Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA23-02-2024MusicaExamen de Musica
1rA23-02-2024MatematiquesExamen de matematiques
1rD23-02-2024MUSICAEXAMEN MÚSICA TEMA 1,2,3 (DEFINICIONS, DICTATS I AUDICIONS
2nB23-02-2024CastellanoProducto final
1rA22-02-2024catalaEXPRESSIÓ ORAL: LA FAULA
2nA22-02-2024Geografia y Historia15, 16, 17 i 18 act. SA4
2nA21-02-2024MatemàtiquesAct 9 d, e , f , g
2nA21-02-2024EnglishPage 31 act. 5,6,7 with WordReference
1rA21-02-2024Matematiquesdeures de fitxe
1rA20-02-2024MatematiquesEntregar la tasque de traball d'envistigacio
1rD20-02-2024MATESTASCA FINAL: HEM D'ACABAR TOTES LES TASQUES QUE TENIM PENDENTS I SI NO NI HA HEM DE MILLORAR LES NOTES.
1rA20-02-2024Matematiquesacabar les fitxes de mates
1rA19-02-2024Geografia i Historiaacabar la fitxa
2nC16-02-2024CastellàExamen: -Texto descriptibo -CD/CI -Ortografia -Género lírico
2nC16-02-2024CatalàExamen llibre de català
1rD16-02-2024CASTELLANOEXAMEN DE CASTELLANO: ADJETIVO, NOMBRE Y SUBSTANTIVO
2nC16-02-2024AnglésContestar preguntas act 3 , page 48(DB)
1rA16-02-2024Matematiquesacabar les dues fitxes
2nC15-02-2024CatalàDictat 4
1rA15-02-2024Geografia i HistoriaAcabar la fitxa
Total: 289
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.