Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC19-11-2021Mates3.3 1 2
1rD19-11-2021Anglés Pag 17 workbook
2nD19-11-2021TecnologiaLliurament del projecte tècnic.
1rD19-11-2021BiologiaExámen tema 2 + dossier
2nB19-11-2021CatàlaLlibre digital cap. excrements- perdre el temps(inclòs)
2nD19-11-2021CastellanoExamen T2 castellano
1rC19-11-2021castellanoinvestigar invento para la presentacion
1rD19-11-2021CastellanoBuscar un información sobre un invento
2nD18-11-2021catalanPer divendres dur lletgit fins p132 i contestar les preguntes del document adjunt
2nD18-11-2021Geografia HistoriaVocabulari: úria,cort,justes i torneigs i l'exercici 10,11 de la fixa
1rB18-11-2021catala dictat numero 2
1rC18-11-2021inglesworkbook pag 17 1-4
2nB18-11-2021Castellàexàmen tema 2
1rC18-11-2021MatesF3.2 ex 3 8 9
1rD18-11-2021Anglés work book pag 16
2nA18-11-2021CastellanoExamen T.2
2nC18-11-2021TecnologíaProba tecno
1rB17-11-2021castellaliteratura : activ : 25 , 26 , 27 , 28
1rB17-11-2021matemàtiques f.3.2 : activ : 3, 6 , 8 , 9
2nD17-11-2021matesex8 fitxa 3.3
Total: 389
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.