Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC26-05-2023MatematiquesExamen tema 8
2nB26-05-2023CastellanoLeer hasta el capítulo 12 (incluido).
1rC25-05-2023Català:Examen català
2nA25-05-2023Excursió Excursió a les 11 a veure una obra al auditori
2nA25-05-2023CastellaPresentación noticia
2nA25-05-2023CastellaUd 7 blinklearning lexico todos los ejercicios, leer primero la presentación del classroom
2nC24-05-2023matesejercicios 1 y 2 (ficha 6)
2nB24-05-2023Mates Autoavaluació feta.
2nB24-05-2023CastellanoDel Blink tema 7 apartado léxico 52, 53, 54 y 55.
2nD24-05-2023MatesAutoavaluació
2nD24-05-2023MatesActivitat 1 i 2 a
2nD24-05-2023G i HEls humanistes més destacats
2nB24-05-2023Mates Fer activitat 3.
2nD23-05-2023CastellàExamen -Verbo -Sintaxis
2nB23-05-2023Física i químicaAcabar la tasca de divendres.
1rC23-05-2023Matemàtiques:Activitats
1rC23-05-2023BiologiaPágina 9 dosier biología.
2nD23-05-2023AnglèsResponder preguntas video
2nC22-05-2023excursiónexcursión caixa forum
1rD22-05-2023CatalàDictat nº 6 (A/E) dossier, pàg 91
Total: 910
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.