Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC09-11-2022FÍSICA Y QUÍMICA Errades de símbols
2nC09-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIACLASROOM: Fer activitat 4 ( cuadern ) CONCEPTOS
1rC09-11-2022Matemàtiques:1: Dibuixar un hexàgon. 2: Dividir hexàgon en triangles 3: Calcular angles dels triangles.
1rC09-11-2022Anglès: Workbook: Pàg: 16 ex: 1, 2, 3 Pàg 17: ex: 7, 8, 9
2nA09-11-2022Física i QuímicaExercicis llibre digital 2 i 3
2nA09-11-2022InglesWB pàg 18
2nA08-11-2022CatalàFer resum tema 2.
2nA08-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA08-11-2022InglesExercici 1 i 2 pàg 20
2nA08-11-2022InglesLivewoorksheet classroom
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022InglesWorkbook pàgina 16 TODO
2nA07-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL fet.
2nA07-11-2022MatematiquesPercentatges: del exercici 3 al 7 incluits.
2nA07-11-2022Geografia i històriaComentari de test 5
1rA06-11-2022CastellàFer l' Edpuzzle
2nA06-11-2022TecnologíaTS. Vistes ortogonals
1rD04-11-2022CastellanoLeer el libro hasta la página (empieza en la página 19 hasta la 35
Total: 902
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.