Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD17-11-2021matesex8 fitxa 3.3
2nB17-11-2021Matesex. 8 fitxa3
2nB17-11-2021Geografía i Històriavocabulari: cúria, cort, justa i torneig fixa 2 ex. 10, 11
2nB17-11-2021Castellàact. 1-15 (13no) barcanova
1rC17-11-2021examen biologiamisio 2
2nD17-11-2021TecnologiaProva examen
1rC17-11-2021catala dictatn 2º
2nD17-11-2021Geografia HistoriaApunts de la societat estamental (penjat al classroom) Exercicis 2 i 4 de la fixa del mapa
1rB17-11-2021catala examen memorial de tabarka
2nA17-11-2021Tecnologia Prova: Dibuix tècnic (Avaluació en el classroom)
1rD17-11-2021Geografia i historiaEj 2 fitcha art i societat
1rC17-11-2021Matesfitxa 3.2 1 2 7
1rD17-11-2021Anglés Pag117 workbook
2nD17-11-2021DibuixExamen dibuix
2nB16-11-2021Geografía i Històriavocabulari ( feu, vassallatge, estament ) acabar la fixa 1, fixa 2 ex.8
2nB16-11-2021Matesex. 6,7 fitxa 3
1rD16-11-2021CataláEj 1 2 3 4 5 dosier (l'apostrof)
1rD16-11-2021MatematiquesAcabar el 3 i fer el 6 8 i 9
2nD16-11-2021EnglishSB P (31 n 1,3,4 DB P (26) n 2,3,4
1rC16-11-2021catala8 9 10 11 pag 34 dossier
Total: 390
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.