Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC11-05-2022BiologiaDossier 8c i 8d
1rD10-05-2022TACPresentació
1rC10-05-2022T.A.Cfer presntacion canva
2nC10-05-2022CatalàFotocòpia R/ RR
2nD10-05-2022E.FSortida bicicleta
1rC10-05-2022castellanoex 35
1rC10-05-2022catalaacabar oracion pag 85
1rC09-05-2022castellanotodas las actividades de ortografia de la j i la g
2nD09-05-2022catalanfer fitxa ex 1-7
2nD09-05-2022Geografia HistoriaAcabar dossier i vocabulari: guerra de succesió
2nD09-05-2022Geografia HistoriaAcabar dossier i vocabulari: guerra de succesió
1rC08-05-2022MatesF9.2 ex 1 al 9
2nD06-05-2022catalandictat
1rC06-05-2022educacio fisicapenjar i grabar videos nivel 1
1rD06-05-2022Anglés Examen present simple and present continious
2nD06-05-2022Castellanoexamen
1rD06-05-2022CastellanoLectura t 6 hasta la actividad 8
1rD06-05-2022Geografia i historiaAcabar mapa polític europa
1rC06-05-2022Matesfer 21 22 23 24 25 f8.5
1rC06-05-2022Geografiaacabar mapa d'America
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.