Deures i exàmens IES Port d'Alcúdia (1r i 2n d'ESO)


Grup Data Matèria Descripció de la tasca o examen
2nC09-05-2023catalandur llibreta de narracions
2nB09-05-2023Geografia/HistòriaActivitat caraveles.
2nA09-05-2023MATESEXERCICI 5
2nA08-05-2023Inglesejercicios classroom
2nA08-05-2023Física i QuímicaExercicis de la fitxa de Forces fins el 20
2nC08-05-2023MatematiquesActivitats 1 i 2
2nB07-05-2023EnglishPresentation favourite job.
1rD05-05-2023GeografíaExamen mapa Península Ibérica
2nD05-05-2023CatalàExamen
2nD04-05-2023MatesExamen
2nC04-05-2023matesexamen
2nC04-05-2023catalanexamen
2nB04-05-2023DeutschDialog.
2nC03-05-2023HistoriaExamen
2nD03-05-2023G i HExamen
2nD03-05-2023G i HConceptos
2nA03-05-2023MATESEXAMEN MATES TEMA 5
2nD03-05-2023MatesAutoavaluació
2nC03-05-2023matesautoevaluación
2nC03-05-2023inglésworkbook pagina 51 ejercicios: 1,2,5; pàgina 52 ejercicios: 1,2
Total: 902
Avís: Aquesta pàgina web és gestionada pels propis alumnes i no pel centre. En cada grup hi ha un o varis alumnes encarregats d'introduir la informació referent a tots els deures i exàmens. És responsabilitat d'aquests alumnes gestionar i mantenir la informació actualitzada.