Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC06-05-2022castellanoex 10 12 14 ex 9 quaderno
1rC05-05-2022unit 5 testestudia tot menos redaccio
2nD05-05-2022Geografia Historiaex 12 (2 fileres) Felip III i Felip IV Vocabulari: Unió d'Armes
1rC05-05-2022matesfer fitxa 8.4
1rC05-05-2022dibuixdur revistes
1rD04-05-2022Geografia i historiaFitxa climogramas segona pagina
1rD04-05-2022Anglés esborrany email
2nD04-05-2022TecnologiaEntregar video tecnologia
1rC04-05-2022MatesFer fins el 14 de la fitxa 8.3
2nC04-05-2022GiHex. 10, 11 i vocabulari: Valido
1rD03-05-2022Catalàdictat 6
1rD03-05-2022CatalàDictat
1rD03-05-2022Geografia i historiaExamen mapes
1rC03-05-2022dictado n6Noooooooooooooooooooooooooo
1rC03-05-2022catala fer frasesfer frases amb paraules de la a en la pag 77
2nD03-05-2022matesfitxa 5 ex 1,2,3,4,5
2nD03-05-2022Geografia HistoriaVocabulari:Valido Ex:10,11
1rC03-05-2022historia acabar tasca climogramas
1rC02-05-2022valors fer els exercicis de el ascenso en el clasroom
1rC02-05-2022castellano examenexamen pronombres solo entran los pronombres
Total: 1040
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.