Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA14-06-2024anglesExamen
1rA14-06-2024biologiaRecuperacion de bioligia
1rA12-06-2024biologiaExamen
1rA12-06-2024anglesrecuperacion de ingles
1rA12-06-2024MatematiquesExamen
1rA07-06-2024MatematiquesExamen
1rA06-06-2024catalaExamen
2nB05-06-2024HistòriaExamen S.A 7: qui eren els Àustries?
1rA05-06-2024anglesExamen
1rA05-06-2024Matematiquesfe la fetxa ( 10 )
2nB04-06-2024CastellanoExamen S.A 6: el texto expositivo, ortografía: La H, los parentescos familiares
1rA04-06-2024Matematiquesfer les fitxes
2nB03-06-2024CatalàExamen S.A 6: Text argumentatiu,r/rr, s/ss/c/ç (s sorda s sonora), Hac, literatura Ramon Lull, gramàtica CD, CI, Atribut…
1rA31-05-2024castellanoEXAM :==
2nB31-05-2024CastellàEntregar video instructiu
1rA31-05-2024anglesExamen
1rA31-05-2024Matematiquescabar de hacerla fitxa 2, 3, 8
2nB30-05-2024AnglésExamen d’anglés: present perfect, vocabulary of the unit…
1rA29-05-2024castellanoexamen
1rA29-05-2024anglesdigital book pag 73 ex: 8-10
1rA29-05-2024catalaDictat (6)
2nB28-05-2024CastellàExamen de lectura “Las Lágrimas de Shiva”
2nB28-05-2024HistòriaFer activitats 4,5,6,9 i 10 del document "Activitats S.A 7" del Classroom.
2nB28-05-2024HistòriaFer activitats 4,5,6,9 i 10 del document "Activitats S.A 7" del Classroom.
1rA24-05-2024MatematiquesExamen
1rA24-05-2024Geografia i HistoriaExamen Mapa aigües d'Europa
1rA24-05-2024angles Examen de verbs irregulars.
2nB24-05-2024MatemàtiquesExamen S.A 7, probabilitat
1rA24-05-2024anglesdeberes de la pagina de digital book 71 ex 8,9,10.11
1rA24-05-2024anglesdeberes de la pagina de digital book 71 ex 8,9,10.11
2nB23-05-2024MatemàtiquesEntregar autoevaluació S.A 7 (probabilitat)
1rA21-05-2024castellanoterminar el repaso de los géneros literarios
1rA21-05-2024Matematiquesdeberes de la fitxa 1 ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2nB21-05-2024Física i QuímicaExamen S.A 6, les forces
2nB21-05-2024CastellàLlegir els capítols 11 i 12 (fins al final)
1rA20-05-2024Geografia i HistoriaExamen de Mapa aigües del món
1rD20-05-2024matesMAT:pag 43 y 44 acabar l´autovaluacio ej 1 fins al 10
1rD20-05-2024catalàcat: terminar la fitcha
1rD16-05-2024Geografia i històriaGH: examen del mapa d'Europa
1rD16-05-2024castella CAST: lletgir llibre de las brujas de la pag 187 fins a la pagina 245
1rD15-05-2024catalàCAT: deures de català pag 81 i 82 del llibre d'activitats
1rD15-05-2024mates MAT: pag 39 ej 21.1
1rA15-05-2024Matematiquesdeures de la fitxa de la pag (27 i 28)
1rD14-05-2024matesMAT: pag 38 ej 19.5 i 20.2
1rA13-05-2024anglesEXAM= SA 5
1rA13-05-2024anglesEXAM= SA 5
1rD13-05-2024matesMAT: pag 32 deures
1rD10-05-2024Geografia i històriaGH: deure de geografia historia la casa del novell
1rD09-05-2024Geografia i històriaGH:examen del mapa del mon CAST: deures lletgir pagina 153 fins a la 187
1rA08-05-2024biologiaEXAM
1rB08-05-2024Geografia i HistòriaControl mapa relleus
1rB08-05-2024BiologiaExamen
1rD08-05-2024biologiaBIO: examen sao 5
1rA08-05-2024Geografia i HistoriaAcabar de pintar la hoja
1rA08-05-2024MatematiquesAcabar la fitxa
1rA08-05-2024MatematiquesExam:(
1rA07-05-2024Geografia i HistoriaEXAM :) ????????????????????????????
1rA07-05-2024Geografia i HistoriaEXAM :) ????????????????????????????
1rA07-05-2024Geografia i HistoriaEXAM :0
1rA07-05-2024Matematiquesfer la fitxa
1rD07-05-2024AnglèsANG: examen unit 5
1rA06-05-2024catalaExam
1rB06-05-2024AnglèsEnglish exam
1rA06-05-2024angles Task 3 the video_Project SA5
1rA06-05-2024anglesTask 4 - Project SA5
1rA06-05-2024anglesTask 4 - Project SA5
1rB06-05-2024Mates"M'autoavaluo" pg 27
1rB06-05-2024AnglèsData límit per entregar videos anglès.
1rB06-05-2024MatesProva d'estudi
1rB06-05-2024CastellàExamen castellà
1rA06-05-2024anglesfinish correcting the English fitxa
1rD06-05-2024catalàCAT: examen del verb i ortografia
1rD06-05-2024matesMAT: examen
2nB05-05-2024HistòriaExamen S.A 7: Qui eren els Àustries?
2nB05-05-2024HistòriaExamen S.A 7: Qui eren els Àustries?
1rA03-05-2024castellanoEXAMEN DE CASTELLANO
1rB03-05-2024CatalàExàmen el verb i vocal neutre
1rD03-05-2024biologiaBIO:EXAMEN SAO 5 platnes increibles
1rA03-05-2024Matematiquesdeures de fitxe pag: 23 i 22 ex:13.6
1rA02-05-2024Matematiquesentregar la tasca de les tables de chocolate individual
1rD02-05-2024castella CAST: terminar cuatro capitulos mas de la pagina 106 hasta la 152
2nB30-04-2024AnglesEXAM
1rB30-04-2024CastellàExamen
1rA29-04-2024catalaDeures de llibre de catala pag (192 , 193 )
1rD29-04-2024matesMAT: pag 22 fins la pag 23
1rD29-04-2024catalàCAT: pag 192,193 i 194 del cuadern de activitats
1rA26-04-2024Matematiquesentrega el traball envistigació de la pregunta 2
1rA26-04-2024biologiaDeures de la pag ( 39 )
1rA26-04-2024MatematiquesAcabar las fitxas
1rA26-04-2024MatematiquesAcabar las fitxas
1rA25-04-2024Geografia i HistoriaEXAM :)
1rB25-04-2024Geografia i HistòriaExamen SA7
1rB25-04-2024MatesPregunta 2 treball d'investigació
1rB25-04-2024MatesPg 20, 21, 22
2nD24-04-2024CatalàExamen
1rA24-04-2024catalaDictat ( 5 )
1rA24-04-2024anglesAcaba les deures de Worbook la pg 41
1rD24-04-2024biologiaBIO: deures de biologia pag 32 ej d
1rD24-04-2024matesMAT: acabar de resumir el problema de MAtes
1rD24-04-2024catalàCAT: dictat numero 5
1rD24-04-2024matesMAT: acabar pag 18 de mates completa
1rD24-04-2024matesMAT: acabar pag 18 de mates completa
2nD23-04-2024TecnoExamen Maquines mecanismes i Electricitat
1rD23-04-2024castella CAS: 3 capitulos de libro de la bruja són la gran bruja, vacaiones de vernao el congreso y anchicherado
1rA23-04-2024catalaAcabar la fitxa de catala completa
1rA23-04-2024castellanohacer el ej ( 2 ) pg 182
1rD22-04-2024matesentregar treball d' investigacio preguna 2 de mates
1rA22-04-2024Geografia i Historiadeures de Les coordenades geogràfiques
1rA22-04-2024Geografia i HistoriaDeures de LES COORDENADES GEOGRÀFIQUES en el classroom
1rA22-04-2024catalaDeures de la pg ( 192 , 193 )
2nD19-04-2024Geografia i històriaFitxa reis catòlics 1,2,3
1rA19-04-2024anglesdigital book pg 60 ex : 2, 4, 5, 7
2nD18-04-2024Castellano3 capítulos libro
2nD18-04-2024CastellanoPág 185 cuaderno actividades
1rD16-04-2024AnglèsANG: homework pag 40
1rD16-04-2024Geografia i històriaG.H: deues de geografia historia ex 1 fins al 10
1rA16-04-2024MatematiquesAcabar la fitxe cuatre completa
1rA16-04-2024MatematiquesAcabar la fitxe cuatre completa
1rA16-04-2024castellanohacer la actividad 4 , 5
1rA16-04-2024angleshacer el menu
1rA15-04-2024anglesDigital book _ page 59 ex 7,9,10,11 Nout book _ page 40
1rA12-04-2024Matematiquesentregar el traball de invistigació pregunta 1
1rD11-04-2024mates MAT:entre bar el treball d,'investigacio de mates
1rD11-04-2024Geografia i històriaG.H:Activitats els punts cardionals els noms del vent portada SA - 7 i activitats hemirferis
1rA10-04-2024anglesleking page 57 ex: 5 digital book
1rD10-04-2024catalàCAT:entregar el treball de sat jordi , acabar pag 165 del llibre de catala
1rD10-04-2024matesMAT: deures de mates pag 4
1rA09-04-2024Matematiquesexamen de mates
1rA09-04-2024alemanentregar Ostern
1rA09-04-2024Geografia i Historiaacabar els punts cardinals
1rD09-04-2024matesMAT:deures de mates pag 2 també ex amb el crobook
2nA26-03-2024AnglèsPage 42 workbook, act. 1,3,4 and 5
1rD26-03-2024AnglèsANG: entregar el video de Angles
1rA22-03-2024anglesentregar el video de Project Unit 4
1rD22-03-2024Geografia i històriaGH: entregar el mapa del mon de geografia histora
1rA21-03-2024Geografia i Historiaentregar la presentacio de Els romans a les Illes Balears
1rD19-03-2024AnglèsANG:digital book pad 48 ej 1,2,4 pag 49 6,7,8
1rD19-03-2024AnglèsANG:digital book pad 48 ej 1,2,4 pag 49 6,7,8
1rD19-03-2024matesMAT: deures de mates pag 14 ex 3
1rD18-03-2024mates MAT: deures de mates pag 12 ej 2.2
1rD18-03-2024matesMAT: deures de mates pag 12 ej 2
1rD17-03-2024biologiaBIÓ: Examen de biologia
1rA15-03-2024biologiaexamen
1rA15-03-2024anglesExamen
1rA15-03-2024anglesExamen
1rD15-03-2024Geografia i històriaGH: entregar el mapa de roma
1rD13-03-2024AnglèsÀng: Examen de Àngles unit 4
1rB13-03-2024CastellàExamen libro: Los 12 trabajos de Hércules
1rD13-03-2024matesMAT:deures de ates pag 16 ej 2,17 ej 3 i 4
1rA13-03-2024Matematiquesacabar les fitxes numero 11 i numero 16
1rD12-03-2024Geografia i històriaGH: EXAMAMEN de geografia historia
2nB12-03-2024Física i QuímicaEj 2 classroom
2nB12-03-2024CastellanoExamen
1rB12-03-2024AnglèsExamen Unit 4
1rB12-03-2024Catalàexàmen SA4
1rD12-03-2024AnglèsANG:homework pag 113, digital book reminder 13/3 exam
1rA12-03-2024Geografia i Historiaexamen
1rA12-03-2024Matematiquesdueres fitxa 10 i 11
1rA12-03-2024castellanodeberes de los mitos??????
1rA12-03-2024Geografia i Historiaexamen
1rD12-03-2024matesMAT:pag 11, 16 finsel primer ellercici, 17 sa 1 y sa 2
1rA11-03-2024catalaexamen
1rD11-03-2024catalàCAT: Examen de Català
1rB11-03-2024Geografia i històriaExamen antiga Roma
1rB11-03-2024CastellàLeer capitulos 13-14
1rD11-03-2024matesMAT: deures de mates equacións pag 10
1rD11-03-2024biologiaBIO: deures de biologia completa taula13 b però nomes animals i vegetals
1rA11-03-2024anglesdeures de llibre pg 33 i digital book (grammar reference part). pg 113
1rD11-03-2024biologiaBIO: deures de biologia pag 20 ej 16
1rD11-03-2024biologiaBIO: deures de biologia pag 20 ej 16
1rD11-03-2024biologiaBIO: deures de biologia pag 20 ej 16
1rD11-03-2024catalàCAT: deures de català pag 43-45 act.1 pag 46 act.3 pag 48
2nB08-03-2024CastellanoEXAMEN LIBRO
1rD08-03-2024catalàCAT: Dictat 4
1rD08-03-2024catalàCAT:deures de català cuadern d' activitats pag:191 ex:6
2nB06-03-2024angles unit 4: First conditional, will/be going to, Past tenses, Present tenses
2nC06-03-2024MatemàtiquesAcabar activitat 5 i fer activitat 6
1rD06-03-2024Anglèspreparacio de examen de Anglès
1rA04-03-2024cataladictat
1rA28-02-2024catalaacabar de fer la narrativa
1rA28-02-2024Matematiquesfer fitxes
1rA28-02-2024Matematiquesfer fitxes
2nB27-02-2024Geografia i històriaExamen Historia
2nA27-02-2024Geografía y HistóriaEXAMEEEEEN????
2nA26-02-2024CatalàExamen SA4 Català -Text descriptiu -B/V -Poesia trobadoresca
2nB26-02-2024Castellano2 capitulos mas del libro
2nC23-02-2024MatesActs:12,13,15
2nC23-02-2024CastellanoAct:4 y 5
2nC23-02-2024MatesEntregar esquema fraccions
2nC23-02-2024CastellanoEntregar producto final
2nC23-02-2024Inglés Traducir palabras act 6 Page 51 (DB)
1rA23-02-2024MusicaExamen de Musica
1rA23-02-2024MatematiquesExamen de matematiques
1rD23-02-2024MUSICAEXAMEN MÚSICA TEMA 1,2,3 (DEFINICIONS, DICTATS I AUDICIONS
2nB23-02-2024CastellanoProducto final
1rA22-02-2024catalaEXPRESSIÓ ORAL: LA FAULA
2nA22-02-2024Geografia y Historia15, 16, 17 i 18 act. SA4
2nA21-02-2024MatemàtiquesAct 9 d, e , f , g
2nA21-02-2024EnglishPage 31 act. 5,6,7 with WordReference
1rA21-02-2024Matematiquesdeures de fitxe
1rA20-02-2024MatematiquesEntregar la tasque de traball d'envistigacio
1rD20-02-2024MATESTASCA FINAL: HEM D'ACABAR TOTES LES TASQUES QUE TENIM PENDENTS I SI NO NI HA HEM DE MILLORAR LES NOTES.
1rA20-02-2024Matematiquesacabar les fitxes de mates
1rA19-02-2024Geografia i Historiaacabar la fitxa
2nC16-02-2024CastellàExamen: -Texto descriptibo -CD/CI -Ortografia -Género lírico
2nC16-02-2024CatalàExamen llibre de català
1rD16-02-2024CASTELLANOEXAMEN DE CASTELLANO: ADJETIVO, NOMBRE Y SUBSTANTIVO
2nC16-02-2024AnglésContestar preguntas act 3 , page 48(DB)
1rA16-02-2024Matematiquesacabar les dues fitxes
2nC15-02-2024CatalàDictat 4
1rA15-02-2024Geografia i HistoriaAcabar la fitxa
1rA15-02-2024Matematiquesdeures de mates per dema
1rA15-02-2024catalaExamen de catala
2nB14-02-2024CatalàDictat catala
2nC14-02-2024Física i QuímicaExamen de substàncies pures i mescles
2nC14-02-2024CastellàTener leidos capitulos 5 i 6
1rA14-02-2024castellanoExamen de castellano
1rA14-02-2024castellanoEntregar la descripcion de la imagen
1rA14-02-2024MatematiquesDeures de matematiques
1rD14-02-2024CatalánEXAMEN LLIBRE L'HOSTAL DELS SOMNIS PERDUTS
1rD14-02-2024MATESACABAR PÁGINA 37
2nB13-02-2024Física i QuímicaEXAMEN
2nB13-02-2024MatesEXAMEN
2nC13-02-2024AnglésPag 46: act 3 (DB)
2nA12-02-2024MatemàtiquesExamen
2nA12-02-2024Física i químicaExamen-substàncies pures i mescles
2nC12-02-2024CastellàPag 113: primer poema -Numero de sílabas, rima, arte mayor o arte menor, estrofa y tipo de poema
1rD12-02-2024biologiaExamen de :BIO
2nC09-02-2024MatemàtiquesExamen d'algebra
2nB09-02-2024Geografia i històriaEXCURSIÓ: dur roba comoda, berenar i aigua, llibreta
2nA08-02-2024CatalàLlegir capítol 4 del llibre digital
2nC08-02-2024TecnoActivitats diapositiva 4
2nC07-02-2024CastellàTener leidos capitulos 3 y 4
2nC07-02-2024CastellàPág 162: ex 8
2nC07-02-2024CastellàAnalizar frase
2nC07-02-2024MatemàtiquesTenir fitxa de nombres enters corretgida
2nC07-02-2024MatemàtiquesTenir autoavaluació feta
2nC07-02-2024MatemàtiquesAcabar act 11
2nA07-02-2024MatemàtiquesFer autoevaluació del classroom
1rD06-02-2024catalàCAT:examen de català
1rD06-02-2024Anglèsexamen de Angles
1rD06-02-2024castella deures de castella
2nB05-02-2024Castellano2 Capítulos más
2nB05-02-2024TecnoProva
2nC05-02-2024CatalàTenir feta l'activitat 9 de la pàgina 45 al llibre d'activitats
2nC05-02-2024MatemàtiquesFer act:8,9 i 10
1rD05-02-2024matesexamen de mates
1rD05-02-2024mates deures de mates
2nB04-02-2024TecnoAvantprojecte
2nB02-02-2024CatalàSeguiment de lectura
2nC02-02-2024MatemàtiquesTenir fets exercisis 3,4 i 5
1rD01-02-2024matesMAT:deures activitats de reforç sa del 1r.t i el 2s.t
2nB01-02-2024AnglesDigital book Pag. 111 ex. 3,5,6
2nB31-01-2024AnglesEXAM Unit 3
2nC31-01-2024AnglésExam unit 3
2nC31-01-2024MatemàtiquesTenir fitxa de repàs feta
2nC31-01-2024CastellàDur 2 capitols lletgits
1rD30-01-2024AnglèsDigital book pag 37 ex 9 y 10
1rD30-01-2024matesMAT:deures de mates pag 23 acabar tota sa pagina
2nB29-01-2024Castellano2 capítulos del libro de lectura. "La hija de la noche"
2nC28-01-2024Geo i HisEntregar presentació projecte art romànic i gòtic
2nC26-01-2024MatemàtiquesTenir fets exercisis 20/21/22/23
2nC26-01-2024AnglésPresentar el dialec
2nC26-01-2024CastellàDur fetes activitats 4,5 i 6 de la comprensió lectora
2nC26-01-2024MatemàtiquesEntregar tasca d'investigació 4
1rD26-01-2024catalàdeures de català coretgir les faltes ortografiques
2nC25-01-2024CatalàExamen SA3
2nC25-01-2024TecnoKahoot
1rD25-01-2024castella EXAMEN de castalla
2nB25-01-2024AnglesDo the activities on the classroom
2nB25-01-2024AnglesDo the activities on the classroom
1rD24-01-2024catalàDictat de català
2nB24-01-2024CatalàEXAMEN
2nC24-01-2024MatemàtiquesEx: 17, 18 i 19
2nB24-01-2024Mates17,18,19 exercisis classroom
2nB23-01-2024AnglesAcabar els exercicis del wordbook pàg. 25
2nB23-01-2024CatalàSeguiment lectura
1rD23-01-2024catalàLletgir el segon llibre digital de catalá
2nC23-01-2024AnglésPage 25-WB(5/6/7/8/9)
2nB22-01-2024Dibujo Traer los objetos
2nB22-01-2024CastellanoTrabajo del texto
1rD22-01-2024matesTasca 4 treball d'investigació
1rD22-01-2024matesDeures de mates fer la pagina 16 ex:6.8 i 6.9
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nC19-01-2024Catalàdictat 3
2nC19-01-2024MatemàtiquesFer del ex 10 fins al 14 inclos
2nC19-01-2024AnglésDB: page 36 ex 4 and page 37 ex 5 and ex 7(copy table)
2nB19-01-2024CatalàDictat
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
2nC19-12-2023Geo i HisExamen SA3
2nC15-12-2023CastellàAnaliza morfosintacticamente las oraciones en el quaderno normal
2nC14-12-2023CatalàAct 3- pag:60/61/62(llibre d'activitats)
2nC13-12-2023CastellàAct 1-pag 189(libro de actividades)
1rD12-12-2023matestasca de treball de mates
2nC12-12-2023Geo i HisDur acabades preguntes al classroom
2nC10-12-2023TecnoEntregar presentacio del projecte al classroom
1rC05-12-2023Examen de Mates
2nC05-12-2023TecnoSegunda parte examen
1rD05-12-2023castella terminar todo el libro de castellano
1rD05-12-2023matesexamen de mates
2nA05-12-2023MatemàtiquesExàmen matemàtiques
1rD05-12-2023Geografia i històriadeures de G.H
2nC05-12-2023EnglishSaber-se el dialogue de english
1rD05-12-2023matesdeures de mates pag 2,7,11,12,13,14,15,16,17 per practicar lo de l´examen
1rD05-12-2023Geografia i històriaDeures de G.H
1rD05-12-2023castella LLetgir de la pagina 49 fins acabar la pagina
2nC04-12-2023CastellàExamen libro de lectura
2nB04-12-2023CastellanoExamen libro lectura
2nC04-12-2023MatemàtiquesExamen SA3
1rD04-12-2023matesdeures de mates pag 2,7,11,12,13,14,15,16,17
2nB03-12-2023TecnoPresentació del joc
2nB03-12-2023TecnoDiari de taller
2nC03-12-2023TecnoEntregar tasca( a construir) al classroom
2nC01-12-2023CatalàExamen Català (accents, diacrítics, dièresi, categories gramaticals)
2nC01-12-2023CatalàExàmen SA2: Accents diacrítics, diènesi i categories gramaticals
2nB01-12-2023CastellanoExamen
2nB01-12-2023CatalàExamen
2nB01-12-2023E. F.Representació JustDance
1rD01-12-2023catalàexamen de catala
2nC01-12-2023MatemàtiquesDur autoavaluació feta
1rD30-11-2023castella llegir fins la pagina 49 del llibre de castellano
1rD30-11-2023castella llegir fins la pagina 49 del llibre de castellano
1rD30-11-2023Geografia i històriaexamen de G.H
2nC30-11-2023Geo i HisDur fets exercisis 1,2,3 i 4
2nC30-11-2023CatalàDur esborrany de català fet
2nC29-11-2023CastellàLibro de lectura: cap.7,8,9,10
2nC29-11-2023CastellàExamen SA2: La narración
1rD29-11-2023catalàdictat de catala
1rD29-11-2023biologiaexamen de biologia
2nC28-11-2023TecnoPrimera parte del examen
2nB28-11-2023AnglesEXAMEN
2nC28-11-2023AnglésExam unit 2
2nB28-11-2023MatesTasca 2 al classroom
1rD28-11-2023Geografia i històriadeures de G.H
2nC27-11-2023MatemàtiquesEntregar tasca 2- aplicació del teorema de Pitàgores
2nC27-11-2023CastellàEntregar documento"los elementos de la narración"
1rD27-11-2023biologiadeures de biologia
1rD27-11-2023matestasca 2 de la investigacio
1rD27-11-2023matesacabar les pagines 8 ex 4 complets,pagina 9 ex5.2,pagina 10tota la pagine meins la 6.7
2nC24-11-2023AnglésPage 15: ex-5,6,8(WB)
2nC24-11-2023Geo i HisDur esquema diapositiva 5 i 6
1rD23-11-2023Anglèsexamen -SA2
1rD23-11-2023ingles examen de ingles
1rD23-11-2023Anglèsexamen de anglès
2nA23-11-2023AnglèsExàmen unit 2
1rA23-11-2023castellaexamen las brujas
2nC22-11-2023CastellàLibro de lectura: cap.4,5,6
2nC22-11-2023Física i QuímicaExamen(massa,volum,densitat)
2nC22-11-2023Física i QuímicaExamen SA2 (massa,volum i densitat)
1rA22-11-2023castellaacabar de leer las brujas
2nC21-11-2023Geo i HisExamen SA2
2nB21-11-2023Física i QuímicaExamen- SA 2 Massa, volum i densitat
2nB21-11-2023AnglesDialogue ''going to an art exhibition
2nA21-11-2023AnglèsHacer diálogo classroom
2nB20-11-2023Geografia i històriaExamen SA 2 ''La nostra herència Islàmica''
2nB20-11-2023CastellanoSeguimiento lectura 7-8
1rD20-11-2023matestasca 1-treballar de la investigacio esta en el classrom
2nC20-11-2023MatemàtiquesAcabar calculs al quadern
2nC20-11-2023MatemàtiquesEntregar treball de recerca
2nA17-11-2023Geografía y HistóriaExamen
2nC17-11-2023CatalàDictat 2
1rD16-11-2023Geografia i històriafer el ex del mapa de geografia historia
1rD16-11-2023matescopiar lo que varem fer havui i estar en el classron
2nC15-11-2023CastellàLibro de lectura: cap.1,2,3
1rD15-11-2023catalàdictat de català
1rC15-11-2023dictat de català dictat preparat
2nC15-11-2023AnglésPage 24: ex.2,4(DB)
1rD15-11-2023matesmates escriure lo que ha posat n´Enrik ha sa pissarra escriure en el cuedern de mates esta en el classrom
1rD15-11-2023AnglèsWorbook pag,17 ex 7,8
1rD15-11-2023catalàdictat de català
2nC14-11-2023EnglishWorbook page. 16 act. 1,2,3,4
1rC14-11-2023Examen de música Examen de flauta
2nB13-11-2023CastellanoSeguimiento lectura
2nA13-11-2023CastellanoCapitulo 5 y 6 libro
2nC13-11-2023Física i QuímicaScience bits(el volum) diapositiva 2 activitats 1 i 2
1rC13-11-2023Examen castellano
2nB10-11-2023MatesExamen Mates SA2-Semblança
2nC10-11-2023MatemàtiquesExamen SA2
1rD10-11-2023CatalánExamen de Catalán llegir tot el llibre de el assesinat del professor de mates
2nC10-11-2023AnglésWK page 14 ex.4
2nC10-11-2023CastellàLibro digital pag. 17 (estructura) resumir o esquema
1rD10-11-2023musica examen de musica
1rD10-11-2023catalàexamen de català
2nA10-11-2023CatalàOrtografia i contacte entre llengües i l'origen i l'evolució del català
2nC10-11-2023CatalàExamen de tot el llibre Les maletes d'Auschwitz
2nC09-11-2023CatalàSegona part de l'examen SA1(ortografia, origen i evolució del català)
1rD09-11-2023MatesExamen Mates de les potenciés i operació combinades
2nC09-11-2023CatalàFer activitat llibre català pag 222
2nA08-11-2023MatemàtiquesExamen semblança
2nC08-11-2023CastellàHacer actividades 1-5 (lectura inicial)
2nC08-11-2023AnglésPage 14.ex 1,2,3 and 4(Wk)
2nC08-11-2023AnglésPage 22.ex 2( digital book)
2nC08-11-2023ReligióPresentació religió
2nA08-11-2023CatalàText narratiu
1rD07-11-2023ingles un examen de writing exam
2nC07-11-2023Geo i HisDur cartolina dina A3 de color clar
2nA07-11-2023Geografia y HistoriaPreguntas video islam en el cuaderno
1rD07-11-2023Geografia i històriaexamen de geografia historia
1rB06-11-2023AnglèsExàmen writing
1rC06-11-2023Examen castellano
2nC06-11-2023MatemàtiquesActivitat 3.4 fitxa 4 al classroom
2nC06-11-2023MatemàtiquesDur feta fitxa Autoavaluació del classroom per si de cas
2nA06-11-2023Física i QuímicaScience Bits Diapositiva 2 ------ act 1, 2, 3 Diapositiva 3-------- act 1, 2
2nA06-11-2023CastellanoCapítulo 3 y 4 de La hija de la noche
1rB06-11-2023Geografia i històriaExàmen S.A 1
2nB06-11-2023CatalàExamen lectura
2nC06-11-2023CatalàLlibre català "Dawid Polònia"
2nC05-11-2023TecnoEntregar tasca avantprojecte
2nC03-11-2023MatrmàtiquesFer activitat 2.3 del classroom al quadern
1rB03-11-2023CatalàExàmen llibre Memorial de Tabarca
1rB03-11-2023MúsicaExàmen S.A 1
1rA03-11-2023musicaexamen de musica
1rC03-11-2023Examen llibre català
2nC03-11-2023CastellàExamen SA1
1rD03-11-2023catalàlleigi el capitols 13,14,15,16
2nB03-11-2023castellaExamen Castella sa.1
2nB03-11-2023CatalàSeguiment lectura
2nB03-11-2023CastellanoSeguimiento lectura
1rD03-11-2023biologia deures de biologai de sa entrevista
1rB02-11-2023CastellàExamen palabras variables e invariables, acentuación y diccionario
1rB02-11-2023MatesFitxa 23 ejercicis 5.1 5.3 5.3
1rA02-11-2023catalaexamen egeu endins
2nB02-11-2023angles irregulars verbs part 1,2,3,4
2nA02-11-2023CastellanoExamen SA1
2nA02-11-2023EnglishIrregular verbs ( list 1, 2, 3, 4)
1rD31-10-2023castella examen de castella
1rA31-10-2023educacio fisicasortida a pollença
1rD31-10-2023Geografia i història deures de geografia historia de paleolitic
1rA30-10-2023catalaacabar de llegir egeu endins
2nC30-10-2023CatalàLes maletes(p 91-132)
2nC30-10-2023MatemàtiquesActivitat 2.1 Teorema de Tales
2nA29-10-2023TecnologiaJoc de taula 19:59 h
2nA29-10-2023TecnologiaL'esbos i croquis entregar a les 19:59h max.
2nA29-10-2023Tecnologia. Pluja d'idees, selecció i disseny IpacJot (joc de taula)
2nC29-10-2023TecnoEntregar tasca 2.2
2nC29-10-2023TecnoEntregar tasca2.4
2nC27-10-2023AnglésTime capsule presentation
1rD27-10-2023Geografia i històriaExamen Neolític
1rC27-10-2023Examen de música
2nB27-10-2023Matesexercici de mates 2.1
2nC27-10-2023Geo i HisAct.1,2,3 al classroom
2nA26-10-2023Física i QuímicaExamen
2nB26-10-2023AnglesCapsule time presentation.
1rC26-10-2023Examen de biología
2nB25-10-2023fisica y quimicaExamen t1
1rB25-10-2023Biologia i geologiaExàmen Roques i minerals.
1rB25-10-2023CatalàLlegir Memorial de Tabarca Capítol 16-19. Acabar teoria.
1rB25-10-2023Geografia i històriaExercicis 1,2 del classroom.
1rB25-10-2023MatesPàg. 14,15
2nB20-10-2023MatesExàmen Mates
2nB20-10-2023CatalàPagines 85-132 llibre lectura
2nB19-10-2023AnglesExam Irregular verbs part 3-4 and writing.
2nB17-10-2023MatesFitxa 2
2nB16-10-2023CatalàDictat 1
2nB16-10-2023CastellanoOracions cast pag.161
2nB16-10-2023AnglesWB pag 11 act 2,3,4
2nB11-10-2023Test unit 1Examen ingles
2nB10-10-2023Geografia i històriaExamen tema 1
Total: 460
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.