Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rB03-11-2023CatalàExàmen llibre Memorial de Tabarca
1rB03-11-2023MúsicaExàmen S.A 1
1rA03-11-2023musicaexamen de musica
1rC03-11-2023Examen llibre català
2nC03-11-2023CastellàExamen SA1
1rD03-11-2023catalàlleigi el capitols 13,14,15,16
2nB03-11-2023castellaExamen Castella sa.1
2nB03-11-2023CatalàSeguiment lectura
2nB03-11-2023CastellanoSeguimiento lectura
1rD03-11-2023biologia deures de biologai de sa entrevista
1rB02-11-2023CastellàExamen palabras variables e invariables, acentuación y diccionario
1rB02-11-2023MatesFitxa 23 ejercicis 5.1 5.3 5.3
1rA02-11-2023catalaexamen egeu endins
2nB02-11-2023angles irregulars verbs part 1,2,3,4
2nA02-11-2023CastellanoExamen SA1
2nA02-11-2023EnglishIrregular verbs ( list 1, 2, 3, 4)
1rD31-10-2023castella examen de castella
1rA31-10-2023educacio fisicasortida a pollença
1rD31-10-2023Geografia i història deures de geografia historia de paleolitic
1rA30-10-2023catalaacabar de llegir egeu endins
Total: 289
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.