Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1r-D31-01-2020CastellanoPagina 46 y 47 hacer ejercicios 4,5 y 7 del bloc. Ejercicio 15,16,17,18 del weeras.
2n-C31-01-2020Català Dictat numero 4
4t-B31-01-2020Castellano Página 114 ejercicio 2,3,8,9 y 5 para entregar
4t-B31-01-2020Historia Ejercicios 2,3,4 (1 ya tendría que estar hecha)
4t-A31-01-2020Cultura CientíficaLeer artículo cultura científica sobre corona virus y hacer resumen
4t-B31-01-2020Cultura CientíficaLeer artículo cultura científica sobre corona virus y hacer resumen
4t-C31-01-2020Cultura CientíficaLeer artículo cultura científica sobre corona virus y hacer resumen
3r-C31-01-2020Geografia i HistòriaApartat 1 activitats 1.1 i 1.2.
2n-B31-01-2020Castellano Examen Castellano tema 3
4t-PRAQ31-01-2020Matematiques AplicadesHacer exercicis de sistemes d'Igualació.
3r-C31-01-2020Anglès (Xisca)Irregular verbs exam
1r-B31-01-2020historiafer bloc 2 de historia.
4t-A30-01-2020CastellanoExamen Castellano
1r-B30-01-2020CatalàFer teoria de la pagina 49. Respostes en el classroom.
1r-C30-01-2020CatalàTots els exercicis de la pàgina 50 i 51
1r-C30-01-2020BiologiaQuè és la pressió atmosfèrica, QÜESTIÓ 9 i 10 DEL DOSSIER : El temps atmosfèric a la Terra.
3r-A30-01-2020AlemanyExamen tema 8
3r-C30-01-2020AlemanyExamen tema 8
3r-C30-01-2020Anglès (Magdalena)Entrega writing.
4t-PRAQ30-01-2020Tecnologia (Joan Toni)La "protoboard" - Encendre LED.
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.