Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD20-05-2022Englishsb p 61 n 1,2,3,4,5
2nD19-05-2022Geografia Historiade la pàgina 6-10 resum
2nD19-05-2022catalanexamen
1rD19-05-2022Anglés pag 48-49 workbook
2nD19-05-2022Englishsb p 60 n3 and wb p 48 n 1,2,3
1rC19-05-2022catalaex 5 dieresi
2nD19-05-2022Englishsb p 60 n3 and wb p 48 n 1,2,3
2nD19-05-2022Englishsb p 60 n3 and wb p 48 n 1,2,3
2nD19-05-2022Geografia Historiade la pàgina 6-10 resum
2nC18-05-2022GiHExamen tema 7 part 2
1rC18-05-2022Examen geografia Africa
2nA18-05-2022CatàlaExamen T.7 -Barbarismes -Ortografia -Bingo -Conjuncions i Adverbis
1rC17-05-2022dictat n7catala dictat . . .
2nC17-05-2022CatalàExamen tema 7
1rC17-05-2022castellanoresumen ex 19
2nD16-05-2022Geografia HistoriaExamen
2nC16-05-2022MatesExamen UD8
2nA16-05-2022Geografia i HistoriaExamen.T7 segona part
2nD16-05-2022catalanExamen i entregar fixa, la crisi demogràfica i Econòmica
1rC16-05-2022castellanohacer actividades i resumen del texto del ex 19
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.