Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB22-01-2024CastellanoTrabajo del texto
1rD22-01-2024matesTasca 4 treball d'investigació
1rD22-01-2024matesDeures de mates fer la pagina 16 ex:6.8 i 6.9
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nC19-01-2024Catalàdictat 3
2nC19-01-2024MatemàtiquesFer del ex 10 fins al 14 inclos
2nC19-01-2024AnglésDB: page 36 ex 4 and page 37 ex 5 and ex 7(copy table)
2nB19-01-2024CatalàDictat
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
2nC19-12-2023Geo i HisExamen SA3
2nC15-12-2023CastellàAnaliza morfosintacticamente las oraciones en el quaderno normal
2nC14-12-2023CatalàAct 3- pag:60/61/62(llibre d'activitats)
2nC13-12-2023CastellàAct 1-pag 189(libro de actividades)
1rD12-12-2023matestasca de treball de mates
2nC12-12-2023Geo i HisDur acabades preguntes al classroom
2nC10-12-2023TecnoEntregar presentacio del projecte al classroom
1rC05-12-2023Examen de Mates
2nC05-12-2023TecnoSegunda parte examen
Total: 460
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.