Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC29-11-2022catalanExamen tema 2
2nB29-11-2022CatalàFitxa completa.
1rD29-11-2022CastellanoAcabar comprensión lectora los mitos Eco y Narciso:- 1,2,3,4,5 Apolo y Dafne:- 1 a y b y 2 a y b
2nA29-11-2022MatematiquesAutoavaluació
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
2nA29-11-2022Física i QuímicaExamen T2
2nB29-11-2022Mates Autoavaluació completa venga a fer-lo carai que el dimecres tenim l'examen.
1rC29-11-2022Matemàtiques:Pagina 46 exercici 15
2nB29-11-2022Geografia/HistòriaFer presentació d'art romànic i esudia-la perquè demà la presentarem o no si no te toca presentar-la.
2nC28-11-2022HistoriaAcabar ficha del classroom art romànic
2nA28-11-2022Geografia i històriaFitxa art romànic
1rA28-11-2022AnglésProjecte
1rD28-11-2022MatemàtiquesExamen de mates la geometria
2nD28-11-2022Geografía y HistoriaFITXA ART ROMÀNIC
1rC28-11-2022CastellanoLectura Apolo y Dafne actividades: 1 a) y b) y 2 a) y b)
1rC28-11-2022Matemàtiques:Deures pag.42 ej 4 pag 43 ej 6
2nA28-11-2022MatematiquesExercici num 3
2nD27-11-2022TecnoAcabar todo lo que no tengamos acabado/entregado (para las 19:59 máximo)
2nC25-11-2022castellanoExamen libro
2nB25-11-2022CatalàDictat número 2.
Total: 282
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.