Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nB22-11-2022Mates F.3.3 exercicis 6 i 7.
2nA22-11-2022MatematiquesMates ejercicios 6 y 7
2nA21-11-2022MatematiquesExercicis F3.3 Act 1,2,3,4,5
2nC21-11-2022AlemánCopiar en el cuaderno los numeros de 0-100
2nC21-11-2022matesejercicios 4,5,6 y 7 de la ficha 3
2nB21-11-2022Mates F.3.3 exercicis 1, 2, 3, 4 i 5.
2nA21-11-2022Física i QuímicaExercicio science bits densidad abadoe
2nA21-11-2022AlemànEscriure numeros del 1 al 100
2nB20-11-2022TecnologiaFer del classroom la TS al quadern.
2nA20-11-2022TecnologíaActivitats acotació
2nB20-11-2022TecnologiaTS escales.
1rC18-11-2022Matemàtiques:Examen geometria
2nC18-11-2022castellanoAcabar esquema
2nD18-11-2022MatesToca hacer EX.1,3 pg 3 de mates
2nB18-11-2022DeutschLas 6 frases poniendo su pregunta y dos respuestas. Las 6 en total, se hace en un papel de nada.
2nC18-11-2022MatematiquesFicha 3 ejercicios 1, 2 y 3 y corregir ficha impresa
1rC18-11-2022Matemàtiques:Estudiar mates (Geometria)
2nC18-11-2022AlemánHacer ejercicio Ja/Nein - Fragen que está en classroom y del libro físico ejercicio 17
2nB18-11-2022EnglishRedacción de las maneras para poder hacer clase como hace Kika y como nos sentimos por no poder hacer el proyecto.
2nB18-11-2022CastellanoLeer páginas "Marina" 261-final.
Total: 282
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.