Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA14-06-2024anglesExamen
1rA14-06-2024biologiaRecuperacion de bioligia
1rA12-06-2024biologiaExamen
1rA12-06-2024anglesrecuperacion de ingles
1rA12-06-2024MatematiquesExamen
1rA07-06-2024MatematiquesExamen
1rA06-06-2024catalaExamen
2nB05-06-2024HistòriaExamen S.A 7: qui eren els Àustries?
1rA05-06-2024anglesExamen
1rA05-06-2024Matematiquesfe la fetxa ( 10 )
2nB04-06-2024CastellanoExamen S.A 6: el texto expositivo, ortografía: La H, los parentescos familiares
1rA04-06-2024Matematiquesfer les fitxes
2nB03-06-2024CatalàExamen S.A 6: Text argumentatiu,r/rr, s/ss/c/ç (s sorda s sonora), Hac, literatura Ramon Lull, gramàtica CD, CI, Atribut…
1rA31-05-2024castellanoEXAM :==
2nB31-05-2024CastellàEntregar video instructiu
1rA31-05-2024anglesExamen
1rA31-05-2024Matematiquescabar de hacerla fitxa 2, 3, 8
2nB30-05-2024AnglésExamen d’anglés: present perfect, vocabulary of the unit…
1rA29-05-2024castellanoexamen
1rA29-05-2024anglesdigital book pag 73 ex: 8-10
Total: 460
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.