Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA07-12-2022CastellaExercicios blink learning gramatica hasta el 49
2nC04-12-2022g y hfitxa art gòtic
2nC02-12-2022Alemánexamen unidad 2
1rC02-12-2022Geografia i Historia:Dur papir egipci acabat i pintat
2nA02-12-2022Geografia i històriaExamen T3
2nA02-12-2022AlemànExamen T2
2nA02-12-2022TecnologíaDarrera oportunitat d'examen.
2nC02-12-2022inglesexamen unidad 2
2nA02-12-2022TrimestreFinalització de l'evaluasió del 1rTrimestre i inici del segon (no donen les notes aquell dia)
1rD02-12-2022Geografia i HistoriaEntrega del papir d'Egipte
1rC02-12-2022BiologiaRevisió de quaderns.
1rC02-12-2022CastellanoMemorizar preposiciones.
2nC02-12-2022matesejercicios 1 y 2 ficha 4.1
2nA02-12-2022AlemànExamen Ud 2
2nA01-12-2022ValorsExamen T1
2nA01-12-2022CatalàExamen T2
2nA01-12-2022TecnologíaHo pot ser avui l'examen
1rC01-12-2022Català:Activitats dossier pag 34-35
2nA01-12-2022Geografia i històriaPressentació fitxa art romànic i gòtic
2nA01-12-2022CastellaExercici 41 de gramàtica
Total: 389
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.