEN TEMA 2
1rC14-11-2022Anglès: Lectura setmanal ReadTheory
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica (definicions i classificar sóns)
2nA13-11-2022Alemànexercicis clasroom
2nA13-11-2022TecnologíaTasques classroom escala.
2nA13-11-2022AlemànLiveworksheets classroom
1rC11-11-2022CastellanoTraer Auriculares
1rC11-11-2022Matemàtiques:Exercicis: 1, 2, 3 de la fixa de geometria al classroom
1rD11-11-2022MatemàtiquesS'han de fer les activitats 4,5,6,7 i 9 al quadern (estan publicades al classroom de Mates)
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Dur tauleta mesopotàmica per demà.
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Fer conceptes de Mesopotàmia (Índex del classroom)
2nC11-11-2022MATEMÂTIQUESEjersici 2 de mates àlgebra ;(
2nA11-11-2022AlemànExercicis del 5 al 14
2nA11-11-2022CatalàExamen llibre de lectura mentida.
2nC11-11-2022ANGLESWorbook: page 20 act; 1,2,3, ando 4
1rC10-11-2022Anglès: Activitats interactives del classroom "Present Simple"
2nA10-11-2022CastellaPresentaciones en grupo
1rC10-11-2022Geografia i Historia:Activitats de repàs interactives (classroom)
2nC10-11-2022ANGLESWorbook: page18 actv 1,2,3, and 4
1rD09-11-2022CatalaExamen del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.