Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD17-05-2023CatalàFer preguntes 16-20 (Qüestionari) dossier, pàgina 58
2nD17-05-2023MatesEx: 9,11,12,13
2nC17-05-2023MatematiquesActivitats 7 i 8
2nB17-05-2023MatesFixa 5: Act 1 a b c i d, 2 i 3
2nC17-05-2023ingléswb: pagina 107
2nA17-05-2023CastellaHacer final dos párrafos de la lectura "La institutriz desastre".
2nA17-05-2023MatematiquesFitxa 5 exercici 2
2nA17-05-2023MatematiquesPosible prova d'estudi
2nB16-05-2023Geografia/HistòriaExamen i conceptes.
2nB16-05-2023Física i químicaExamen.
1rD16-05-2023CastellanoHacer las actividades de las diapositivas 7, 8 i 10 de la presentación ortografia (ejercicios J y G y completar el texto LL)
2nC16-05-2023físicaexamen tema 6
2nD16-05-2023Física i químicaExamen forces
1rD15-05-2023AnglèsData màxima d'entrega de la tasca 3 (fer la recepta del projecte)
2nB15-05-2023Mates F.8.4 exercicis 2, 3 i 4.
2nD15-05-2023MatesDueres 5, 6 i 7
2nC15-05-2023Matematiquesexercicis 1 i 2
2nC15-05-2023religiónEsquema de religions monoteistes
2nA15-05-2023Física i QuímicaExàmen
2nD14-05-2023TecnoDeberes classroom
Total: 910
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.