Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC26-04-2022copiar tabla pronombrestema 5 castellano
1rC26-04-2022inglesfer exercic 4
1rD26-04-2022MatemàtiquesF 8.2. ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
1rC26-04-2022presnetacions catalacomençam a exposarlas
2nD25-04-2022catalandebat català
1rD25-04-2022CataláExpo Oral
1rC25-04-2022examen biologiatema 6
1rD25-04-2022castellanoapartado evaluación actividades: 1,2,5,6,7 y 8
1rA25-04-2022CATALÀPresentacion catlan llengues del món.
1rA25-04-2022TUTORIAUltimo dia para trer papel prematricula firmado y lleno.
1rC25-04-2022entregar prematriculaaleman plastic musica
1rC25-04-2022començar presentacions catalasobre els idiomes
1rC25-04-2022englishcabar pagina 44 de workbook i fer la fitxa del classroom mmsimo@iesportadalcudia.org
2nD25-04-2022catalandebat català
1rC18-04-2022cumpleaños ayala otra
1rC13-04-2022ultim dia per entregar booktrailerbooktrailer
1rA13-04-2022TUTORIACarrera traer un collar de flores. Horario especial de las 9 a las 12hrs.
1rA13-04-2022GEOGRAFIA I HISTÒRIATarea voluntaria, presentacion sobre los mapas.
1rC12-04-2022fer fitxa catalanfer la
2nB12-04-2022Geografía i Històriaexamen reis catòlics part 1
Total: 976
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.