Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC26-10-2021Fisique y QuimicaEx opcional
2nD25-10-2021Geografia HistoriaHacer ejercicios de historia (estan en el classroom) a partir del 4 para abajo.
2nB25-10-2021MatesFer els exercicis 1-6 fitxa 3
1rD25-10-2021MatematiquesEx:4,5,6+7(voluntari)
1rD25-10-2021CastellanoActividades 44,45 y 46 libro digital U1 apartado de ortografia
2nC25-10-2021Mates Fitxa 4 ex 1,2,3,4,5
2nC25-10-2021Geografia historiaFer vocabulari
2nB25-10-2021AnglèsDigital book page 21 ex. 2,4,5,6 Wordbook page 18 ex. 2,3
2nB25-10-2021CatàlaPassar a net la narració al quadern, sense faltes
1rD25-10-2021CataláExamen pla 1 y 2 -L'entrevista -L'alfabet, separacio de sil·labes -Les categorias gramaticals -Tipus de diccionaris
1rA25-10-2021CatalàExamen pla1 i pla2
1rC25-10-2021ingleworkbook pag 12 ex 1 2 3
2nB25-10-2021Geografía i HistòriaActivitats del dia 20/10
1rD25-10-2021Cataláej 1,2,3,4 cuadern de narració si no esta acabat
2nA22-10-2021CatalàExamen T.1 (verb, ortografia - p/t/c b/d/g - text narratiu, 10 paraules que surten al bingo)
2nB22-10-2021AnglèsDibuixar els 10 emojis al quadern, escriure un paràgraf amb emojis(document)
2nD22-10-2021EnglishFer la activitat extra (dibuxar els emojis ) .Fer unes frases amb emojis
2nD22-10-2021CastellanoTema 2 ejercicios 1,2,3,9,10,11,12,19,20,21,22 (no hace falta copiat el enunciado)solo la respuesta :)
2nB22-10-2021CastellàFer de barcanova act. 1-22
2nB22-10-2021CatàlaExàmen tema 1
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.