Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA02-11-2021CastellaPresentación oral invento
1rD02-11-2021BiologiaExercici 3.D
2nD02-11-2021Geografia històriaCopiar la teoria de l'Imperi Carolingi i fer les activitats
2nD02-11-2021MatemàtiquesAutoevaluacio
2nD02-11-2021CastellanoUnidad 2-literatura-ejercicios 33 y 34
2nB02-11-2021MatesAutoavaluació
2nB02-11-2021Geografía i HistòriaVocabulari i preguntes
2nA01-11-2021AnglesVerbs(woorkbook) los que quedan
1rC29-10-2021examen castellanoexamen
2nB29-10-2021CatàlaLlegir del capítol 1 al 7 (inclòs) del llibre digital *MENTIDA*
2nD29-10-2021MatemàtiquesFitxa 5 del 3 fins el 12
1rA29-10-2021CastellaExamen T1
1rC28-10-2021catala llibreel asseniat del profesor de matematiques del llegri al menos fins el capitol 4
2nB28-10-2021AnglésDigital book page 23 ex. 2,3 Wordbook page 20 ex. 3,4
2nD28-10-2021CastellanoUnidad 2-Lengua-29,30,31,32
1rC28-10-2021ingles redaccioescriu com seria la teva casa perfecta en ingles
1rC28-10-2021Mates 2.4 1 a,b e,f 4
2nD28-10-2021matesFitxa 5 exercicis 1,2
1rD28-10-2021Anglés Ex 2 3 note book
2nD28-10-2021Englishwb p 19 sb p23 n 2,3
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.