Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC09-11-2022CATALÀHaver llegit capitols de 11-14 (inclós)
2nA09-11-2022CastellaLlibre de lectura La hija de la noche capítols 11 i 12
2nA09-11-2022MatematiquesExamen UD 2 Entra: 1. Raó i proporció. 2. Proprcionalitat directa i inversa. 3. Repartiments. Percentatges.
2nA09-11-2022Física i QuímicaERRADES DE SÍMBOLS
2nC09-11-2022ANGLESHomework: digitalbook page 21 actv 1,5,6 ( in the notebook )
2nC09-11-2022MATEMÂTIQUESEXAMEN TEMA 2 -proporcionalitat directa -proporcionalitat indirecta -proporcionalidad mixta -percentatges -la raó
2nC09-11-2022FÍSICA Y QUÍMICA Errades de símbols
2nC09-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIACLASROOM: Fer activitat 4 ( cuadern ) CONCEPTOS
1rC09-11-2022Matemàtiques:1: Dibuixar un hexàgon. 2: Dividir hexàgon en triangles 3: Calcular angles dels triangles.
1rC09-11-2022Anglès: Workbook: Pàg: 16 ex: 1, 2, 3 Pàg 17: ex: 7, 8, 9
2nA09-11-2022Física i QuímicaExercicis llibre digital 2 i 3
2nA09-11-2022InglesWB pàg 18
2nA08-11-2022CatalàFer resum tema 2.
2nA08-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA08-11-2022InglesExercici 1 i 2 pàg 20
2nA08-11-2022InglesLivewoorksheet classroom
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022InglesWorkbook pàgina 16 TODO
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.