Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1r-A03-02-2020catalaCorregir el dictat numero 3
3r-B03-02-2020Anglès (Grup Magdalena) Pàgina 32 del workbook
3r-A03-02-2020Mates (Antònia)Activitats finals 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 i 28
3r-B03-02-2020Mates (Antònia)Activitats finals 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 i 28
3r-A03-02-2020Anglés (Roser)Activitats 2 i 3 Reading
4t-PRAQ03-02-2020Matematiques AplicadesFer els exercicis de sistemes d'Igualació.
1r-C31-01-2020HistòriaLes activitats del bloc 4 (l'economia)
3r-C31-01-2020Castellà Examen tema 4
3r-C31-01-2020Anglès (Magdalena)Writing test.
2n-B31-01-2020Catalá Dictat 4
4t-PRAQ31-01-2020Ingles Examen unitat 3 Fer el vocabulari en el quadern, el exercici 2 en Students book (pag 47)
4t-PRAQ31-01-2020Geografia i Historia Fer les dues preguntes que el professor va dictar i treure un mapa de Imperialisme.
4t-C31-01-2020Castellà Ortografía pg 129 ejs:1,2,4,5
1r-D31-01-2020G i H Fer tot el bloc 4 - L'economia romana
1r-A31-01-2020anglesFer tota la pg 32 del werbook
3r-A31-01-2020Mates (Antònia)12 Activitats finals
3r-B31-01-2020Mates (Antònia)12 Activitats finals
1r-B31-01-2020CatalàFer pagina 50 i 51 del dossier.
2n-C31-01-2020Fisica i química Dur paper milimetrat
3r-A31-01-2020GeografiaApartat 1 Activitats 1.1 i 1.2
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.