Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB24-05-2023CastellanoDel Blink tema 7 apartado léxico 52, 53, 54 y 55.
2nD24-05-2023MatesAutoavaluació
2nD24-05-2023MatesActivitat 1 i 2 a
2nD24-05-2023G i HEls humanistes més destacats
2nB24-05-2023Mates Fer activitat 3.
2nD23-05-2023CastellàExamen -Verbo -Sintaxis
2nB23-05-2023Física i químicaAcabar la tasca de divendres.
1rC23-05-2023Matemàtiques:Activitats
1rC23-05-2023BiologiaPágina 9 dosier biología.
2nD23-05-2023AnglèsResponder preguntas video
2nC22-05-2023excursiónexcursión caixa forum
1rD22-05-2023CatalàDictat nº 6 (A/E) dossier, pàg 91
2nD22-05-2023MatesF5 : 3,4,5
2nD22-05-2023MatesCopiar o imprimir formulas
1rC22-05-2023CastellanoTexto 1 tema y resumen
1rC22-05-2023Català:Dictat 6
2nB22-05-2023Geografia/HistòriaEntregar activitat exploradors pel gmail.
2nC19-05-2023castellanoleer capitulos 5-8 (8 incluido)
2nB19-05-2023CastellanoActividades blink 43, 44 y 45. Y hacer actividades 7, 8 y 9.
2nC19-05-2023Física y químicaSciencebits
Total: 902
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.