Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC28-03-2023Anglès: Examen Angles
2nC28-03-2023inglesFicha biography
2nC28-03-2023catalanPresentación "La meva afició"
2nD28-03-2023Física y Químicaexercicis fitxa moviment
2nD28-03-2023Catalàpresentacións
2nD28-03-2023TutoDUR AUTORITZACIÓ
2nA28-03-2023ANGLESFITXA BIOGRAPHY RESEARCH PEOPLE FAMOUS
1rC27-03-2023Matemàtiques:Ficha de deures ex: 1, 2 (a i b), 4, 6
2nC26-03-2023tecnologiaEsquema de mecanismes
2nD26-03-2023TecnoTS. Esquema de mecanismes
2nD24-03-2023Castellanoentregar texto expositivo del tema que tu quieras
2nC24-03-2023Física y químicaExamen
2nC24-03-2023castellanoExamen
2nB24-03-2023CatalàPresentació afició.
2nB24-03-2023CastellanoExamen.
2nA24-03-2023MATESMATES EX 9 A;B I C
2nA23-03-2023CASTELLANOENTREGAR TEXTO EXPOSITIVO
2nA23-03-2023CATALAPRESENTACIÓ CATALA (LA MEVA AFICIÓ)
2nD23-03-2023Geografía y HistoriaFer gràfica de població del classroom
2nC23-03-2023matesejercicio 11 y 12
Total: 902
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.