Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA20-02-2024Matematiquesacabar les fitxes de mates
1rA19-02-2024Geografia i Historiaacabar la fitxa
2nC16-02-2024CastellàExamen: -Texto descriptibo -CD/CI -Ortografia -Género lírico
2nC16-02-2024CatalàExamen llibre de català
1rD16-02-2024CASTELLANOEXAMEN DE CASTELLANO: ADJETIVO, NOMBRE Y SUBSTANTIVO
2nC16-02-2024AnglésContestar preguntas act 3 , page 48(DB)
1rA16-02-2024Matematiquesacabar les dues fitxes
2nC15-02-2024CatalàDictat 4
1rA15-02-2024Geografia i HistoriaAcabar la fitxa
1rA15-02-2024Matematiquesdeures de mates per dema
1rA15-02-2024catalaExamen de catala
2nB14-02-2024CatalàDictat catala
2nC14-02-2024Física i QuímicaExamen de substàncies pures i mescles
2nC14-02-2024CastellàTener leidos capitulos 5 i 6
1rA14-02-2024castellanoExamen de castellano
1rA14-02-2024castellanoEntregar la descripcion de la imagen
1rA14-02-2024MatematiquesDeures de matematiques
1rD14-02-2024CatalánEXAMEN LLIBRE L'HOSTAL DELS SOMNIS PERDUTS
1rD14-02-2024MATESACABAR PÁGINA 37
2nB13-02-2024Física i QuímicaEXAMEN
Total: 358
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.