Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rD24-01-2024catalàDictat de català
2nB24-01-2024CatalàEXAMEN
2nC24-01-2024MatemàtiquesEx: 17, 18 i 19
2nB24-01-2024Mates17,18,19 exercisis classroom
2nB23-01-2024AnglesAcabar els exercicis del wordbook pàg. 25
2nB23-01-2024CatalàSeguiment lectura
1rD23-01-2024catalàLletgir el segon llibre digital de catalá
2nC23-01-2024AnglésPage 25-WB(5/6/7/8/9)
2nB22-01-2024Dibujo Traer los objetos
2nB22-01-2024CastellanoTrabajo del texto
1rD22-01-2024matesTasca 4 treball d'investigació
1rD22-01-2024matesDeures de mates fer la pagina 16 ex:6.8 i 6.9
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nB21-01-2024TecnoEsbos i treball de estructures
2nC19-01-2024Catalàdictat 3
2nC19-01-2024MatemàtiquesFer del ex 10 fins al 14 inclos
2nC19-01-2024AnglésDB: page 36 ex 4 and page 37 ex 5 and ex 7(copy table)
2nB19-01-2024CatalàDictat
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
2nC21-12-2023Física i QuímicaExamen
Total: 289
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.