Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD02-11-2022MatemàtiquesExamen de Matemàtiques divisibilitat
1rD02-11-2022CatalaLlegir del capitol 13-14-15-16 del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
1rD02-11-2022MatemàtiquesFer activitats del llibre digital eCasals (problemes/activitats)
1rC02-11-2022Matemàtiques:Fer treball d'estadístiques. Recordau que per ajudar-vos podeu mirar els documents del clasroom.
1rC02-11-2022Geografia i Historia:Escriptura mesopotàmica a l'argila. Recordau que si s'eixuga l'argila la podeu banyar amb un poc d'aigua. Al clasroom trobareu l'alfabet dels sumeris.
1rA02-11-2022CatalàSeguiment de lectura - Dimecres 2-11 Pàgina 63-81 - preparar 5 preguntes. Dimarts 8 - exàmen lectura.
1rA02-11-2022MatemàtiquesFer una altra vegada les 5 qüestions per treure millor nota
1rA02-11-2022Geografia i HistòriaFer l' Edpuzzle
1rA02-11-2022CatalàFer activitats de la llibreta de narracions
1rC30-10-2022Anglès: Lectura setmanal de Read Theory.
Total: 910
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.