Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB05-06-2023Mates Activitats 1c i 3.
2nD02-06-2023CatalàDictat 7
2nB02-06-2023CatalàDictat 7.
2nA02-06-2023Català Dictat 6
2nB02-06-2023CastellanoT. 6 apartado gramática actividades 33, 35, 38, 39 y 41.
2nB02-06-2023EnglishSend the podcast.
2nB02-06-2023EnglishWb page 64 activities 1, 2, 3 and 4.
2nC02-06-2023matesficha 2 ejercicio 1c y 2
2nA02-06-2023MatematiquesExercici 1c i 2
2nA02-06-2023Castellabooktube
2nA02-06-2023Catalàfitxa adverbis
1rD02-06-2023AnglèsExamen tema illes unit 6 : listening/vocabulary-weather-geographical features/reading/grammar-past simple
2nA01-06-2023Geografia i història Examen!
2nA01-06-2023Altres Cumple Roi
2nB01-06-2023Mates F.9.2 exercicis 1, a, b i 3.
2nC01-06-2023matesficha 2 ej: 1 (a,b) i 3
2nC01-06-2023matesficha 2 ej: 1 (a,b) i 3
2nD31-05-2023CastellàLeer
2nC31-05-2023castellanoejercicio 42 y 43 del léxico de la unidad 8
2nC31-05-2023matesejercicio 2,3,4,5 de la ficha 1
Total: 910
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.