Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD20-03-2023DelegatsSessió evaluació a les 16:40
2nC20-03-2023HistoriaActividad classroom: evolució de la població
2nC20-03-2023Matematiquesejercicio 7 y 8
1rC20-03-2023ExcursióExcursió al centre de Palma. Dur el mòbil carregat.
2nB20-03-2023CastellanoExamen t.4 (texto expositivo, sintaxis, homonimia y mayúsculas).
1rD20-03-2023Geografía HistoriaExamen de Roma
1rC17-03-2023Geografia i Historia:Examen Roma
2nB17-03-2023CastellanoHacer ejercicios de ortografía Blink Learning.
2nB17-03-2023AutoritzacióDur autorització d'excursió.
2nD16-03-2023Englishwb page 40 act 1, 2, 3, 4
2nC16-03-2023catalanClassroom, activitat de l'aigua
1rC16-03-2023Anglès: Digital book pag. 49 ej 11 and 12
2nD16-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAEntregar el arbre genalògic.
1rC15-03-2023CastellanoBuscar que parte del cuerpo es el Atlas y que relación tiene con el mito. Buscar que tipo de texto es un Atlas y su relación con el mito.
1rC15-03-2023CastellanoActividad 1 del adjetivo
1rD15-03-2023MatemàtiquesFer act 44, 45, 46 de la pàg 58 eCasals
1rA15-03-2023Geografia i HistòriaFer taula del cursus honorum.
2nB15-03-2023CastellanoExamen.
2nB15-03-2023Mates Examen t.6.
2nA15-03-2023CATALAACTIVITAT CLASROOM
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.