Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
3r-C09-03-2020Castellano.Examen lectura.
3r-C09-03-2020Física i química Exercicis 6, 7 i 8
1r-C09-03-2020CatalàFer tots els exercicis de la pàgina 56 els exercicis 1, 2 i 3
2n-C09-03-2020AnglesExamen unitat 4
2n-C09-03-2020AnglesEntregar writing text
3r-B09-03-2020Català Dur el volun dos del llibre i les activitats del relat
4t-A09-03-2020Física y QuímicaAcabar ficha de reacciones químicas
4t-B09-03-2020Física y QuímicaAcabar ficha de reacciones químicas
4t-C09-03-2020Física y QuímicaAcabar ficha de reacciones químicas
2n-A09-03-2020ÀnglesWRITING ( AN EXCITING RESCUE).
2n-A09-03-2020CatalàEXAMEN DE PREPOSICIONS.
2n-A09-03-2020Matemàtiques Exercici del quadern.
4t-B06-03-2020Castellano -(El) que llamó era mi padre. -Ese es el lugar (donde) cenamos -He colgado el cuadro donde me (dijiste) -Me gusta (que) seas así. ANALIZAR
4t-C06-03-2020Educación Física Trabajo que puso en el clasroom
4t-PRAQ06-03-2020Educació Fisica Entregar la tasca de classroom (primers auxiliars) TASCA 2N TRIMESTRE.
2n-A06-03-2020CatalàEXAMEN LECTURA
3r-B06-03-2020Anglès (Roser)Test unit 4 and 5
1r-C06-03-2020HistòriaFer un esquema de cada apartat del Bloc 4.
4t-B06-03-2020Educación Física Último día para enviar la tasca del classroom
3r-B06-03-2020Anglès (Grup Magdalena) Test unit 4 and 5
Total: 954
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.