Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC31-03-2023inglésexam unit 5
2nD31-03-2023Englishtest unit 5, (comparatives, superlatives, can/could)
2nB31-03-2023EnglishExam unit 5.
2nC26-03-2023tecnologiaEsquema de mecanismes
2nD24-03-2023Castellanoentregar texto expositivo del tema que tu quieras
2nC24-03-2023Física y químicaExamen
2nC24-03-2023castellanoExamen
2nA23-03-2023CASTELLANOENTREGAR TEXTO EXPOSITIVO
1rD22-03-2023MatemàtiquesExamen proporcionalitat mates
2nD22-03-2023Geografía y HistoriaFer Edpuzzle ( codi de classe: eloboga )
2nC22-03-2023HistoriaVideo edpuzzle
2nD22-03-2023Matemátiquesexercici 8
2nC22-03-2023MatematiquesFitxa 3 entera (copiar graficos)
2nD21-03-2023EnglishMy favourite job (poster) -> What can I do?// Why is my favourite job? // exemple of someone who works in that
2nC21-03-2023inglesPoster your favourite job
2nC21-03-2023Física y químicaHasta el 12 de la ficha de actividades
1rC21-03-2023Català:Dossier pag: 62 ex: 1, 2, 3, 4
1rC21-03-2023Matemàtiques:Activitat pissarra
2nD21-03-2023Física y Químicapreguntes: Quina es la diferencia entre trajectòria i desplaçament? poden ser iguals? en cas afirmatiu, quan?
2nB21-03-2023Mates Exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
2nD20-03-2023DelegatsSessió evaluació a les 16:40
2nC20-03-2023HistoriaActividad classroom: evolució de la població
2nC20-03-2023Matematiquesejercicio 7 y 8
1rC20-03-2023ExcursióExcursió al centre de Palma. Dur el mòbil carregat.
2nB20-03-2023CastellanoExamen t.4 (texto expositivo, sintaxis, homonimia y mayúsculas).
1rD20-03-2023Geografía HistoriaExamen de Roma
1rC17-03-2023Geografia i Historia:Examen Roma
2nB17-03-2023CastellanoHacer ejercicios de ortografía Blink Learning.
2nB17-03-2023AutoritzacióDur autorització d'excursió.
2nD16-03-2023Englishwb page 40 act 1, 2, 3, 4
2nC16-03-2023catalanClassroom, activitat de l'aigua
1rC16-03-2023Anglès: Digital book pag. 49 ej 11 and 12
2nD16-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAEntregar el arbre genalògic.
1rC15-03-2023CastellanoBuscar que parte del cuerpo es el Atlas y que relación tiene con el mito. Buscar que tipo de texto es un Atlas y su relación con el mito.
1rC15-03-2023CastellanoActividad 1 del adjetivo
1rD15-03-2023MatemàtiquesFer act 44, 45, 46 de la pàg 58 eCasals
1rA15-03-2023Geografia i HistòriaFer taula del cursus honorum.
2nB15-03-2023CastellanoExamen.
2nB15-03-2023Mates Examen t.6.
2nA15-03-2023CATALAACTIVITAT CLASROOM
2nA15-03-2023FISICAFITXA CLASROOM LiVEHORKSHET
2nA15-03-2023CASTELLANOEXAMEN LIBRO EL VALLE DE LOS LOBOS
2nD15-03-2023Castellanocontestar los 3 ejercicios restantes del clasroom
2nD15-03-2023Castellanorevisión cuadernos
1rC15-03-2023Matemàtiques:Exercici 5 problemes de percentatges.
2nC15-03-2023tecnologiaClassroom TF: el meu pont
2nD15-03-2023MatemátiquesExamen matemátiques
2nB14-03-2023Mates Autoavaluació.
1rD14-03-2023MatemàtiquesFer act 5-13 del liveworksheet publicat al classroom
2nC14-03-2023catalandictat 4 català
2nA14-03-2023CASTELLANOKAHOOT EL VALLE DE LOS LOBOS CAP.FINALES
2nD14-03-2023Englishpa. 42 ex 1, 2, 3, 4, 5, and 105, 1, 2, 3
1rB13-03-2023ÀnglesAct 9 del llibre digital
1rB13-03-2023catalaDictat 4
1rB13-03-2023MatesAcabar el ploblema
1rB13-03-2023catalaEstudiar per la presentció de catala
1rB13-03-2023CastellaFer act 3 i 6 del verb
2nB13-03-2023Mates Exercicis 8, 9 i 10.
2nC13-03-2023valoresactividad película
2nD13-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAExamen Parte 2 T.6.
2nD13-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAAct "El camí de Sant Jaume"
1rA13-03-2023DICTAT 4DICTAT CATALA
1rA13-03-2023EXPRESSIÓ ORAL CATALAEXPRESSIÓ ORAL CATALA
2nA13-03-2023ANGLESLISTELING ANGLES
1rC13-03-2023Català:Dictat 4
1rC13-03-2023CatalàDictat 4
1rD13-03-2023Geografía HistoriaEntrega "grafiti romà"
2nA13-03-2023MATESTASCA:EXERCICIS 9 i 10 FITXA 6.5
2nD13-03-2023MatemátiquesDeures, fitxa 5 exercicis 8 i 9
2nB13-03-2023EnglishWB page 40 exercises 1, 2, 3 and 4.
2nC13-03-2023Física y químicaEjercicios classroon
2nB10-03-2023CastellanoExamen Libro Castellano
2nD10-03-2023ALEMÁNExamen Unidad 4
2nB10-03-2023DeutschExam unit 4.
2nC10-03-2023Alemánexameeeen
2nB10-03-2023CatalàDictat número 4.
2nD10-03-2023Catalàdictat 4
2nC10-03-2023músicaExamen audicions
2nC10-03-2023castellanoVideo texto expositivo
2nD10-03-2023CASTELLANOExamen libro Castellano
2nC10-03-2023castellanoEntregar cuaderno entero
2nC10-03-2023castellanoExamen libro
1rC10-03-2023Geografia i Historia:Examen época romana.
2nB10-03-2023CastellanoVideo texto expositivo, puedes entregarlo hasta las 23:59h.
2nD10-03-2023MatemátiquesFitxa 5 ex 7 i 10
2nA10-03-2023CATALADICTAT NUM 4
2nC10-03-2023MatematiquesEjercicio 7 y 8 ficha 6.5
2nB09-03-2023Geografia/HistòriaExamen tema 6 part 2
2nD09-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAExamen G.H. UD 6
2nA09-03-2023Geografia i història Examen regnes cristians part 2
2nC09-03-2023historiaexamen tema 6
2nD09-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAEntregar conceptes G.H. T.6.
1rA09-03-2023EXAMEN HISTORIA ROMAEXAMEN ROMA
1rA09-03-2023PRUEBA LECTURA CASTELLANOEXAMEN LIBRO
2nD09-03-2023MATESFitxa 5 --> Activitats --> 4,5,6
1rC09-03-2023BiologiaExamen biologia tema 3 l'aigua que beurem.
1rC09-03-2023Català:Presentació catala.
1rC09-03-2023Anglès: Digital book page 47 ex 9 on your notebook
1rC09-03-2023MúsicaCopiar escala.
2nC09-03-2023matesejercicios del 4 al 6
2nA08-03-2023CastellaExamen ortografia
2nD08-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIADur la cartoliona per l'arbre genealògic.
2nB08-03-2023CastellanoActividad texto expositivo.
2nC08-03-2023HistoriaTraer material para el árbol genealógico
2nD08-03-2023MatemátiquesFitxa 5, ex. 2 i 3
1rA08-03-2023EXAMEN BIOLOGIA EXAMEN AIGUA
2nA08-03-2023InglesExàmen
2nC08-03-2023TutoriaDur foto, molt important!!!
2nB08-03-2023Matesejercicis 3, 4 i 5
2nC08-03-2023matesejercicio 2 y 3
2nD08-03-2023CastellanoExamen ortografía
2nD08-03-2023CastellanoKahoot castellano
1rC08-03-2023Matemàtiques:Entregar treball: La nostra festa de cap d'any.
2nD07-03-2023Englishexamen english unit 4
2nC07-03-2023inglesExamen ingles
2nB07-03-2023Física i químicaFer conceptes al quadern.
2nD07-03-2023Catalàejercicios catalan
2nA07-03-2023CatalàExercicis online classroom
2nD07-03-2023CASTELLANOKahoot de los últimos capítulos del libro de castellano. ¡LEER TODO EL LIBRO!
2nB07-03-2023Mates F.6.5 exercici 1.
2nC07-03-2023tutoriadur foto de la dona
2nB07-03-2023Geografia/HistòriaFer cartulina.
2nB06-03-2023Mates F.6.4 exercicis 6, 7 i 8.
2nA06-03-2023Geografia i història Activitat cami de sant Jaume
2nB06-03-2023EnglishExam unit 4.
2nD06-03-2023MATESMates F.4. Act 7,8 F.5 Act 1
2nB03-03-2023CatalàExamen llibre "Mentida".
2nA03-03-2023CatalàExamen lectura
2nB03-03-2023DeutschProjekt stadt.
2nA03-03-2023Geografia i història Examen regnes cristians part 1
2nA03-03-2023Català Examen llibre de lectura
2nA03-03-2023Tecnologia Dur cartro
2nB03-03-2023EnglishWB page 38 exercises 1 and 2.
2nC03-03-2023castellanoLeer libro hasta el final
2nC02-03-2023catalanExamen lectura
2nB02-03-2023Geografia/HistòriaExamen tema 6 parte 1
2nB02-03-2023MatesFitxa 6.4 act 2, 4 i 5
2nB02-03-2023Anglèsworbook page 103
2nB02-03-2023Geografia/HistòriaDur cartulina feta.
2nC26-02-2023tecnologiaTS. disseny i plantilla del teu pont
2nB24-02-2023CatalàDur redacció feta.
2nC24-02-2023inglesWB pag 38 act 1, 2
2nC24-02-2023castellanoLeer cap 13, 14 i 15
2nB23-02-2023Física i químicaExamen separació de mescles.
2nA23-02-2023CastellaExamen unidad
2nC23-02-2023castellanoEjercicio 9 blinklearing
2nB23-02-2023Mates F.6.4 exercici 1.
2nC23-02-2023MatematiquesFicha 3 ej 3 i 4. Ficha 4 ej 2 i 4
2nC22-02-2023físicaexamen
2nC22-02-2023catalanLeer llibre fins a la pag. 132
2nA22-02-2023Física i QuímicaExamen
2nC22-02-2023inglésworkbook page 35 exercise 2
2nC22-02-2023historiapreguntas del cuaderno
2nB21-02-2023CatalàLlegir capítols "Excrements (p.133)- Perdre el temps (p.187).
2nA21-02-2023CastellaEjercicios blink 35,36 y 37
2nA21-02-2023CastellaEjercicios blink 35,36 y 37
2nB21-02-2023Mates F.6.2 exercici 3.
2nB20-02-2023CastellanoExamen t.3.
2nC20-02-2023castellanoexamen tema 3
2nB20-02-2023Mates F.6.1 exercici 2.
2nC20-02-2023HistoriaPreguntas que puso en la pizarra
2nB20-02-2023EnglishSB page 40 activities 2 and 3.
2nC20-02-2023MatematiquesEjercicio 3
2nA19-02-2023TecnologíaTs imatges
2nC19-02-2023tecnologiaTs. identifica estructures i esforços
2nC19-02-2023tecnologiaQuin nombre és?
2nB19-02-2023TecnologiaTS. Identifica estructures i esforços.
1rD17-02-2023MatemàtiquesExamen de mates-les fraccions
1rD17-02-2023CatalàExamen de català pla 6
2nC17-02-2023músicaEntregar preguntas Amadeus
2nB17-02-2023CatalàExamen t.3. Estudia i aprobaràs.
2nB17-02-2023Reunió delegatsA les 13:10h a l'aula 1.4.
2nC17-02-2023matesej 1-2 ficha 6.1
2nA17-02-2023Geografia i històriaFitxa classroom regne de mallorca
2nC17-02-2023castellanoLeer cap 9, 10, 11 y 12 libro
2nC17-02-2023castellanoBlinklearning ej 42, 43, 44 y 45
2nA16-02-2023CatalàExamen
2nB16-02-2023DeutschAufgabe 9, 10 und 12 seite 33-34.
2nC15-02-2023matesexamen
2nC15-02-2023catalan10 preguntas del llibre i llegir fins a la pàgina 112
2nA15-02-2023MatematiquesExàmen
2nB15-02-2023Mates Examen t.5.
2nC15-02-2023HistoriaActivitat 1 classroom
2nC15-02-2023castellanoEj 48, 50, 51 i 52 blinklearning
2nC14-02-2023catalanExamen
2nB14-02-2023CatalàLlegir capítols "Un començament- Una cosa" (el capítol d'una cosa també).
2nA14-02-2023CatalàFitxa barbarismes.
2nB14-02-2023Mates Autoavaluació feta.
2nB14-02-2023San ValentínFeliz San Valentín o San Solterín.
2nB14-02-2023Geografia/HistòriaFitxa els origens dels regnes cristians.
2nA14-02-2023InglesDescribe an image
2nC13-02-2023historiaclassroom ejercicio toponimos
2nC13-02-2023valoresejercicio classroom
2nA13-02-2023MatematiquesProblemes del 1 al 4
2nB13-02-2023Mates F.5.5 exercicis 1, 2, 3 i 4.
2nC12-02-2023ingléscreepy (classroom)
2nB12-02-2023DeutschLa cancion hecha del Classroom.
2nB12-02-2023DeutschDel Classroom enviar una captura de l'activitat i fer el document.
2nB12-02-2023TecnologiaDivideix i guanyaràs.
2nB12-02-2023EnglishMake a Canva of Creepy.
2nB10-02-2023EnglishDescribe a photo (100 words).
2nC10-02-2023castellanoLeer cap. 6,7 i 8
2nA09-02-2023TecnologíaPresentació taula de materials
2nC09-02-2023catalanFicha barbarismes
2nC09-02-2023HistoriaExamen
1rD08-02-2023CatalàDictat 3 de català, la síl·laba pàgina:90 dossier de treball
2nC08-02-2023catalanllegir fins pàgina 75
2nC08-02-2023catalandictat numero 3
2nC08-02-2023castellanoblinklearning ejercicios 37 y 38
2nC08-02-2023matesficha 5 ejercicios 2, 3 y problema 1
2nA08-02-2023CastellaLenga y sociedad 24 y 25
2nB08-02-2023Mates F.5.5 exercicis 1, 2 i 3.
2nB07-02-2023CatalàDictat número 3.
2nB07-02-2023MatesFer el mateix que hem fet amb la y pero amb la x
2nA07-02-2023CatalàDictat 3
2nB07-02-2023Geografia/HistòriaConceptes fets.
2nA07-02-2023Matemàtiques Problemes del 1 al 5
2nA07-02-2023F i QEl grup 1 ha d'acabar les tasques del science bits que feiem a clase
2nB07-02-2023ReunióDur pares aqui (14:05).
2nB07-02-2023Geografia/HistòriaExamen tema 5 Al·Àndalus
2nB07-02-2023CatalàLlegir capítols 8-13 (llegir el capítol 13 també) i fer 10 preguntes per respondre a classe.
2nB06-02-2023CastellanoTexto argumentativo. Título: "¿las redes sociales nos benefician o nos perjudican en nuestra relación con los demás?".
2nB06-02-2023CastellanoEl. 46 blinklearning apartado el sintagma nominal
2nC06-02-2023matesejercicio 1 ficha 5
2nC06-02-2023castellanoejercicio 32 de blinklearning en el cuaderno
2nB06-02-2023Mates F.5.4 exercicis 2, 3 i 4.
2nA06-02-2023Geografia i històriaExamen + conceptes
2nA06-02-2023Matematiques F. 5.4 Mètode d'igualació 1 i 2
2nA06-02-2023Reunió paresA les 14:10
2nB06-02-2023DeutschTraer cartulinas intercambio.
2nC05-02-2023Alemánclassroom 'die stadt'
2nA05-02-2023AlemànTraducir lo que hicimos el vierne
2nA03-02-2023AlemànPara dia 2 a las 20h classroom nicos weg2
2nC03-02-2023inglésteatro en ingles
2nC03-02-2023castellanoLeer cap. 1,2,3,4 i 5
2nB02-02-2023MatesF.5.4 ej. 1 i 2
2nA02-02-2023TecnologíaPresentacions
2nA02-02-2023AlemànPresentaciones - Interviews_mündlicher Prüfung_Lektion 3
2nB02-02-2023DeutschNicos weg 2.
2nB02-02-2023EnglishExam.
1rD02-02-2023InglesExamen ingles: - Comparative and superlative -Sports (play/do/go) -listening/reading/writing
2nB02-02-2023Física i químicaResum al quadern.
2nB01-02-2023Mates F.5.3 exercicis 2, 3 i 4.
2nC01-02-2023Física y químicaEj: 23, 25, 26, 27 y 29 activitat mescles
2nA01-02-2023MatematiquesMates problemes 3 i 4
2nA01-02-2023Física i QuímicaActivitat science bits
2nC01-02-2023catalanleer hasta la pàgina 32
2nA01-02-2023InglesExamen
2nC01-02-2023MatematiquesEj 1 y 2, ficha 4
2nC01-02-2023HistoriaPiramide social
2nA01-02-2023CastellaLlegir llibre 3 i 4
2nC01-02-2023inglésexamen
2nB31-01-2023CatalàLlegir 7 capítols del llibre.
2nB31-01-2023TecnologiaTF. Anàlisi de materials del projecte tècnic II.
2nC31-01-2023Física y químicaEj: 1,2,3,4,5,6,7 i 24 activitats mescles
2nC31-01-2023tecnologiaEntregar TF Anàlisi dels materials
2nB31-01-2023Mates F.5.3 exercicis 1 i 2.
2nA31-01-2023MatematiquesExercicis 1 i 2
2nA31-01-2023CatalàLlegir llibre capítol 1 i 2
2nB30-01-2023MatesF.5.3 Fer el exemple i resolver-ho de la forma que ja sabem
2nB30-01-2023EnglishDur redacció del dia especial feta.
2nC30-01-2023matesficha 3 problemas 1,2,3,4
2nC30-01-2023inglesUltimo dia para pagar los 6 euros
2nC30-01-2023HistoriaEix cronològic i activitats del classroom
2nA30-01-2023InglesWriting classroom.
2nA30-01-2023MatematiquesExemple amb equació lineal
2nB30-01-2023TecnologiaPresentació oral.
2nB30-01-2023EnglishExam.
2nB29-01-2023TecnologiaTS. Estructura en cartró.
2nB29-01-2023TecnologiaTF. Propostes d'atraccions: presentació i exposició oral.
2nA29-01-2023Tecnologia Presentació e maqueta sobre carto.
2nC29-01-2023tecnologiaEntregar TF y TS
2nB27-01-2023DeutschExam t.3.
2nA27-01-2023AlemànExamen
1rC27-01-2023Geografia i Historia:Examen Grècia i entregar ostrakon i conceptes.
2nB27-01-2023EnglishTraer autorización de la excursión firmada y 6 €. Si eres del APIMA no tienes que pagar.
2nB27-01-2023EnglishWB page 27 1, 2.
2nB27-01-2023EnglishSB page 35 1.
2nC27-01-2023MatematiquesEj 2 fixa 3
2nC27-01-2023inglesAutorización y 6 euros excursión
2nA27-01-2023MatematiquesExercicis 4, 1 i 2
2nA27-01-2023Geografia i històriaPreguntes classroom
1rD26-01-2023Geografía HistoriaExamen de Grécia
2nB26-01-2023EnglishReading of the museum.
2nB26-01-2023Mates F.5.1 exercici 4.
2nC26-01-2023historiatraer material para eix cronològic
2nB26-01-2023Mates F.5.2 exercicis 1 i 2.
2nC26-01-2023matesficha 2 ejercicio 1
2nC25-01-2023catalanTraer libro de lectura
2nA25-01-2023MatematiquesEquacions lineals 1,2,3
2nB25-01-2023Mates F.5.1 exercicis 2 i 3.
2nC25-01-2023inglesDigital book ej. 2 pag.30
2nA25-01-2023Inglés WB pagina 28 1,2,3
1rC25-01-2023Anglès: Digital book pag.37 ex 12
1rC25-01-2023CastellanoExamen SA.2
2nC25-01-2023inglesDigital book ej. 2 pag.30
2nA24-01-2023Física i QuímicaExamen
1rD24-01-2023CastellanoExamen castellano Acentos-conjunciones-preposiciones-adverbios
2nA24-01-2023CatalàExercicis llibre gramàtica pàgina 26 tots 4
2nC24-01-2023inglesWB pag 28
2nB24-01-2023Geografia/Històriacomentari del mapa
2nA24-01-2023InglesExercicis classroom
2nB23-01-2023Mates Examen t.4.
2nC23-01-2023historiaresponder pregunta del cuaderno
2nA23-01-2023Geografia i història Comentario mapa classroom
2nB23-01-2023EnglishWB page 28.
1rC23-01-2023CastellanoEstudiar SA.2
2nA23-01-2023MatematiquesExàmen equacions
2nB22-01-2023TecnologiaTS. Anàlisi de materials.
2nB22-01-2023TecnologiaTS. Identifica materials.
2nA22-01-2023Tecnologia Tasques classroom de TS indentificar materials i TS analitzar materials
2nC22-01-2023tecnologiaEj Ts cassroom
2nC22-01-2023tecnologiaEj Ts cassroom
2nC20-01-2023MatematiquesExamen Matemáticas.
2nB20-01-2023DeutschBorrador de las cosas personales, solo lo tienen que hacer los que se van de intercambio.
2nC20-01-2023inglésworkbook pagina 26
2nC20-01-2023matesacabar autoevaluacion
2nB20-01-2023EnglishLearn verbs be-get.
2nA19-01-2023CatalàPresentació oral text instructiu.
2nB19-01-2023DeutschSeite 22 Aufgabe 15.
2nB19-01-2023DeutschEjercicio interactivo el de buscar la coincidencia. De nada.
2nB19-01-2023EnglishClassroom activities, send screenshot.
2nA19-01-2023AlemànPARA LOS QUE SE VAN DE INTERCANVIO, tasca classroom Borrador*** "Das bin ich"
2nA19-01-2023AlemànTasca clasroom Wie geht's?_ Seite 33 Kursbuch
2nB19-01-2023Física i QuímicaExamen
2nC19-01-2023historiaresponder preguntas del cuaderno
2nC19-01-2023MatematiquesEjercicios repaso classroom
2nA18-01-2023CastellàExercicios ortogràfia todos.
2nB18-01-2023CatalàPresentació o vídeo entregat del text instructiu.
2nC18-01-2023castellanoBlinklearning, 29, 30 y 31.
2nC18-01-2023HistoriaEjercicios classroom
2nB18-01-2023Mates F.4.6 exercicis 14, 15 i 16.
2nB18-01-2023Mates Autoavaluació.
2nA18-01-2023InglesTasca classroom answer this live worksheets. ( se entrega una captura de pantalla de la nota).
2nA18-01-2023MatematiquesAutoavaluació, problemes 14, 15 i 16
2nA18-01-2023MatematiquesExercicis equacions 2n grau
2nC18-01-2023Física y químicaExamen
2nA17-01-2023Sant antoniSant Antoni
2nA16-01-2023InglesExercicios 1 y 2 libro digital reading
2nC16-01-2023MatematiquesEjercicios problemas hasta el 10
2nA16-01-2023Inglés Reading 1 i 2 (ejercicios)
2nA16-01-2023MatematiquesProblemes 9 10 11 i 12
2nC15-01-2023tecnologiaRutina de pensament
2nA15-01-2023TecnologíaTabla de botelles
2nA13-01-2023Geografia i històriaExamen T4 primer examen de l'any.
2nC13-01-2023HistoriaExamen Historia
2nC13-01-2023HistoriaConceptos
2nA12-01-2023AlemànWir alle pàg 20 8 y 9
2nC12-01-2023AlemánWorkbook Wir Alle pàg. 20 ej. 8-9
2nC11-01-2023catalanPresentació/ video text instructiu
2nC11-01-2023inglesIngles listening
2nC11-01-2023TutoriaBoletín de notas firmado.
2nC11-01-2023castellano blinklearning club de lectura ej. 14
2nA11-01-2023CastellàEjercicios lectura tema 3 hasta la 11
2nA11-01-2023InglesEjercicios 4 y 5 tema 3 pagina 29
2nC11-01-2023MatematiquesEjercicios que puso en la pizarra para las 4:30 mandar foto de los ejercicios
2nC11-01-2023Física y químicaExamen
2nA10-01-2023MatematiquesExercici 1 equacions de segon grau.
2nA10-01-2023InglesExercici 1,2,3 llibre digital pàg 28-29 temà 3
2nC10-01-2023inglesEstudiar verbos irregulares que traducimos en clase.
2nC09-01-2023HistoriaActivitats tema 4
1rC09-01-2023Matemàtiques:Fer deures al classroom al cuadern (nomes els que han tret menys de 8 a l'examen de canvi d'unitats)
1rC09-01-2023Anglès: Christmas activities (optional)
2nA09-01-2023Inglés Libro de lectura voluntario
2nA09-01-2023VacançesRetorn a les classes després de nadal.
2nC09-01-2023volvemos a clasepor desgracia volvemos a clase
2nA06-01-2023MatematiquesExercició 2 equaciones hasta la f
2nA23-12-2022VacançesInici de vacances de nadal (s'especificara el horari d'aquell dia)
2nC23-12-2022vacançesNo venir a clase
2nA22-12-2022NotesEntrega de notes del 1rTrimestre
2nA21-12-2022InglesEntregar cartolina
1rC21-12-2022Matemàtiques:Examen Mates : Canvis d'unitat
1rC21-12-2022Anglès: Presentar Lapbook
2nA21-12-2022Geografia i història Fitxa de classroom es fa en un google docs i s'envia al correu de'n Rafel i amb assumpte: 2nA i el teu nom amb el de la tasca
2nC21-12-2022catalanText instructiu en escrit
1rA21-12-2022MatemàtiquesExàmen
2nA20-12-2022CastellaExamen Ud 2
1rC20-12-2022Geografia i Historia:Conceptes (guerres mediques i lliga de Delos) , acabar mapa i cercar Heroi Batalla Marató
2nC20-12-2022inglesTener acabado el lapbook
2nA20-12-2022InglesCrhistmas project
2nA20-12-2022Física i QuímicaFitxa de los que no fuimos al laboratorio
2nC19-12-2022matesprova estudi tema equacions
1rC19-12-2022CastellanoActividad 5 del documento de actividades de "Adverbios, preposiciones y conjunciones"
2nC19-12-2022matesejercicio 1 de la ficha 5
2nA19-12-2022Matemàtiques Fitxa equacions fins la deu
2nC19-12-2022castellanoExamen de la polisemia, monosemia, pronombres, diftongos, hiatos...
2nA16-12-2022MatematiquesAcabar fitxa mates
2nA16-12-2022Geografia i històriaPreguntes classroom
1rC16-12-2022BiologiaExamen biologia!!!! Serà un formulari de google i només entrarà lo que hem vist al dossier nº1 de la missió 2 (l'aire que trobarem)
1rC15-12-2022Geografia i Historia:Activitats al classroom (Grècia)
1rC15-12-2022Geografia i Historia:Fer els 4 primers conceptes del tema
2nA15-12-2022CastellaExercicios 1,3,4,5 de castellano fitxa classroom
2nA15-12-2022Nadales!!!!A partir de 3ª hora els que no fan música el que fan música es van abans
1rD15-12-2022BiologiaExamen BIO: Tema 2 l'aire que trobarem
2nA14-12-2022MatematiquesFer 12 equacions senzilles i 4 amb parèntesis
1rC14-12-2022CastellanoCopiar tabla de los adverbios (classroom)
2nC14-12-2022castellanoCopiar lista de las preposiciones y hacer hasta el ej. 49 del blink apartado gramàtica
1rC14-12-2022Matemàtiques:Pag 52 ej 22 i 23 llibre digital
2nC13-12-2022catalanText instructiu del classroom i els jeroglífics
1rA13-12-2022Geografia i històriaFer ej. 1 del classroom i corregir les faltes del exàmen
1rC13-12-2022Matemàtiques:Pàg 48: Ej: 2 a i b, 5 b Pàg 49: ej 7
1rC13-12-2022Anglès: Dur cartolina Din A3 Treball en grup
2nA13-12-2022MatematiquesDel 1 al 12 exercicis: equacions amb denominador
2nC12-12-2022MatematiquesActivitat equacions amb fraccions
2nA12-12-2022MatematiquesExercicis de equacions amb parèntesis, del 1 al 12
2nA12-12-2022Inglés Estudiar per fer video
2nC11-12-2022tecnologiaEntregar foto dels plànols del joc de taula
1rD09-12-2022CastellanoAcabar todas las actividades de la acentuación (en total són 3 paginas)
2nC09-12-2022valoresLlenar ficha classroom evaluació 1
1rC09-12-2022Geografia i Historia:Examen Egipte (entregar conceptes)
2nA09-12-2022ValorsExercici classroom
2nA09-12-2022Geografia i històriaExposicions gòtic
2nC09-12-2022matesacabar ecuaciones del 1-12
2nA09-12-2022MatematiquesExercicis equacions sencilles, del 1 al 12.
2nC07-12-2022fisicaExamen
1rD07-12-2022InglesOral presentation :ideal school
1rC07-12-2022Anglès: Oral presentation.
2nC07-12-2022castellanoClassroom ejercicios y esquema
1rC07-12-2022CastellanoActividades ortografia (classroom).
2nA07-12-2022CastellaExercicios blink learning gramatica hasta el 49
2nC04-12-2022g y hfitxa art gòtic
2nC02-12-2022Alemánexamen unidad 2
1rC02-12-2022Geografia i Historia:Dur papir egipci acabat i pintat
2nA02-12-2022Geografia i històriaExamen T3
2nA02-12-2022AlemànExamen T2
2nA02-12-2022TecnologíaDarrera oportunitat d'examen.
2nC02-12-2022inglesexamen unidad 2
2nA02-12-2022TrimestreFinalització de l'evaluasió del 1rTrimestre i inici del segon (no donen les notes aquell dia)
1rD02-12-2022Geografia i HistoriaEntrega del papir d'Egipte
1rC02-12-2022BiologiaRevisió de quaderns.
1rC02-12-2022CastellanoMemorizar preposiciones.
2nC02-12-2022matesejercicios 1 y 2 ficha 4.1
2nA02-12-2022AlemànExamen Ud 2
2nA01-12-2022ValorsExamen T1
2nA01-12-2022CatalàExamen T2
2nA01-12-2022TecnologíaHo pot ser avui l'examen
1rC01-12-2022Català:Activitats dossier pag 34-35
2nA01-12-2022Geografia i històriaPressentació fitxa art romànic i gòtic
2nA01-12-2022CastellaExercici 41 de gramàtica
2nA01-12-2022CastellaLexico exercicio 53
2nC30-11-2022matesexamen tema 3
1rA30-11-2022AnglésProjecte
1rA30-11-2022Geografia i HistòriaExàmen d'Egipte
2nC30-11-2022AlemánProyecto "Das ist meine Familie"
2nA30-11-2022MatematiquesExamen T3
2nA30-11-2022AlemànProject
2nA30-11-2022TecnologíaPoser avui el dia de l'examen
1rA30-11-2022CatalàFer act. 7,8,9 del nom al dossier
1rA30-11-2022MatemàtiquesFer act. 3,4,5 de la pàg. 46 al llibre digital
1rC30-11-2022Matemàtiques:Activitats del quadern.
2nA30-11-2022InglesExamen T2
2nC29-11-2022catalanExamen tema 2
1rD29-11-2022CastellanoAcabar comprensión lectora los mitos Eco y Narciso:- 1,2,3,4,5 Apolo y Dafne:- 1 a y b y 2 a y b
2nA29-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
1rC29-11-2022Matemàtiques:Pagina 46 exercici 15
2nC28-11-2022HistoriaAcabar ficha del classroom art romànic
2nA28-11-2022Geografia i històriaFitxa art romànic
1rA28-11-2022AnglésProjecte
1rD28-11-2022MatemàtiquesExamen de mates la geometria
1rC28-11-2022CastellanoLectura Apolo y Dafne actividades: 1 a) y b) y 2 a) y b)
1rC28-11-2022Matemàtiques:Deures pag.42 ej 4 pag 43 ej 6
2nA28-11-2022MatematiquesExercici num 3
2nC25-11-2022castellanoExamen libro
1rC25-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (video tutorial al classroom)
1rC25-11-2022CastellanoActividades 1, 2, 3 de la lectura de los mitos (classroom)
2nA25-11-2022MatematiquesFitxa polinomis + act 1 i 2
2nA25-11-2022CatalàDictat preparat 2
2nC25-11-2022MatematiquesFicha 4 ejercicios 1 y 2
2nA25-11-2022Alemànexamen berufe und hobbys
1rC24-11-2022Matemàtiques:Treball geometria classroom
1rC24-11-2022Anglès: Examen de anglès.
1rA24-11-2022MatemàtiquesEntregar projecte de les fotografies
2nC24-11-2022catalanDictat 2 b/v
2nC24-11-2022MatematiquesEjercicio 8 ficha 3
1rC24-11-2022Anglès: ENTREGA DE QUADERNS!!!
1rC24-11-2022Anglès: Activitats 6, 7 i 8 pagina 129 del llibre digital, no fa falta copiar enunciats ( al classroom esta publicat el solucionari)
1rC24-11-2022MúsicaExamen de flauta
1rD24-11-2022anglesExamen d'angles : tema 2 Welcome to our school
2nC23-11-2022castellanoexamen!
2nC23-11-2022MatematiquesEjercicio 8 de la a a la d y la ficha extra de operacions amb polinomis entera.
1rA23-11-2022AnglésExamen
1rA23-11-2022CatalàDictat de l'apostrofació i contraccions
1rC23-11-2022Anglès: Digital book pag. 109 act. 2
2nA23-11-2022MatematiquesAct 8
2nA23-11-2022InglesDialog mini project
2nA23-11-2022CastellaExamen llibre de lectura la hija de la noche.
1rC22-11-2022Català:Preparar dictat nº2 de català
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Activitats del classroom
1rC22-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (tutorial al classroom)
2nC22-11-2022inglésvenir vestidos para grabar el video de la entrevista
2nC22-11-2022castellanoEscoger una canción y medir 4 versos que coincidan, subir en el classroom
2nA22-11-2022MatematiquesMates ejercicios 6 y 7
2nA21-11-2022MatematiquesExercicis F3.3 Act 1,2,3,4,5
2nC21-11-2022AlemánCopiar en el cuaderno los numeros de 0-100
2nC21-11-2022matesejercicios 4,5,6 y 7 de la ficha 3
2nA21-11-2022Física i QuímicaExercicio science bits densidad abadoe
2nA21-11-2022AlemànEscriure numeros del 1 al 100
2nA20-11-2022TecnologíaActivitats acotació
1rC18-11-2022Matemàtiques:Examen geometria
2nC18-11-2022castellanoAcabar esquema
2nC18-11-2022MatematiquesFicha 3 ejercicios 1, 2 y 3 y corregir ficha impresa
1rC18-11-2022Matemàtiques:Estudiar mates (Geometria)
2nC18-11-2022AlemánHacer ejercicio Ja/Nein - Fragen que está en classroom y del libro físico ejercicio 17
1rC17-11-2022BiologiaVeure videos classroom
2nC17-11-2022MatematiquesFicha y ejercicio que ha puesto en clase
1rC17-11-2022Anglès: Repassar
2nC16-11-2022MATEMÂTIQUESFixa 4 ejersicis 3, 5 i 6
1rC16-11-2022Anglès: Ejercici 3 pagina 24 (llibre digital)
2nA16-11-2022InglesWB Ej 1,2,5 Pàg 19
2nA16-11-2022MatematiquesEj 3,4,6
2nA16-11-2022CastellàEjercicios 59 y 60 blinklearning apartado de ortografía
1rC16-11-2022Matemàtiques:Ej 6 pag geometria
2nC16-11-2022CATALÀExàmen de lectura del llibre de català
2nA16-11-2022CastellaLlibre de lectura capítols 13 i 14
2nA15-11-2022Catalàesquema narrativa popular
1rC15-11-2022Anglès: Fotocopia: pag 19 ex 3,4 pag 2 ex 3, 4, 6
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen de Mesopotàmia
1rC15-11-2022Anglès: Activitats interactives classroom
1rD15-11-2022CastellanoExamen de castellano tema 1 Entra : categorías gramaticales y la acentuación
1rC15-11-2022BiologiaAcabar exercici 1 a) i b) del dossier de missió 2
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Vídeos de mesopotàmia.
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Examen mesopotàmia
2nA15-11-2022CatalàTasca Folkloristes
1rC15-11-2022Matemàtiques:Ej 4-5 fixa geometria
1rC15-11-2022Català:Ejercici 7 pag 25
1rC15-11-2022Geografia i Historia:Fer Papir egipci (Classroom) (No es per dia 15, no hi ha data de entrega de moment es nomes que no me deixa no posar data d'entrega)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
2nA14-11-2022InglesWB pàg20 exercicis 1 i 2
2nA14-11-2022Física i QuímicaActivitats densitats
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rD14-11-2022MatemàtiquesEntregar el treball d'estadística 2 , fer les activitats al llibre eCasals i acabar la segona part de l'esquema(geometria)
2nC14-11-2022MATEMÂTIQUESExercisis 1 i 2 de la fitxa 2 d'àlgebra
1rC14-11-2022Matemàtiques:Exercicis 4, 5 de la fixa de geometria (Classroom)
1rC14-11-2022CastellanoExamen Castellano
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica: Audicions Canso Notes flauta Altura, durada, intensitat Definicions
2nA14-11-2022AlemànEscribir numeros del 1al 100
2nA14-11-2022HistòriaExamen Ud2
2nC14-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIAEXAMEN TEMA 2
1rC14-11-2022Anglès: Lectura setmanal ReadTheory
1rC14-11-2022MúsicaExamen Musica (definicions i classificar sóns)
2nA13-11-2022Alemànexercicis clasroom
2nA13-11-2022TecnologíaTasques classroom escala.
2nA13-11-2022AlemànLiveworksheets classroom
1rC11-11-2022CastellanoTraer Auriculares
1rC11-11-2022Matemàtiques:Exercicis: 1, 2, 3 de la fixa de geometria al classroom
1rD11-11-2022MatemàtiquesS'han de fer les activitats 4,5,6,7 i 9 al quadern (estan publicades al classroom de Mates)
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Dur tauleta mesopotàmica per demà.
1rC11-11-2022Geografia i Historia:Fer conceptes de Mesopotàmia (Índex del classroom)
2nC11-11-2022MATEMÂTIQUESEjersici 2 de mates àlgebra ;(
2nA11-11-2022AlemànExercicis del 5 al 14
2nA11-11-2022CatalàExamen llibre de lectura mentida.
2nC11-11-2022ANGLESWorbook: page 20 act; 1,2,3, ando 4
1rC10-11-2022Anglès: Activitats interactives del classroom "Present Simple"
2nA10-11-2022CastellaPresentaciones en grupo
1rC10-11-2022Geografia i Historia:Activitats de repàs interactives (classroom)
2nC10-11-2022ANGLESWorbook: page18 actv 1,2,3, and 4
1rD09-11-2022CatalaExamen del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
2nC09-11-2022CATALÀHaver llegit capitols de 11-14 (inclós)
2nA09-11-2022CastellaLlibre de lectura La hija de la noche capítols 11 i 12
2nA09-11-2022MatematiquesExamen UD 2 Entra: 1. Raó i proporció. 2. Proprcionalitat directa i inversa. 3. Repartiments. Percentatges.
2nA09-11-2022Física i QuímicaERRADES DE SÍMBOLS
2nC09-11-2022ANGLESHomework: digitalbook page 21 actv 1,5,6 ( in the notebook )
2nC09-11-2022MATEMÂTIQUESEXAMEN TEMA 2 -proporcionalitat directa -proporcionalitat indirecta -proporcionalidad mixta -percentatges -la raó
2nC09-11-2022FÍSICA Y QUÍMICA Errades de símbols
2nC09-11-2022GEOGRAFIA I HISTORIACLASROOM: Fer activitat 4 ( cuadern ) CONCEPTOS
1rC09-11-2022Matemàtiques:1: Dibuixar un hexàgon. 2: Dividir hexàgon en triangles 3: Calcular angles dels triangles.
1rC09-11-2022Anglès: Workbook: Pàg: 16 ex: 1, 2, 3 Pàg 17: ex: 7, 8, 9
2nA09-11-2022Física i QuímicaExercicis llibre digital 2 i 3
2nA09-11-2022InglesWB pàg 18
2nA08-11-2022CatalàFer resum tema 2.
2nA08-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA08-11-2022InglesExercici 1 i 2 pàg 20
2nA08-11-2022InglesLivewoorksheet classroom
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022Física i QuímicaFísica i quimica tots els exercicis
2nA07-11-2022InglesWorkbook pàgina 16 TODO
2nA07-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL fet.
2nA07-11-2022MatematiquesPercentatges: del exercici 3 al 7 incluits.
2nA07-11-2022Geografia i històriaComentari de test 5
1rA06-11-2022CastellàFer l' Edpuzzle
2nA06-11-2022TecnologíaTS. Vistes ortogonals
1rD04-11-2022CastellanoLeer el libro hasta la página (empieza en la página 19 hasta la 35
1rD04-11-2022CatalàAcabar activitats 2 i 3 de la llibreta de narracions (pag 4 i 5)
2nA04-11-2022MatematiquesExercicis percentatges 1 i 2
2nA04-11-2022CatalàLlegir llibre de lectura mentida del apartat excrements fins perdre el temps
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
2nA04-11-2022CatalàExercicis llibre de gramàtica Pàgina 20 TOTS
1rD03-11-2022BiologiaExamen Biologia Roques+minerals
1rD03-11-2022Geografía HistoriaDur argila per fer escriptura de Mesopotàmia
1rC03-11-2022Català:Lectura català (El lladre de llibres) Llegir els capitols 10, 11, 12, 13
1rA03-11-2022BiologiaEstudiar per la prova de demà
2nA03-11-2022Castella[Per els que encara no ho han fet] Llibre de lectura la hija de la noche capítols 9 i 10
2nA03-11-2022Geografia i històriaDur cartolina per fer traball de SOCIETAT ESTAMENTAL. Explicació al classroom.
2nA03-11-2022CastellaExercicis llibre online (blink learning) apartat [Club de lectura] exercicis 19/20/21y22
1rD02-11-2022MatemàtiquesExamen de Matemàtiques divisibilitat
1rD02-11-2022CatalaLlegir del capitol 13-14-15-16 del llibre l'assassinat del professor de matemàtiques
1rD02-11-2022MatemàtiquesFer activitats del llibre digital eCasals (problemes/activitats)
1rC02-11-2022Matemàtiques:Fer treball d'estadístiques. Recordau que per ajudar-vos podeu mirar els documents del clasroom.
1rC02-11-2022Geografia i Historia:Escriptura mesopotàmica a l'argila. Recordau que si s'eixuga l'argila la podeu banyar amb un poc d'aigua. Al clasroom trobareu l'alfabet dels sumeris.
1rA02-11-2022CatalàSeguiment de lectura - Dimecres 2-11 Pàgina 63-81 - preparar 5 preguntes. Dimarts 8 - exàmen lectura.
1rA02-11-2022MatemàtiquesFer una altra vegada les 5 qüestions per treure millor nota
1rA02-11-2022Geografia i HistòriaFer l' Edpuzzle
1rA02-11-2022CatalàFer activitats de la llibreta de narracions
1rC30-10-2022Anglès: Lectura setmanal de Read Theory.
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.