Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA06-06-2024catalaEXAMEN S6
1rA05-06-2024catalaDictat 5
2nB03-06-2024CatalàExamen S.A 6: Text argumentatiu,r/rr, s/ss/c/ç (s sorda s sonora), Hac, literatura Ramon Lull, gramàtica CD, CI, Atribut…
1rA31-05-2024castellanoEXAM :==
2nB31-05-2024CastellàEntregar video instructiu
2nB31-05-2024CastellàExamen S.A 7
2nB30-05-2024AnglésExamen d’anglés: present perfect, vocabulary of the unit…
2nB28-05-2024CastellàExamen de lectura “Las Lágrimas de Shiva”
1rA24-05-2024MatematiquesExamen
1rA24-05-2024Geografia i HistoriaExamen Mapa aigües d'Europa
1rA24-05-2024angles Examen de verbs irregulars.
2nB24-05-2024MatemàtiquesExamen S.A 7, probabilitat
1rA24-05-2024anglesdeberes de la pagina de digital book 71 ex 8,9,10.11
1rA24-05-2024anglesdeberes de la pagina de digital book 71 ex 8,9,10.11
2nB23-05-2024MatemàtiquesEntregar autoevaluació S.A 7 (probabilitat)
1rA21-05-2024castellanoterminar el repaso de los géneros literarios
1rA21-05-2024Matematiquesdeberes de la fitxa 1 ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2nB21-05-2024Física i QuímicaExamen S.A 6, les forces
2nB21-05-2024CastellàLlegir els capítols 11 i 12 (fins al final)
1rA20-05-2024Geografia i HistoriaExamen de Mapa aigües del món
Total: 442
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.