Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD03-11-2021CastellanoExamen T1 Entra: -Comunicación :6 elementos de la comunicación -Literatura:figuras literarias (mirar las del cuaderno) -Grámatica:lengua oral y lengua escrita -Léxico:tipos de diccionarios -Ortografía:signos de puntuación
1rD03-11-2021CastellanoRedaccion : Que quiero ser de mayor
1rC03-11-2021catala llibrellegir capitol del 5-8 i fer formulari dels capitols
1rA03-11-2021BiologiaExercici del dossier 3 (d)
1rA03-11-2021ÀnglesPressentació (All about me)
1rC03-11-2021Matesmastes 2.4 2 a b e f autoevaluacio 2 3 4 6 10 11 12
2nC03-11-2021Geografia historiafitxa geografia
2nC03-11-2021catalalletgi fins la pagina 44
2nD03-11-2021AnglesWB pag-19 n-5
2nD03-11-2021AnglesAcabar la fitxa de present simple and present continuous.
2nB03-11-2021MatesExàmen UD2
1rC03-11-2021catala fabulaacabar fabula
1rC03-11-2021historia taula deus mesopotamics clasroom fer-ho en es cuadern
2nB03-11-2021Geografía i HistòriaVocabulari ·concilis de toledo ·marca hispànica ·missi dominici
2nA03-11-2021CastellanoExamen libro castellano
2nD03-11-2021AlemanyExamen tema 1
1rD02-11-2021Geografia i historiaExamen tema 2 G i H
1rC02-11-2021libro castellanocapitulo 1-3 trabajos hercules
1rC02-11-2021biologia3 a b c d
1rD02-11-2021MatematiquesAutoavaluacio matematiques classroom
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.