Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC23-11-2021castellanoactividades chromebook 31 - 34
1rD23-11-2021MatematiquesAutoavaluació fins al ej 9
2nD22-11-2021Geografia HistoriaEx(9) 12,13
2nD22-11-2021Geografia HistoriaVocabulari:peregrinatge
2nB22-11-2021Geografía i Històriavocabulari ( pelegrinatge ) fitxa 2 ex. 12,13
2nB22-11-2021Matesex. 1,2 fitxa 4
1rD22-11-2021MatematiquesEj 3 i 4 ficha 2.3
1rC22-11-2021Lenguaactividad 27 en el cromebook
2nC22-11-2021Geografia historiaAcabar vocabulari
2nC22-11-2021CatellanoExamen tema 2
2nC22-11-2021TecnologíaEntregar cub soma, capsa contenidora i memoria
1rD22-11-2021CastellanoLibro de lectura exámen
1rC19-11-2021castellano ejereciciohacer la activitat 25 en el chromebook
1rC19-11-2021historiatasca activitat politica
1rD19-11-2021CastellanoEj: 24-28 libro digital
2nD19-11-2021matesfitxa 3.4 ex 1,2
1rC19-11-2021matesex 6 e f
1rC19-11-2021Mates3.3 1 2
1rD19-11-2021Anglés Pag 17 workbook
2nD19-11-2021TecnologiaLliurament del projecte tècnic.
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.