Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB25-11-2021CastellàExàmen lectura
1rC25-11-2021catala examen 2surt tot del pla 4 tot esta a la pagina 42
2nA25-11-2021CatàlaExamen T.2
2nB25-11-2021Catàlaexàmen tema 2
2nB24-11-2021Matesexàmen mates UD3
2nA24-11-2021MatesExamen T.3 (Monomis)
1rC24-11-2021Mates3.3 3 4
1rC24-11-2021MatesAutoevaluacion 1 2 3 4 5
2nA24-11-2021AnglesExamen Verbs, son 20 palabras! (Esta en el Woorkbook)
1rD24-11-2021Geografia i historiaExamen GyH Egipte
1rC24-11-2021Activitat historiadomes fer el primer exercici deus egipcis
1rA24-11-2021InglesWoork Book p18 eg 1,2,3
2nB24-11-2021Geografia & HistoriaFer el vocabulari i l'activitat 16
1rC24-11-2021catala examen del llibresortira tot lo del llibre:assesinat del profesor de matematiques
1rD24-11-2021CataláExamen llibre de lectura
2nD24-11-2021MatemàtiquesExamen tema 3
2nD23-11-2021MatemàtiquesAutoevaluació
2nD23-11-2021MatemàtiquesFitxa 3.4 ex-3
1rC23-11-2021englishWB p.18 1, 2
2nD23-11-2021Geografia HistoriaVocabulari:gremi Fitxa 2:ex 14 Fitxa 3: ex:14 i 15
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.