Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD02-12-2022Geografia i HistoriaEntrega del papir d'Egipte
1rB02-12-2022inglesExposicio de engles
1rC02-12-2022BiologiaRevisió de quaderns.
1rC02-12-2022CastellanoMemorizar preposiciones.
2nD02-12-2022AlemanExamen unidad 2 estudia es muy dificil!
2nB02-12-2022DeutschExam unit 2.
2nA02-12-2022AlemànExamen Ud 2
2nB01-12-2022EnglishExam unit 2 ole beti
2nD01-12-2022EnglishEnglish test unit 2
2nB01-12-2022ValorsEntregar quadern.
1rD01-12-2022InglesPresentació oral d'angles : Ideal school
2nA01-12-2022ValorsExamen T1
2nA01-12-2022CatalàExamen T2
2nA01-12-2022TecnologíaHo pot ser avui l'examen
1rC01-12-2022Català:Activitats dossier pag 34-35
2nA01-12-2022Geografia i històriaPressentació fitxa art romànic i gòtic
2nB01-12-2022Geografia/HistòriaPresentar fitxa art romànic, estudia.
2nB01-12-2022Geografia/HistòriaFer fitxa art Gòtic perquè pots presentar-la però si no te toca presentarla és per dia 6 de decembre de l'any 2022.
2nA01-12-2022CastellaExercici 41 de gramàtica
2nA01-12-2022CastellaLexico exercicio 53
Total: 282
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.