Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
4t-C30-01-2020CastellàEXAMEN tema:4
4t-A30-01-2020Latín Página 117 ejercicios 9,10,13 y 16 ( traducir cada uno. Sabe sus respectivas oraciones)
4t-B30-01-2020Latín Página 117 ejercicios 9,10,13 y 16 ( traducir cada uno. Sabe sus respectivas oraciones)
4t-C30-01-2020Latín Página 117 ejercicios 9,10,13 y 16 ( traducir cada uno. Sabe sus respectivas oraciones)
4t-A30-01-2020Inglés Activities from chapters 1&2 from the reading book (the curious case of benjamin button)
4t-A29-01-2020Física y QuímicaExamen Formulació
4t-B29-01-2020Física y QuímicaExamen Formulació
4t-C29-01-2020Física y QuímicaExamen Formulació
4t-A29-01-2020Matemáticas Académicas (Enric)Examen Mates T.4
4t-B29-01-2020Matemáticas Académicas (Enric)Examen Mates T.4
1r-D29-01-2020Anglés Fer exersici 2,3,4 del blink
1r-D29-01-2020BiologiaFer la questió 9 del dosier
1r-D29-01-2020CastellanoDel bloc pag. 44 ej. 5 y 6. Del weeras ej. 11 y 12 del verbo
1r-D29-01-2020G i H Acabar el bloc 3
1r-D29-01-2020Català Acabar pag. 50 y 51 del dosier
1r-A29-01-2020Geografia i historiaAct 4 del bloc 2
1r-B29-01-2020AnglesWorkbook (libro papel) pagina 32 entera.
3r-A29-01-2020AlemanyRedacció dels animals.
3r-C29-01-2020AlemanyRedacció dels animals.
4t-C29-01-2020ciències aplicadesunitat 4, fotocòpia completa
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.