Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nA07-11-2023Geografia y HistoriaPreguntas video islam en el cuaderno
1rD07-11-2023Geografia i històriaexamen de geografia historia
1rB06-11-2023AnglèsExàmen writing
1rC06-11-2023Examen castellano
2nC06-11-2023MatemàtiquesActivitat 3.4 fitxa 4 al classroom
2nC06-11-2023MatemàtiquesDur feta fitxa Autoavaluació del classroom per si de cas
2nA06-11-2023Física i QuímicaScience Bits Diapositiva 2 ------ act 1, 2, 3 Diapositiva 3-------- act 1, 2
2nA06-11-2023CastellanoCapítulo 3 y 4 de La hija de la noche
1rB06-11-2023Geografia i històriaExàmen S.A 1
2nB06-11-2023CatalàExamen lectura
2nC06-11-2023CatalàLlibre català "Dawid Polònia"
2nC05-11-2023TecnoEntregar tasca avantprojecte
2nC03-11-2023MatrmàtiquesFer activitat 2.3 del classroom al quadern
1rB03-11-2023CatalàExàmen llibre Memorial de Tabarca
1rB03-11-2023MúsicaExàmen S.A 1
1rA03-11-2023musicaexamen de musica
1rC03-11-2023Examen llibre català
2nC03-11-2023CastellàExamen SA1
1rD03-11-2023catalàlleigi el capitols 13,14,15,16
2nB03-11-2023castellaExamen Castella sa.1
Total: 442
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.