Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA15-04-2024anglesDigital book _ page 59 ex 7,9,10,11 Nout book _ page 40
1rA12-04-2024Matematiquesentregar el traball de invistigació pregunta 1
1rD11-04-2024mates MAT:entre bar el treball d,'investigacio de mates
1rD11-04-2024Geografia i històriaG.H:Activitats els punts cardionals els noms del vent portada SA - 7 i activitats hemirferis
1rA10-04-2024anglesleking page 57 ex: 5 digital book
1rD10-04-2024catalàCAT:entregar el treball de sat jordi , acabar pag 165 del llibre de catala
1rD10-04-2024matesMAT: deures de mates pag 4
1rA09-04-2024Matematiquesexamen de mates
1rA09-04-2024alemanentregar Ostern
1rA09-04-2024Geografia i Historiaacabar els punts cardinals
1rD09-04-2024matesMAT:deures de mates pag 2 també ex amb el crobook
2nA26-03-2024AnglèsPage 42 workbook, act. 1,3,4 and 5
1rD26-03-2024AnglèsANG: entregar el video de Angles
1rA22-03-2024anglesentregar el video de Project Unit 4
1rD22-03-2024Geografia i històriaGH: entregar el mapa del mon de geografia histora
1rA21-03-2024Geografia i Historiaentregar la presentacio de Els romans a les Illes Balears
1rD19-03-2024AnglèsANG:digital book pad 48 ej 1,2,4 pag 49 6,7,8
1rD19-03-2024AnglèsANG:digital book pad 48 ej 1,2,4 pag 49 6,7,8
1rD19-03-2024matesMAT: deures de mates pag 14 ex 3
1rD18-03-2024mates MAT: deures de mates pag 12 ej 2.2
Total: 460
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.