Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
4t-A16-01-2020BiologiaAcabar fitxa de biotecnología
4t-A15-01-2020Matemáticas Académicas (Enric)Pag. 149 Ex. 1+Pag. 150 Ex. 1,2
4t-A14-01-2020Matemáticas Académicas (Enric)Pag. 147 Ex.5
4t-A14-01-2020CastellanoPag. 92 Ex. 3,4
4t-A14-01-2020CastellanoPag. 97 Ex. 7
4t-A14-01-2020SocialesDosier Ex. 8
4t-A14-01-2020SocialsExamen Socials T.6
4t-A13-01-2020InglesSB. Pag. 33 Ex. 1 + SB. Pag. 34,35 Ex. 1,2,3
4t-B13-01-2020Historia Examen T.6
4t-A10-01-2020SocialesDosier Ex. 7
3r-A01-01-2020Matemàtiques Exercici 8 pàg 89
3r-B01-01-2020Matemàtiques Exercici 8 pàg 89
3r-C01-01-2020Matemàtiques Exercici 8 pàg 89
4t-A04-03-0202CastellanoTodos los ejercicios de ortografía + Esquema Pag. 151-153 + Ej. 1 + Actividades de la lectura 1,3 + OPTATIVO( Comentario de texto "Romancero de la pena negra" Lorca )
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.