Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
4t-PRAQ29-01-2020CatalàExposició del que tu has agafat.
4t-PRAQ29-01-2020Valors EticsEntregar el quadern
4t-PRAQ29-01-2020Matematiques AplicadesFer el exercici de sistema de substitució
4t-C29-01-2020Història Activitat 1 del dossier tema:6
1r-B29-01-2020biologiaFer pregunta 9 del dosier.
4t-A29-01-2020Cultura CientíficaEntregar Informe de la practica + Entregar noticies sobre el canvi climàtic
4t-A28-01-2020CastellanoAnalizar 'gustaría salir más contigo, pero me aburres', pag. 97 ex.7 (f,g)
4t-A24-01-2020Empresarials(IAEE) Entregar el Model Canvas (els que es van anar d'excursió el dijous)
4t-B24-01-2020Empresarials(IAEE) Entregar el Model Canvas (els que es van anar d'excursió el dijous)
4t-A23-01-2020SocialsExamen T.5 Socials
4t-A23-01-2020CastellanoBuscar que son las greguerias + analizar oraciones del cuaderno
4t-A23-01-2020Empresarials(IAEE) Entrega el Model Canvas (els que no vagin d'excursió aquest dia)
4t-B23-01-2020Empresarials(IAEE) Entrega el Model Canvas (els que no vagin d'excursió aquest dia)
4t-A22-01-2020CatalàAcabar comentari de text
4t-A21-01-2020SocialsDosier Ex. 9
4t-A21-01-2020InglesTranslate photocopy
4t-A20-01-2020Matemáticas Académicas (Enric)Resoldre exercici de trigonométria en triangles obtusangles Cas 2
4t-A20-01-2020Cultura CientíficaEntregar informe de la pràctica del laboratori
4t-A19-01-2020Cultura CIentíficaEntregar informe de la proba de laboratori
4t-A16-01-2020CatalàExcercicis de derivació
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.