Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
4t-B11-03-2020Latín Examen Tema 6
4t-C11-03-2020Latín Examen Tema 6
3r-C11-03-2020Física i química Exercici 13
3r-B11-03-2020Geografia història Activitat 1 de la pàg 29
3r-B11-03-2020English (Roser)Page 50 activitats 1 book and 2 i 3 notebook
1r-A11-03-2020matematiquèsAct 52 del classroom
1r-B11-03-2020biologiaactivitat 5 del dossier
3r-B11-03-2020Matematiques academiquesExamen tema figures
3r-C11-03-2020Matematiques academiquesExamen tema figures
2n-A11-03-2020Física i QuímicaExercicis al quadern.
2n-A11-03-2020Física i QuímicaExercicis al quadern.
4t-A11-03-2020MATEMÀTIQUES APLICADESEXAMEN TEMA 7
4t-B11-03-2020MATEMÀTIQUES APLICADESEXAMEN TEMA 7
4t-C11-03-2020MATEMÀTIQUES APLICADESEXAMEN TEMA 7
1r-A11-03-2020Geografia i historiaExamen de hispania.
2n-D11-03-2020Angles Exam writing U.4 test
1r-D11-03-2020Català DICTAT 4 CATALÀ
2n-B11-03-2020Catalá Examen preposición
2n-B11-03-2020Ingles Wrtitting
4t-PRAQ11-03-2020Matemàtiques Aplicades Examen Tema 6
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.