Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
1rA04-03-2024cataladictat
1rA28-02-2024catalaacabar de fer la narrativa
1rA28-02-2024Matematiquesfer fitxes
1rA28-02-2024Matematiquesfer fitxes
2nB27-02-2024Geografia i històriaExamen Historia
2nA27-02-2024Geografía y HistóriaEXAMEEEEEN????
2nA26-02-2024CatalàExamen SA4 Català -Text descriptiu -B/V -Poesia trobadoresca
2nB26-02-2024Castellano2 capitulos mas del libro
2nC23-02-2024MatesActs:12,13,15
2nC23-02-2024CastellanoAct:4 y 5
2nC23-02-2024MatesEntregar esquema fraccions
2nC23-02-2024CastellanoEntregar producto final
2nC23-02-2024Inglés Traducir palabras act 6 Page 51 (DB)
1rA23-02-2024MusicaExamen de Musica
1rA23-02-2024MatematiquesExamen de matematiques
1rD23-02-2024MUSICAEXAMEN MÚSICA TEMA 1,2,3 (DEFINICIONS, DICTATS I AUDICIONS
2nB23-02-2024CastellanoProducto final
1rA22-02-2024catalaEXPRESSIÓ ORAL: LA FAULA
2nA22-02-2024Geografia y Historia15, 16, 17 i 18 act. SA4
2nA21-02-2024MatemàtiquesAct 9 d, e , f , g
Total: 442
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.