Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC14-05-2023tecnologiaTf classroom
1rD12-05-2023Geografía HistoriaExamen del mapa de les Illes Balears.
2nD12-05-2023CastellàExamen -Sinonimos y antonimos -Familia léxica, campo semántico y campo léxico -Interferencias ortograficas -Texto predictivo y prescrictivo
2nC12-05-2023castellanoleer capitulos 1-4 (4 incluido)
2nA12-05-2023Geografia i història Exàmen
2nD12-05-2023AnglèsWorkbook pag 56 1, 2, 3, i 4
2nB12-05-2023EnglishWb page 56.
2nC12-05-2023matesejercicios 1,2,3,4
2nB12-05-2023CastellanoLibro la hija de la noche capitulos 1, 2, 3 y 4 incluido.
2nA12-05-2023HISTORIAEXAMEN
1rD11-05-2023AnglèsExam unit 5: Countable/Uncontable/can, can't, must ,must'n/vocabulary food/adjectives related to food
2nB11-05-2023Mates F.8.3 exercici 2.
2nD11-05-2023MatesActivitats 1, 2, 3 i 4
2nA11-05-2023CastellanoQue obra famosa escribio Lewis Carroll y campo semántico aristocracia del texto blinklearning
2nA11-05-2023Alemán Speaking
2nC11-05-2023HistoriaKahoot
2nD11-05-2023CatalàDur feta la narració
2nD10-05-2023ExcursióDarrer dia per entregar autorització
1rD10-05-2023MatemàtiquesFer les cuatre sumes de nombres positius i negatius del quadern
2nB10-05-2023AutoritzacióDur-la firmada.
Total: 910
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.