Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nD13-03-2023GEOGRAFIA I HISTÒRIAAct "El camí de Sant Jaume"
1rA13-03-2023DICTAT 4DICTAT CATALA
1rA13-03-2023EXPRESSIÓ ORAL CATALAEXPRESSIÓ ORAL CATALA
2nA13-03-2023ANGLESLISTELING ANGLES
1rC13-03-2023Català:Dictat 4
1rC13-03-2023CatalàDictat 4
1rD13-03-2023Geografía HistoriaEntrega "grafiti romà"
2nA13-03-2023MATESTASCA:EXERCICIS 9 i 10 FITXA 6.5
2nD13-03-2023MatemátiquesDeures, fitxa 5 exercicis 8 i 9
2nB13-03-2023EnglishWB page 40 exercises 1, 2, 3 and 4.
2nC13-03-2023Física y químicaEjercicios classroon
2nB10-03-2023CastellanoExamen Libro Castellano
2nD10-03-2023ALEMÁNExamen Unidad 4
2nB10-03-2023DeutschExam unit 4.
2nC10-03-2023Alemánexameeeen
2nB10-03-2023CatalàDictat número 4.
2nD10-03-2023Catalàdictat 4
2nC10-03-2023músicaExamen audicions
2nC10-03-2023castellanoVideo texto expositivo
2nD10-03-2023CASTELLANOExamen libro Castellano
Total: 608
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.