Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD22-10-2021MúsicaExamen "Fix you"
1rC22-10-2021castellaex 37 arreglar frases
1rC22-10-2021castellanoElegir palabra i de donde viene Ejemplo: La palabra bar viene del ingles
1rD22-10-2021Geografia i historiaActivitats 1 i 2 fitxa art i religió
2nB21-10-2021MatesFer les activitats 6,7,8,9 i 10 de la fitxa 2
2nB21-10-2021CastellàCercar breument informació de Gloria Fuertes
2nA21-10-2021CastellanoTasca: barcanova T.2 club de lectura ej: 4,5,6,7,8
2nA21-10-2021MatesTasca: fitxa 2.2 act: 7,8,9
2nA21-10-2021HistòriaTasca: definició de (Pobles germànics, huns, invasió, incursió)
1rC21-10-2021angles projecte 1presentacio ''all about you'' teniu temps de entragarle fins les 23:59
1rA21-10-2021BiologiaFer portada del tema 2 al quadern
1rA21-10-2021MúsicaExamen T1 (Els elements de la música)
2nD21-10-2021Castellano.Buscar 5 adjetivos .Buscar 5 sustantivos o nombres .Buscar 5 verbos .Buscar 5 artículos (determinantes) .Escribir 5 oraciones con las palabras que has buscado.
1rC21-10-2021examen musicaestudia
1rD21-10-2021Matemátiques Estudiar: Nombres primers Criterios de divisibilitat 2,3 ,5
2nB21-10-2021AnglèsWordbook page 16
2nD21-10-2021matesTema dos ejercicio 8,9
1rD20-10-2021CastellanoBuscar en un diccionario etimológico una palabra y anotar la definición
1rD20-10-2021BiologiaExamen tema 1 L'univers
1rC20-10-2021excursio son realper biologia i historia
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.