Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC26-05-2022matesf9.2 fer tota
2nD26-05-2022AnglesSB(62)-3,4 WB(51)-1,2,5
1rC26-05-2022pasar a net la redaccio de catalapasarla a net
1rC25-05-2022Matesf9.2 del 1 fins al 8
1rC25-05-2022dibuixentregar portada de agenda
1rC25-05-2022examen Asiaestudia o algo
2nD25-05-2022Englishwb 50 n 1,2,3,4 wb 62 n 1 (copiar y traducir)
2nD25-05-2022ReligióPresentació entrevista
1rC24-05-2022biologiaautoritzacio firmar
2nD24-05-2022matesfitxa ex 1,2
2nD24-05-2022matesfitxa ex 1,2
2nD24-05-2022matesfitxa ex 1,2
1rC24-05-2022examen catalaexamen pla 12
1rC24-05-2022meu cumpleyay:)
2nD24-05-2022F.Qex 1,2,3 fixa
1rC24-05-2022castellanaex 30,31
1rD23-05-2022CataláPla 12 examen
1rC23-05-2022enlishwb p50 all ex
1rC20-05-2022Matesf9.1
1rD20-05-2022Anglés Digitalbook pag 61 ej 2 y 4
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.