Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC28-11-2021TecnologíaAcaba avolucio tecno
2nD26-11-2021CastellanoExamen libro
1rC26-11-2021examen matesestudia
2nC26-11-2021CatalaProva lect cat
1rA26-11-2021MatematiquesProblrmas de la autoavaluación todos
1rA26-11-2021MatematiquesExamen temà 3
1rD26-11-2021Castellano Unidad 2 gramatica32 a 38
1rD26-11-2021Anglés Ej 3
2nD26-11-2021MatemàtiquesFitxa 1 ex-1,2
2nB26-11-2021AnglésFer de la pag. 25 del WB activitat: 3, 4
1rD26-11-2021Geografia i historiaEj 1 i 2 Grècia
2nA26-11-2021CatàlaExamen De Lectura de "Mentida"
2nB26-11-2021Catàlaexàmen lectura (mentida)
2nD26-11-2021catalanexamen llibre de lectura maletes d'austwich
2nD25-11-2021EnglishExamen ingles verbos (BE-HOLD)
2nC25-11-2021CatellanoEx lectura
1rD25-11-2021MatematiquesExámen tema 3
1rD25-11-2021BiologiaActivitat 1b dosier 3
1rC25-11-2021mates autoevaluaciodel 1 al 9
1rD25-11-2021BiologiaAcabar ej 1 b
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.