Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rC25-11-2022Geografia i Historia:Fer papir egipci (video tutorial al classroom)
1rC25-11-2022CastellanoActividades 1, 2, 3 de la lectura de los mitos (classroom)
2nD25-11-2022CastellanoExamen, estudia!
2nD25-11-2022CatalàExamen, estodía!
2nA25-11-2022MatematiquesFitxa polinomis + act 1 i 2
2nA25-11-2022CatalàDictat preparat 2
2nC25-11-2022MatematiquesFicha 4 ejercicios 1 y 2
2nA25-11-2022Alemànexamen berufe und hobbys
1rB25-11-2022inglesExamen de ingles
2nB25-11-2022CastellanoExamen libro Marina.
1rC24-11-2022Matemàtiques:Treball geometria classroom
1rC24-11-2022Anglès: Examen de anglès.
2nB24-11-2022EnglishStudy project.
1rA24-11-2022MatemàtiquesEntregar projecte de les fotografies
2nB24-11-2022Mates Fitxa feta.
2nC24-11-2022catalanDictat 2 b/v
2nB24-11-2022Mates F.3.4 1 i 2
2nC24-11-2022MatematiquesEjercicio 8 ficha 3
1rC24-11-2022Anglès: ENTREGA DE QUADERNS!!!
1rC24-11-2022Anglès: Activitats 6, 7 i 8 pagina 129 del llibre digital, no fa falta copiar enunciats ( al classroom esta publicat el solucionari)
Total: 282
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.