Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC30-11-2021Geografia historiaEx Catala
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
2nD30-11-2021matesFitxa 4.2 ex 1
1rC30-11-2021historiatasca egipte i esquema de egipte
1rD30-11-2021BiologiaEj c repte 2
1rD30-11-2021Geografia i historiaFer 6 primers conceptes
1rA30-11-2021InglesExercició del classroom liveworksheets fun video
1rD30-11-2021MatematiquesEj: 1 2 3 4 nou tema
2nB30-11-2021MatesActivitats fitxa 2
2nB30-11-2021Geografía i HistòriaRepte El camí de Sant Jaume
1rA30-11-2021MatematiquesDel 3 al 4 del temà 4 :)
1rC30-11-2021examen catellanoexamen catellano tema 2
1rD30-11-2021CataláExamen pla 4
1rA29-11-2021CatalàExamen pla 4
1rC29-11-2021tasca inglesmirar el video enviar mmsimo@iesportadalcudia
2nD29-11-2021Geografia i HistòriaFitxa 3 ex-17
2nC29-11-2021Mates fitxa 1: 1i 2
2nB28-11-2021Tecnologiaacaba avaluació tecnologia
2nA28-11-2021Tecnologia fer totes les tasques que no teniu entregades
2nD28-11-2021TecnologiaPrimera avaluació tecnologia acabada
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.