Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD04-11-2022CatalàAcabar activitats 2 i 3 de la llibreta de narracions (pag 4 i 5)
2nA04-11-2022MatematiquesExercicis percentatges 1 i 2
2nA04-11-2022CatalàLlegir llibre de lectura mentida del apartat excrements fins perdre el temps
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
1rD03-11-2022BiologiaExamen Biologia Roques+minerals
1rD03-11-2022Geografía HistoriaDur argila per fer escriptura de Mesopotàmia
1rC03-11-2022Català:Lectura català (El lladre de llibres) Llegir els capitols 10, 11, 12, 13
1rA03-11-2022BiologiaEstudiar per la prova de demà
2nA03-11-2022Castella[Per els que encara no ho han fet] Llibre de lectura la hija de la noche capítols 9 i 10
2nA03-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL. Explicació al classroom.
2nA03-11-2022CastellaExercicis llibre online (blink learning) apartat [Club de lectura] exercicis 19/20/21y22
1rD02-11-2022MatemàtiquesExamen de Matemàtiques divisibilitat
1rD02-11-2022CatalaLlegir del capitol 13-14-15-16 del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
1rD02-11-2022MatemàtiquesFer activitats del llibre digital eCasals (problemes/activitats)
1rC02-11-2022Matemàtiques:Fer treball d'estadístiques. Recordau que per ajudar-vos podeu mirar els documents del clasroom.
1rC02-11-2022Geografia i Historia:Escriptura mesopotàmica a l'argila. Recordau que si s'eixuga l'argila la podeu banyar amb un poc d'aigua. Al clasroom trobareu l'alfabet dels sumeris.
1rA02-11-2022CatalàSeguiment de lectura - Dimecres 2-11 Pàgina 63-81 - preparar 5 preguntes. Dimarts 8 - exàmen lectura.
1rA02-11-2022MatemàtiquesFer una altra vegada les 5 qüestions per treure millor nota
1rA02-11-2022Geografia i HistòriaFer l' Edpuzzle
Total: 902
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.