Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD01-12-2021EnglishExamen ingles verbos KNOW- WRITE
2nB01-12-2021Geografía i Històriaexàmen tema 3
2nC01-12-2021AnglesExamen Angles
1rD01-12-2021Anglés work book pag 18 ej:1 2 3
1rA01-12-2021CastellaActividades blink learning gramatica del 31 al 40
2nC01-12-2021Geografia historiaExercisis 18 i 19
2nA01-12-2021CastellanoPresentació ''Soy un inventor durante un día"(classroom informacion sobre lo que debemos hacer)
1rC01-12-2021catalapag 44 i 47
2nA01-12-2021AnglesVerbs(woorkbook) todas las que quedan
1rB01-12-2021matemàtiques Activ : 1 , 2 , 3 i 4 pag 4.1
1rB01-12-2021castellaexamen tema 2
1rB01-12-2021Geografia i Historiaactiv 2 classroom
2nC01-12-2021Mates Acabar la fitxa 3
2nD01-12-2021matesactivitat fitxa 4.3
1rD01-12-2021CastellanoManzanas rojas Buscar información sobre los judios y musulmanes Que pasa en la zona de jerusalem (conflicto) Es optativo(voluntario)
1rD01-12-2021CastellanoExamen Tema 2
2nC30-11-2021Geografia historiaEx Catala
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
1rC30-11-2021historiatasca egipte i esquema de egipte
Total: 385
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.